Rozvrh – Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

ROZVRH BAKALÁŘSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ – JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY (ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021)

 

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Počet kreditů Vyučující Den Hodina Místnost
POVINNÉ PŘEDMĚTY
ABO100930 (pozor na správný zápis kódu!) Úvodní jazykový seminář 0/4 7 Rejzek ÚT 9:10–12:20 26
Adam ÚT 12:30–15:40 409
Andrlová Fidlerová ÚT 12:30–15:40 18
Prokšová PO 17:30–19:00 409
ST 9:10–10:40 18
Martínek ST 9:10–10:40 H202
ČT 9:00–10:30 1.10
Pergler ČT 12:30–15:40 1.10
ALINUVOD Úvod do lingvistiky 2/0 3 Friedová (garant) ST 10:50–12:20 aula
ABO100888 Fonetika a fonologie češtiny 2/0 4 Volín ST 14:10–15:40 300
ABO500803 Morfologie 2/0 4 Adam ČT 9:10–10:40 300
0/2 (1x za 14 dní) Adam ÚT 9:10–10:40 H202
0/2 (1x za 14 dní) Adam ÚT 9:10–10:40 H202
0/2 (1x za 14 dní) Saicová Římalová ST 12:30–15:40 18
0/2 (1x za 14 dní) Saicová Římalová ST 12:30–15:40 18
ABO500802 Lexikologie a slovotvorba 1/0 4 Bozděchová ČT 8:20–9:05 300
0/2 Martínek PO 10:50–12:20 18
0/2 Martínek ST 10:50–12:20 H202
0/2 Kováříková ČT 10:50–12:20 18
0/2 Bozděchová ČT 12:30–14:10 300
PVP 3: BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ (student bakalářský seminář absolvuje buď na jazyce, nebo na literatuře)
ABO100791 Bakalářský seminář – jazyk 0/2 5 Chromý (garant) ČT 10:50–12:20 22/24/26
Předmět Bakalářský seminář – jazyk bude vypsán i v letním semestru.
Předměty Dějiny češtiny, Syntax, Stylistika a analýza textu, Aplikovaná lingvistika a Úvodní náslechová praxe a Písemná práce z didaktiky jazyka/literatury založená na práci v terénu budou vypsány v letním semestru.  Apelujeme na studenty, aby se při zapisování předmětů v jednotlivých ročnících řídili doporučeným studijním plánem.
PVP 1: JAZYKOVÉ A JAZYKOVĚDIDAKTICKÉ SEMINÁŘE (studenti si je zapisují až od druhého ročníku!)
PVP z nabídky ÚČJTK
ABO800888 Tutorský seminář 4 Martínek (garant)
ABO700202 Analýza stylu uměleckých textů 0/2 4 Mareš PO 9:10–10:40 409
ABO700337 Osvojování zvukové stránky mateřského a cizího jazyka 0/2 6 Chládková PO 12:30–14:00 18
ABO500389 Gender a jazyk v minulosti a současnosti 0/2 4 Andrlová Fidlerová PO 14:10–15:40 409
ABO700335 Čtení ve škole 0/2 4 Šebesta PO 15:50–17:20 18
ABO700336 Úvod do generativní syntaxe 0/2 5 Šimík ÚT 15:50–17:20 18
ABO700284 Cognitive Concepts in Czech Language and Culture 0/2 5 Saicová ST 9:10–10:40 24
ABO700285 Rozvíjení digitálních kompetencí 0/2 4 Šindlerová ST 12:30:–14:00 300
ABO700292 Čtení: teorie, praxe, reflexe 0/2 6 Kuzmičová / Segi Lukavská ST 12:30:–14:00 1.10
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka (pouze jako volitelný předmět) 2/0 3 Adam (garant) ST 18:00:–20:00 18
ABO700235 Vlastní jména v češtině 0/2 4 Štěpán ČT 12:30:–14:00 18
ABO700777 Jazykovědné sdružení (pouze jako volitelný předmět) 2/0 3 Mareš (garant) ČT 17:30–19:30 18
PVP z nabídky ÚOL
