Rozvrh – ČJL (Bc.)

ROZVRH BAKALÁŘSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

 

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost

Studenti přijatí mezi roky 2011/2012 a 2015/2016

POVINNÉ PŘEDMĚTY
ABO100932 Úvodní jazykový seminář –/4 6 Mgr. Synková ÚT 9:10–12:20 22
Mgr. Prokšová ÚT 17:30–19:00 409
ČT 14:10–15:40 34
doc. Adam ST 9:10–12:20 Hyb. 3 / 303
dr. Pergler ČT 14:10–17:20 300
ABO100531 Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky 2/– 4 prof. Mareš PO 9:10–10:40 300
ABO100888 Fonetika a fonologie češtiny 2/– 4 doc. Skarnitzl ST 14:10–15:40 300
ABO100519 Lexikologie a slovotvorba 1/– 3 doc. Bozděchová ČT 8:20–9:05 300
ABO100935 (jednooboroví) / ABO100936 (dvouoboroví) Seminář z lexikologie –/2 3/1 doc. Bozděchová ST 10:50–12:20 22
doc. Bozděchová ČT 12:30–14:00 34
doc. Adam 9:10–10:40 24
ABO100533 Morfologie 2/– 3 doc. Adam ČT 9:10–10:40 300
ABO100532 (jednooboroví) / ABO100534 (dvouoboroví) Seminář z morfologie –/1 3/1 doc. Saicová Římalová PO 9:10–10:55 24
doc. Adam 10:50–11:35 409
doc. Adam 11:40–12:25 409
Předměty Lexikologie a slovotvorba, Seminář z lexikologie, Morfologie a Seminář z morfologie se pod výše uvedenými kódy vypisují naposledy. Předměty Dějiny češtiny, Syntax, Seminář ze syntaxe, Teorie textu a stylistika a Stylistika a analýza textu budou vypsány v letním semestru (naposledy).
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Z LINGVISTICKÝCH MODULŮ
Aplikovaný modul
ABO100526 Praxe 3 doc Sacová Římalová (garant)
ABO100523 Praktická rétorika 0/2 3 dr. Machač ÚT 14:10–15:40 Cel. 20/424
Předmět Praktická rétorika je pod kódem ABO100523 vypisován naposledy. Předmět Ediční práce bude vypsán v letním semestru. Předmět Aplikovaná lingvistika bude vypsán v letním semestru (pod kódem ABO100525 naposledy).
Oborový modul
ABO100521 Historická lexikologie a historická mluvnice 1/– 3 dr. Dittmann 8:20–9:05 409
–/2 dr. Dittmann ÚT 15:50–17:20 22
–/2 dr. Dittmann 9:10–10:40 22
Předmět Historická lexikologie a historická mluvnice se pod kódem ABO100521 vypisuje naposledy. Předmět Práce s empirickými daty bude vypsán v letním semestru (pod kódem ABO100520 naposledy).

Studenti přijatí od roku 2016/2017

POVINNÉ PŘEDMĚTY
ABO100932 Úvodní jazykový seminář –/4 6 Mgr. Synková ÚT 9:10–12:20 22
Mgr. Prokšová ÚT 17:30–19:00 409
ČT 14:10–15:40 34
doc. Adam ST 9:10–12:20 Hyb. 3 / 303
dr. Pergler ČT 14:10–17:20 300
ABO500800 Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky 2/– 4 prof. Mareš PO 9:10–10:40 300
ABO100888 Fonetika a fonologie češtiny 2/– 4 doc. Skarnitzl ST 14:10–15:40 300
ABO500802 Lexikologie a slovotvorba 1/0 4 doc. Bozděchová ČT 8:20–9:05 300
0/2 doc. Bozděchová ST 10:50–12:20 22
0/2 doc. Bozděchová ČT 12:30–14:00 34
0/2 doc. Adam 9:10–10:40 24
ABO500803 Morfologie 2/0 4 doc. Adam ČT 9:10–10:40 300
0/1 doc. Saicová Římalová PO 9:10–10:55 24
0/1 doc. Adam 10:50–11:35 409
0/1 doc. Adam 11:40–12:25 409
Předměty Dějiny češtiny, Syntax, Stylistika a analýza textu a Praktika odborného diskurzu / Základy odborného psaní a redigování textu a Práce s empirickými daty budou vypsány v letním semestru. Předmět Bakalářský seminář – jazyk bude vypsán až v příštím akademickém roce.
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Z LINGVISTICKÝCH MODULŮ
Aplikovaný modul
ABO100526 Praxe – aplikovaný modul 3 doc Sacová Římalová (garant)
ABO300945 Kultura mluveného projevu 0/2 3 dr. Machač ÚT 14:10–15:40 Cel. 20 / 424
Předměty Ediční práce, Aplikovaná lingvistika a další paralelka předmětu Kultura mluveného projevu budou vypsány v letním semestru
Odborný modul
ABO500823 Praxe – odborný modul 3 dr. Chromý (garant)
ABO500820 Historická lexikologie a historická mluvnice 1/– 4 dr. Dittmann 8:20–9:05 409
–/2 dr. Dittmann ÚT 15:50–17:20 22
–/2 dr. Dittmann 9:10–10:40 22
ABO700101 Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I 2/0 3 dr. Lehečková + dr. Chromý + doc. Saicová Římalová ST 12:30–14:00 300
ABO700103 Interdiscipliární přístupy k jazyku a jeho užívání II – seminář 0/2 (1x za 14 dní) 2 dr. Chromý ST 14:10–15:40 409
Předmět Historická lexikologie a historická mluvnice se pod kódem ABO100521 vypisuje naposledy. Předmět Práce s empirickými daty bude vypsán v letním semestru (pod kódem ABO100520 naposledy). