Tematické okruhy SZZK – UČCJ

Tematické okruhy SZZK
Učitelství češtiny jako cizího jazyka


JEDNOOBOR I DVOUOBOR OD 2012/2013

 

Státní zkouška je vedena v češtině.

1. Jazykovědná bohemistika

A) Student dostane během zkoušky jednu teoretickou otázku na základě seznamu literatury. Seznam literatury musí vycházet z následujících okruhů. Minimální počet titulů u každého okruhu je 3, avšak zároveň se očekává, že u vybraných okruhů bude počet titulů vyšší a že ze seznamu literatury bude patrná studentova odborná profilace.

 1. Osvojování (češtiny jako) druhého/cizího jazyka: teorie, možnosti studia, význam pro vyučování (např. mentalistické teorie osvojování jazyka)
 2. Faktory ovlivňující osvojování (češtiny jako) druhého/cizího jazyka (např. první jazyk, typ jazyka, strach z jazyka, věk apod.)
 3. Čeština jako mezijazyk – možnosti studia, obvyklé přístupy (např. kontrastivní analýza mezijazyka, chybová analýza, analýza správnosti, plynulosti a složitosti)
 4. Postavení češtiny jako druhého/cizího jazyka, jazyková situace v ČR (např. jazykové komunity v ČR), čeština jako zděděný jazyk
 5. Přístupy a metody vyučování druhému/cizímu jazyku
 6. Vyučovací postupy a cvičení
 7. Rozvíjení komunikačních dovedností; rozvíjení správnosti vs. plynulosti vyjadřování
 8. Didaktické nástroje, včetně učebnic a korpusů
 9. Komunikace v jazykové třídě (v předmětu ČCJ), vybrané problémy (např. užívání zprostředkovacího jazyka, dojednávání významu, opora aj.)
 10. Chyba a práce s ní ve vyučování ČCJ
 11. Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti různého věku a pro dospělé
 12. České reálie ve vyučování ČJ
 13. Interkulturní komunikace ve vyučování
 14. Testování a hodnocení
 15. Společný evropský referenční rámec pro jazyky ve vztahu k ČCJ

B) Analýza textu psaného nerodilým mluvčím (posouzení textu vzhledem k jazykové úrovni a prvnímu jazyku, komentování vybraných jevů, interference, analýza chyb).

2. Didaktika českého jazyka

Student dostane k vypracování předem jednu otázku na základě předloženého seznamu literatury (student nejpozději 14 dní před konáním SZZK zašle seznam literatury garantovi zkoušky). Otázka se bude vztahovat k některému okruhu učiva z oblasti vyučování češtiny jako jazyka druhého/cizího.  Student bude mít za úkol prezentovat, jak by vypadala jeho příprava, kdyby měl dané téma učit nerodilé mluvčí.

Student si může připravené materiály přinést s sebou a během prezentace do nich nahlížet. Zkoušející mohou do studentovy prezentace průběžně vstupovat a klást doplňující otázky.

(Informace o státní zkoušce z pedagogiky a psychologie jsou dostupné na stránkách katedry pedagogiky.)

 

Příkladový text od nerodilého mluvčího k analýze

 

Má rodina

Už skoro 7 měsíců jak žiju v Praze bez své rodyiny.  To je těžkě, protože rodiče vždycky pomáhali a podpořili mě, když jsem měla problemy.  Ted’ můžu jen zavolat a poslat sms nebo dopis.  Většina lidí nemají dobré vztahy se svými rodičí, ale můžu být hrdá, že mám nejlepších příbuzné.  Moc tomu ráda. Moje rodina jsou dědeček, babička, prababička, maminka, teta a bratranec.  Máme víc žen než mužů (to mi líto).

Můj dědeček (Adam) je starší člen v rodině a tedy nejhlavnejší.  Je už v důchodu a má starobní důchod.  Pracoval jako inženýr na zavodu.  Moc líbíla mu ta práce.  Ted’ se stará o zahradě, o dome, v kterém žijou má babička a její maminka.  O víkendu vaří jídlo nám a babička připravuje všechno ke stolu.

Moje babička je moc hezká žena.  Dávno už nepracuje a dostává důchod.  Staraje se o kvetinách v dome a na zahradě a uklízí dům.  Líbí se jí zpěvání a procházky se sousedkami večer. Chodí do divadla a někdy do kina s nami nebo s kamaradkami.

Má prababička (imenuje se Eva) je moc dobrá a stará.  Ale vždycky opatruje zahradu.  Dědeček a babička milujou moc její a dělají všechno, aby byla zdravá.  Doufáme, že bude žít jěšte dlouho.

Má tete (imenuje se Eva) je vysoká a sympatická žena, ale nemá manžela.  To je škoda.  Pracuje jako inženýrka na zavodu.  Líbí se jí ta práce, ale moc těžko jezdit 30 km vlakem každý den.  (Tam pracovali můj dědeček a má te maminka skoro 25 let).  Pracuje tam už skoro 18 let.  Má zájem o dizajnu a o kině.  Chodí s mou maminkou do kina, do restaurace, do chaty (kde žiíjou mé prarodiče) o víkendu.

Můj bratranec – syn tety (imenuje se Adam).  Učí se v koledžu.  Zajmá se o architektuře.  Jemu 18 let.  Často chodíme na návštěvu nebo jezdíme do chaty spolu.  Má hezkou přítelkyni.

Nejmilejší pro mě člověk je má maminka.  Imenuje se Eva (co znamená – obránkyne).  Bohužel, nemá manžela.  Pracuje jako inženýrka.  Chci být podobná mamince, protože je chitrá, spolehlivá a přátelská.  Stará se o mě a o všech rodiči.

Mijuju svou rodinu a chci, aby byla zdravá a šťastná.  Chtela bych žít bližší ke své rodině, ale zatím můžu jezdit v Rusko dvakrát v roce.  Rodina je nejdůležitejší, co máme v životu, proto se musíme staráat o ní a častěji říkat, že milujeme a těšíme se na návštěvu s nimi.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Tematické okruhy SZZK > Tematické okruhy SZZK – UČCJ