Rozvrh – Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

ROZVRH BAKALÁŘSKÉHO OBORUČESKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ – LETNÍ SEMESTR 2020/2021 (JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY)

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
Povinné předměty
ABO500801 Dějiny češtiny 1/0 4 Andrlová Fidlerová úterý 8:20–9:05 300
0/2 Andrlová Fidlerová úterý 10:50–12:20 417
0/2 Andrlová Fidlerová úterý 10:50–12:20 26
0/2 Rejzek středa 9:10–10:40 1.10
0/2 Rejzek středa 14:10–15:40 1.10
0/2 Martínek čtvrtek 9:00–10:30 H202
Dittmann čtvrtek 10:50–12:20 300
ABO500804 Syntax 2/0 4 Lehečková středa 12:30–14:00 300
0/1 Pergler středa 14:10–15:40 (1x za 14 dnů) 417
Pergler středa 14:10–15:40 (1x za 14 dnů) 417
Sláma čtvrtek 12:30–13:15 18
Sláma čtvrtek 13:20–14:05 18
ABO500805 Stylistika a analýza textu 1/0 4 Mareš pondělí 9:10–9:55 300
0/2 Mareš pondělí 10:50–12:20 300
Mareš pondělí 14:10–15:40 18
Andrlová Fidlerová pondělí 15:50–17:20 18
Andrlová Fidlerová úterý 12:30–14:00 1.10
ABO500818 Aplikovaná lingvistika 2/0 6 Šormová úterý 9:10–10:40 18
0/2 Šormová úterý 10:50–12:20 18
0/2 Šormová úterý 14:10–15:40 18
ABO100773 Úvodní náslechová praxe 4 Šormová + Králíková + Vojtíšek Podrobnosti v SIS.
ABO500681 Písemná práce z didaktiky jazyka/literatury založená na práci v terénu 6 Šormová + Králíková Podrobnosti v SIS.
PVP 3: Bakalářský seminář (student bakalářský seminář absolvuje buď na jazyce, nebo na literatuře)
ABO100791 Bakalářský seminář – jazyk 0/2 3 Mareš čtvrtek 10:50–12:20 22/24/26
PVP 2: JAZYKOVÉ A JAZYKOVĚDIDAKTICKÉ SEMINÁŘE
Předměty z nabídky ÚČJTK
ABO500168 Komunikace s dětmi 0/2 4 Saicová Římalová PO 9:10–10:50 409
ABO500433 Jazykové komunity a postavení cizinců v ČR 0/2 3 Sherman PO 10:50–12:20 409
ABO700327 Current perspectives on word-formation 0/2 5 Sláma PO 12:30–14:00 18
ABO700393 Obrázky a ikony ve výuce češtiny pro cizince 0/2 4 Jirásková PO 14:10–15:40 409
ABO500439 Mediální výchova 0/2 4 Kaderka ÚT 14:10–15:40 409
ABO500999 Empirické metody v gramatické analýze 0/2 4 Šimík ÚT 15:50–17:20 1.10
ABO700293 Language Testing 0/2 5 Šormová ÚT 15:50–17:20 18
ABO700325 Individual differences among langauge learners: Why do some people learn better than other 0/2 5 Převrátilová ST 9:10–10:50 417
ABO500122 Interkulturní komunikace v České republice 0/2 3 Převrátilová ST 10:50–12:20 300
ABO700326 Jak zkoumat čtení 0/2 6 Kuzmičová ST 12:30–14:00 417
ABO500396 Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk 0/2 6 Šebesta ST 15:50–17:20 18
ABO700328 Synsémantika 0/2 4 Poláková + Šindlerová + Štěpánková ČT 10:50–12:20 409
ABO500554 Čeština na vlnách 0/2 4 Bozděchová ČT 14:10–15:40 300
ABO700287 Čeština u dětí žijících v zahraničí 0/2 4 Paap(ová) 9:10–10:40 online
Předměty z nabídky ÚOL
ALINP202M Linguistic typology 1/1 4 Elšík PO 10:50–12:20 C424
ALINV608B  Fonetické redukce ve spontánní řeči 0/2 3 Machač PO 12:30–14:00 C214
ALINV426M Constructional analysis 1/1 4 Friedová ÚT 15:50–17:20 C424
ALINP116B Úvod do lingvistické analýzy 2/0 5 Láznička ÚT 17:30–19:00 C424
0/2 Láznička ST 9:10–10:40 C424
ALINP109B Historická lingvistika 1/2 4 Elšík ST 10:50–13:10 C424
ALINV409M  Aphasia: an introduction from a linguistic perspective 1/1 3 Láznička ST 14:10–15:40 C424
ALINP111B Sociolingvistika 2/0 4 Nekvapil ČT 14:10–15:40 C424
0/1 Sherman PO 13:20–14:00 C424
ALINV428B Osvojování jazyka 1/1 3 Smolík ČT 9:10–10:40 C424
ALINV614B Fonologická typologie 1/1 3 Duběda ČT 12:30–14:00 H202
ALINV430B Četba z vývojové psycholingvistiky 0/2 3 Smolík ČT 10:50–12:20 C424
ALINV508B Language management 1/1 3 Nekvapil + Sherman(ová) 13:20–14:50 C424
Předměty z nabídky FÚ
AFO200010 Statistické metody ve fonetickém výzkumu I 1/1 4 Bořil PO 14:10–15:40 16
AFO510006 Historical Phonology 1/1 4 Bičovský PO 15:50–17:20 C102
AFO520001 Základy logopedie I 1/1 5 Černá ÚT 9:10–10:40 16
APH200036 Základy fonologie I 1/1 2 Šturm ST 10:50–12:20 16
AFO500003 Osvojování řeči I 1/1 5 Černá ST 12:30–14:00 16
AFO200014 Dějiny fonetiky 1/1 3 Šturm ST 14:10–15:40 16
Předměty z nabídky ÚČNK
AMLV00060  Frazeologie a korpus 0/2 3 Kopřivová PO 10:50–12:20 S131
AMLV00042  Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 Kopřivová PO 12:30–14:00 S131
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 5 Laubeová PO 14:10–15:40 S131
AMLV00069 Praktický seminář historické metalexikografie 0/2 3 Škrabal ÚT 9:10–10:50 S131
AMLV00066 Obecné zákonitosti v textech 0/2 3 Milička ÚT 15:50–17:20 S131
AMLV00071 Korpusy slovanských jazyků 0/2 4 Zasina ČT 9:10–10:40 S131
AMLV00063 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 Lukeš ČT 15:50–17:20 S131
AMLV00046 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R 2/2 8 Cvrček + Cinková 9:10–12:00 MFF UK
Předměty z nabídky ÚJKN
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 3 paralelky; k rozvržení viz SIS
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Wirth ÚT 7:30–9:00 online
ACN300595 Úvod do etnolingvistiky 0/2 3 Vaňková ÚT 14:10–15:40 21
ACN300398 Základy českého znakového jazyka III 0/2 3 Wirth ST 10:50–12:20 online
Předměty z nabídky ÚAJD (je vyžadována komunikační znalost AJ)
AAA130195 Language and culture: an introduction 0/2 3 Luef(ová) PO 9:10–10:40 1
AAA130196 Introduction to sociolinguistics 0/2 3 Luef(ová) PO 10:50–12:20 1
Jako PVP si je rovněž možné vypsat kurzy vypisované ÚFAL MFF UK.
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).
Rozvrhy pedagogických a psychologických předmětů zveřejňují katedra pedagogiky a katedra psychologie.
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)