Zkouška z didaktiky českého jazyka a literatury (součást tzv. pedagogického minima v rámci CŽV)

Studentům, kteří chtějí vykonat zkoušku z oborové didaktiky v rámci plnění tzv. pedagogického minima (v kurzu celoživotního vzdělávání), se doporučuje docházet na následující předměty:

Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy
Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního jazyka
Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy I
Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy II
Didaktika vyučování literatury I
Didaktika vyučování literatury II
Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury
Pokud student nemůže tyto předměty navštěvovat, je třeba si nastudovat odbornou literaturu uvedenou v sylabech těchto předmětů. Poté si student s dr. Kateřinou Šormovou (katerina.sormova@ff.cuni.cz) domluví termín zkoušky z oborové didaktiky – ta pokrývá látku všech uvedených předmětů.

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Zkouška z didaktiky českého jazyka a literatury (součást tzv. pedagogického minima v rámci CŽV)