Rozvrh – ČJL (Bc.)

ROZVRH BAKALÁŘSKÉHO OBORU ČJL – LETNÍ SEMESTR 2017/2018
(JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY)

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
Povinné předměty

Studenti přijatí do studia mezi roky 2011/2012 a 2015/2016

ABO100529 Syntax 2/0 3 Mgr. Prokšová úterý 12:30–14:00 300
ABO100528 Seminář ze syntaxe 0/1 3 Mgr. Prokšová středa 14:10–14:55 423
Mgr. Prokšová středa 15:00–15:45 423
dr. Pergler čtvrtek 13:20–14:05 22
Předměty Syntax a Seminář ze syntaxe jsou pod kódy ABO100529 a ABO100528 vypisovány naposledy.
ABO100518 Teorie textu a stylistika 1/0 2 prof. Mareš pondělí 8:20–9:05 300
ABO100234 Stylistika a analýza textu 0/2 3 prof. Mareš pondělí 9:10–10:40 300
dr. Andrlová Fidlerová úterý 10:50–12:20 22
Předměty Teorie textu a stylistika a Stylistika a analýza textu jsou pod kódy ABO100518 a ABO100234 vypisovány naposledy.
PVP 3: Lingvistické moduly – Aplikovaný modul
ABO100526 Praxe – aplikovaný modul 3 doc. Saicová Římalová (garant)
ABO100524 Mediální komunikace 0/2 3 dr. Dufek pondělí 17:30–19:00 409300
Předmět Mediální komunikace je vypisován naposledy.
ABO100942 Ediční práce 0/2 3 dr. Martínek středa 9:10–10:40 22
ABO100525 Aplikovaná lingvistika 2/0 6 prof. Šebesta středa 14:10–15:40 409
0/2 dr. Šormová čtvrtek 9:10–10:40 24
Pod kódem ABO100525 se předmět Aplikovaná lingvistika vypisuje naposledy.
PVP 3: Lingvistické moduly – Odborný modul
ABO100520 Práce s empirickými daty 1/1 3 dr. Chromý úterý 15:50–17:20 300
středa 14:10–15:40 26
Pod kódem ABO100520 se Práce s empirickými daty vypisuje naposledy.

Studenti přijatí do studia od roku 2016/2017

ABO500801 Dějiny češtiny 1/0 4 dr. Andrlová Fidlerová úterý 8:20–9:05 300
0/2 dr. Dittmann úterý 9:10–10:40 409
0/2 dr. Dittmann úterý 10:50–12:20 409
0/2 dr. Martínek středa 12:30–14:00 200
doc. Rejzek čtvrtek 14:10–15:40 300
ABO500806 Praktika odborného diskurzu / Základy odborného psaní a redigování textu 0/2 4 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 12:30–14:00 300
0/2 doc. Špirit pondělí 12:30–14:00 409
0/2 dr. Andrlová Fidlerová úterý 9:10–10:40 22
0/2 doc. Špirit úterý 12:30–14:00 412
0/2 Mgr. Vokáčová středa 7:30–9:00 409
Studenti zaměření lingvisticky si zapisují paralelky dr. Andrlové Fidlerové a Mgr. Vokáčové, studenti zaměření literárněvědně paralelky doc. Špirita.
ABO500804 Syntax 2/0 4 Mgr. Prokšová úterý 12:30–14:00 300
0/1 Mgr. Prokšová středa 14:10–14:55 423
0/1 Mgr. Prokšová středa 15:00–15:45 423
0/1 dr. Pergler čtvrtek 13:20–14:05 22
ABO500805 Stylistika a analýza textu 1/0 4 prof. Mareš pondělí 8:20–9:05 300
0/2 prof. Mareš pondělí 9:10–10:40 300
0/2 dr. Andrlová Fidlerová úterý 10:50–12:20 22
ABO500807 Práce s empirickými daty 1/1 3 dr. Chromý úterý 15:50–17:20 300
středa 14:10–15:40 26
PVP 1: Lingvistické moduly – Aplikovaný modul
ABO100526 Praxe – aplikovaný modul 3 doc. Saicová Římalová (garant)
ABO300945 Kultura mluveného projevu 0/2 3 dr. Machač úterý 15:50–17:20 26
ABO100942 Ediční práce 0/2 3 dr. Martínek středa 9:10–10:40 22
ABO500818 Aplikovaná lingvistika 0/2 6 prof. Šebesta středa 14:10–15:40 409
0/2 dr. Šormová čtvrtek 9:10–10:40 24
PVP 1: Lingvistické moduly – Odborný modul
ABO500823 Praxe – odborný modul 3 dr. Chromý (garant)
ABO700102 Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II 2/0 3 dr. Chromý + dr. Lehečková + doc. Saicová Římalová středa 12:30–14:00 300
ABO700103 Interdisciplinární přístupy k jazyku a jeho užívání – seminář 0/2 2 doc. Saicová Římalová středa 10:50–12:20 (1x za 14 dní) 22
PVP 3 : Bakalářský seminář
ABO500821 Bakalářský seminář – jazyk 0/2 3 dr. Chromý (garant) čtvrtek 10:50–12:20 24 a 26
PVP 6: Specializační semináře (jazykové) / PVP 4 : Jazykové semináře specializační / PVP 3: Jazykový seminář specializační (studenti si předměty z této skupiny zapisují až od druhého ročníku)
ABO700202 Analýza stylu uměleckých textů 0/2 3 prof. Mareš pondělí 10:50–12:20 26
ABO700199 Vybrané otázky analýzy textu 0/2 3 dr. Poláková pondělí 10:50–12:20 409
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 10:50–12:20 S131
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 12:30–14:00 S131
 ABO500996 Aplikace ve fonetickém výzkumu 0/2 4 dr. Machač pondělí 12:30–14:00 Cel. 20 / 214
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 14:10–15:40 S131
ABO500115 Filozofie jazyka 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 14:10–15:40 S131
APH200013 Statistické metody ve fonetickém výzkumu I 1/1 3 dr. Bořil pondělí 15:50–17:20 16
ABO100524 Mediální komunikace 0/2 3 dr. Dufek pondělí 17:30–19:00 409
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Kováříková úterý 9:10–10:40 S131
ASEV00425 Languages of Central Europe 1/1 4 doc. Nábělková aj. úterý 10:50–12:20 10
ALINV558B Grammaticalization 0/2 4 Mgr. Doischer úterý 12:30–14:00 Cel. 20 / 424
AMLV00066 Obecné zákonitosti v textech 0/2 3 dr. Milička úterý 15:50–17:20 S131
ABO500358 Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík úterý 15:50–17:20 Letenská 4, ÚJČ
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen středa 9:10–10:40 S131
ABO700203 Jazyk a gesto v češtině 0/2 3 dr. Lehečková + Mgr. Jehlička středa 10:50–12:20 26
ABO100220 Aktuální aspekty současné slovotvorby 0/2 3 doc. Bozděchová středa 10:50–12:20 25
ABO700201 Čeština na vlnách II 0/2 3 doc. Bozděchová + dr. Škodová středa 12:30–14:00 409
ASEV00354 Dialektologie a variety slovenštiny 0/2 4 doc. Nábělková středa 14:10–15:40 458
ABO700600 Staročeské překlady Bible 0/2 3 dr. Voleková + dr. Svobodová středa 15:50–17:20 Valentinská 1, m. č. 103
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka (předmět si lze zapsat pouze v rámci volitelných předmětů, nikoliv povinně volitelných) 2/0 2 doc. Adam (garant) středa 18:00–19:30 300
ABO300721 Komplexní jazykové rozbory 0/2 3 doc. Adam čtvrtek 9:10–10:40 409
ALINV411B Human Language and Mind (Bc.) 0/2 3 prof. Eckertová čtvrtek 9:10–10:40 Cel. 20 / 424
ABO700889 Olympiáda v českém jazyce 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 9:10–10:40 22
ABO700679 Reflexivum „se“ v češtině 0/2 3 dr. Pergler čtvrtek 14:10–15:40 22
AMLV00063 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 Mgr. Lukeš čtvrtek 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení (předmět si lze zapsat pouze v rámci volitelných předmětů, nikoliv povinně volitelných) 2/0 2 prof. Mareš (garant) čtvrtek 17:30–19:00 300
ALINV503B Analýza diskurzu 1/1 3 doc. Nekvapil pátek 13:20–14:55 Cel. 20 / 424
Jako PVP si je rovněž možné vypsat kurzy vypisované ÚFAL MFF UK (časy budou v SIS doplněny v druhém únorovém týdnu):

NPFL024  Syntaktická analýza češtiny

NPFL070  Zdroje lingvistických dat

NPFL075  Pražský závislostní korpus

NPFL079  Algoritmy rozpoznávání mluvené řeči

NPFL082  Informační struktura věty a výstavba diskurzu

NPFL083  Lingvistická teorie a gramatické formalismy

NPFL098  Automatické zpracování textových dat

NPFL111  Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R

NPFL112  Seminář ze statistického vyhodnocování jazykových dat v R

NPFL120  Mnohojazyčné počítačové zpracování jazyka

Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJL (Bc.)