Rozvrh – ČJL (Bc.)

ROZVRH BAKALÁŘSKÉHO OBORUČESKÝ JAZYK
A LITERATURA – LETNÍ SEMESTR 2018/2019 (JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY)

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo
Povinné předměty
ABO500800 Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky (předmět je zajišťován předmětem Úvod do lingvistiky) 2/0 3 doc. Friedová (garantka) středa 12:30–14:00 131 (aula)
ABO500801 Dějiny češtiny 1/0 4 dr. Andrlová Fidlerová úterý 8:20–9:05 300
0/2 dr. Andrlová Fidlerová úterý 9:10–10:40 409
0/2 doc. Rejzek úterý 10:50–12:20 18
0/2 doc. Rejzek středa 10:50–12:20 26
0/2 dr. Dittmann středa 10:50–12:20 22
0/2 dr. Dittmann čtvrtek 9:10–10:40 18
dr. Martínek čtvrtek 9:10–10:40 22
ABO500806 Praktika odborného diskurzu / Základy odborného psaní a redigování textu 0/2 4 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 15:50–17:20 18
dr. Martínek pondělí 9:10–10:40 18
doc. Bozděchová středa 9:10–10:40 409
doc. Špirit pondělí 9:10–10:40 412
doc. Špirit pondělí 12:30–14:00 412
dr. Šebek středa 15:50–17:20 409
Studenti zaměření lingvisticky si zapisují paralelky dr. Andrlové Fidlerové, dr. Martínka a doc. Bozděchové, studenti zaměření literárněvědně paralelky doc. Špirita a dr. Šebka.
ABO500804 Syntax 2/0 4 dr. Lehečková čtvrtek 14:10–15:40 300
0/1 Mgr. Sláma úterý 14:10–14:55 18
Mgr. Sláma úterý 15:00–15:45 18
dr. Pergler středa 14:10–14:55 423
dr. Pergler středa 15:00–15:45 423
ABO500805 Stylistika a analýza textu 1/0 4 prof. Mareš pondělí 8:20–9:05 300
0/2 prof. Mareš pondělí 9:10–10:40 300
prof. Mareš pondělí 12:30–14:00 18
dr. Andrlová Fidlerová pondělí 14:10–15:40 300
dr. Andrlová Fidlerová úterý 10:50–12:20 22
PVP 1: Lingvistické moduly – Aplikovaný modul
ABO100526 Praxe – aplikovaný modul 3 doc. Saicová Římalová (garant)
ABO100942 Ediční práce 0/2 3 dr. Martínek pondělí 10:50–12:20 22
ABO300945 Kultura mluveného projevu 0/2 3 dr. Machač úterý 12:30–14:00 26
ABO500818 Aplikovaná lingvistika 2/0 6 dr. Šormová úterý 9:10–10:40 24
0/2 dr. Šormová čtvrtek 9:10–10:40 409
PVP 1: Lingvistické moduly – Odborný modul
ABO500823 Praxe – odborný modul 3 dr. Chromý (garant)
ABO700102  Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II 2/0 3 dr. Chromý + dr. Lehečková + doc. Saicová Římalová středa 12:30–14:00 300
PVP 3: Bakalářský seminář
ABO500821 Bakalářský seminář – jazyk 0/2 3 dr. Chromý (garant) čtvrtek 10:50 22/24/26
PVP 6: Specializační semináře (jazykové) / PVP 4 : Jazykové semináře specializační / PVP 3: Jazykový seminář specializační (předměty z této nabídky si studenti zapisují až od druhého ročníku bakalářského studia)
ABO700107 Jazyk a kultura texaských Čechů (doplněno dodatečně) 0/2 5 dr. Cope + dr. Dittmann blokově (27.–29. 5. 2019)
ABO500168 Komunikace s dětmi 0/2 4 doc. Saicová Římalová pondělí 9:10–10:40 409
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 10:50–12:20 S131
ACN300569 Iconicity in Sign and Spoken Languages 0/2 3 Mgr. Jehlička pondělí 12:30–14:00 423
ABO500439 Mediální výchova 0/2 4 Mgr. Kaderka pondělí 12:30–14:00 300
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 12:30–14:00 S131
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus 0/2 5 dr. Kopřivová pondělí 14:10–15:40 S131
APH200013 Statistické metody ve fonetickém výzkumu I 1/1 3 dr. Bořil pondělí 15:50–17:20 16
ACN300597 Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků 0/2 3 Bc. Portych pondělí 15:50–17:20 422A
APH200056 Articulatory setting and ultrasound tongue imaging 0/2 3 dr. Kocjančič-Antolík úterý 9:10–10:40 12