ALINP114B Jazyk a kognice Friedová + Láznička PO 10:00–11:30 C424
ALINV608B Fonetické redukce ve spontánní řeči Machač PO 12:30–14:00 C214
ALINP201M Terénní výzkum jazyka Elšík ÚT 10:00–11:30 C214
ALINV507M Multilingualism Sherman ÚT 10:50–12:20 C424
ALINV558B Grammaticalization Poortvliet ÚT 12:30–14:00 C424
ALINV612B Segmentace a transkripce Machač ÚT 12:30–14:00 C214
AAA500145 Psycholinguistics Cilibrasi ÚT 12:30–14:00 111
ALINV420B Introduction to Language Biology and Psychophysiology Smolík ÚT 14:10–15:40 C424
ALINV502B Konverzační analýza Nekvapil ÚT 15:50–17:20 Letenská 4
ALINP105B Jazyky světa Elšík ST 10:00–12:20 C424
ALINP107B Lexikální sémantika Friedová + Láznička ST 14:10–16:35 C424
ALINV416B Četba ze současné psycholingvistiky Smolík ST 16:40–18:15 C424
ALINV704B Turečtina pro lingvisty Láznička ČT 12:30–14:00 C214
ALINP110B Pragmatika Sherman + Nekvapil ČT 13:20–14:05 C424
ALINV903B Příprava úloh pro Českou lingvistickou olympiádu Láznička ČT 15:00–15:45 C214
AAA500145 Language acquisition Cilibrasi ČT 14:10–15:40 111
ALINP209M Advanced topics in grammaticalization Poortvliet ČT 15:50–17:20 C424
ALINV372B Task Design in Second Language Acquisition Guzmán 10:50–12:20 C424
ALINV511B Discourse Analysis Nekvapil 13:20–14:55 C424
ALINV411B Human Language and Mind Eckertová
PVP z nabídky FÚ 
AFO200002 Metody fonetické práce Skarnitzl PO 10:50–12:20 16
AFO530006 Programování v R Bořil PO 15:50–17:20 12
AFO200001 Fyziologická fonetika Skarnitzl + Šturm ST 12:30–14:00 16
AFO200003 Akustika řeči I Bořil ČT 10:50–12:20 16
PVP z nabídky ÚČNK
AMLV00060 Frazeologie a korpus Kopřivová PO 10:50–17:20 S131
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka Kopřivová PO 12:30–14:00 S131
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK Laubeová + Lukeš + Poukarová PO 14:10–15:40 S131
AMLV00069 Praktický seminář historické metalexikografie Škrabal ÚT 9:10–10:40 S131
AMLV00065 Korpusová lexikologie Škrabal + Kováříková ÚT 10:50–12:20 S131
AMLV00066 Obecné zákonitosti v textech Milička ÚT 15:50–17:20 S131
AMLV00058 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK Lukeš ČT 15:50–17:20 S131
AMLV00071 Korpusy slovanských jazyků Zasina
PVP z nabídky ÚJKN
ACN100211  Úvod do kognitivní lingvistiky Vaňková ÚT 14:10–15:40 423
ACN300804  Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (podzim 2020) Portych ÚT 15:50–17:20 422A
ACN300396  Základy českého znakového jazyka I Sedláčková Půlpánová ÚT 12:30–14:00 423
Sedláčková Půlpánová ST 14:10–15:40 20
Sedláčková Půlpánová 10:50–12:20 423
ACN300591 Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought Fulka ČT 10:50–12:20 422B
Kreditové ohodnocení předmětů je k dohledání v SIS.
Rozvrhy předmětů z učitelské propedeutiky budou zveřejněny na webu katedry pedagogiky a katedry psychologie. Plnit si je lze v průběhu celého bakalářského studia.
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.

 

Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)