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková úterý 9:10–10:40 20
ALINV371M Exploring English Corpus Linguistics 0/2 3 doc. Malá úterý 9:10–10:40 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková úterý 10:50–12:20 20
AAA500146 Language acquisition 0/2 5 dr. Cilibrasi úterý 10:50–12:20 1
ALINV418B Experimentální přístup ke zkoumání jazyka 0/2 3 doc. Smolík úterý 12:30–14:00 C424
ACN300573 Klíčové pojmy Václava Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky 0/2 3 doc. Vaňková úterý 12:30–14:00 21
APH200006 Akustika řeči II (pokračování Akustiky řeči I) 1/1 3 dr. Bořil úterý 12:30–14:00 12
AAA500163 Hands-on psycholinguistics 0/2 5 dr. Cilibrasi úterý 12:30–14:00 1
ASPV0053 Baskičtina 0/2 3 doc. Čermák (garant) úterý 14:10–15:40 49
ALINV301B  Vybrané otázky srovnávací fonetiky 0/2 3 doc. Duběda úterý 14:10–15:40 C214
AMLV00066 Obecné zákonitosti v textech 0/2 3 dr. Milička úterý 15:50–17:20 S131
ALINV502B Konverzační analýza 0/2 3 dr. Havlík úterý 15:50–17:20 Letenská 4
ACN300403 Typologie znakových jazyků 0/2 3 dr. Richterová úterý 17:30–19:00 423
ABO700807 Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu 0/2 5 dr. Dufek + Mgr. Hořejší úterý 17:30–19:00 18
AMLV00055 Diachronní korpus se zaměřením na tvorbu korpusu 19. století 0/2 3 dr. Stluka středa 9:10–10:40 S131
ASE500082 Lingvistická antropologie střední Evropy 0/2 5 Mgr. Kubaník aj. středa 10:50–12:20 458
APH200036 Základy fonologie I 1/1 2 dr. Šturm středa 10:50–12:20 16
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková středa 12:30–14:00 20
ABO500554 Čeština na vlnách 0/2 4 doc. Bozděchová + dr. Škodová středa 14:10–15:40 25
APH200037 Základy prozodie 1/1 5 doc. Volín středa 15:50–17:20 16
ACN300034 Čas v psané češtině neslyšících 0/2 3 dr. Richterová středa 17:30–19:00 422B
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka (pouze jako volitelný předmět) 2/0 2 doc. Adam (garant) středa 18:00–19:30 300
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová čtvrtek 7:30–9:00 422B
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová čtvrtek 9:10–10:40 422B
AMLV00008 Český jazyk a korpus (doplněno) 0/2 3 dr. Kováříková čtvrtek 9:10–10:40 S131
APH200019 Dějiny fonetiky 1/1 3 dr. Šturm čtvrtek 10:50–12:20 16
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová čtvrtek 10:50–12:20 423
ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II (pro studenty, kteří chtějí pokračovat v navstěvování bakalářského/diplomového semináře) 0/2 3 dr. Chromý (garant) čtvrtek 10:50–12:20 22/24/26
AMLV00068 Úvod do práce s jazykovými korpusy 0/2 3 doc. Cvrček čtvrtek 12:30–14:00 S131
ABO500215 Etymologie 0/2 4 doc. Rejzek čtvrtek 14:10–15:40 18
ABO700600 Staročeské překlady Bible 0/2 4 dr. Voleková + dr. Svobodová čtvrtek 15:50–17:20 Val. 1
AMLV00058 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 dr. Lukeš čtvrtek 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení (pouze jako volitelný předmět) 2/0 2 prof. Mareš (garant) čtvrtek 17:30–19:00 300
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová pátek 7:30–9:00 423
ABO500615 Hranice slovních druhů 0/2 4 dr. Štěpánková pátek 9:10–10:40 409
AMLV00046 Teoretické základy statistického vyhodnocování dat v R 2/2 8 doc. Cvrček pátek 9:10–12:20 MFF UK
ALINV419B Language diversities and language policies in the Czech Republic 0/2 4 Mgr. Özörencik pátek 11:40–13:10 C427
Jako PVP si je rovněž možné zapsat kurzy vypisované ÚFAL MFF UK.
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJL (Bc.)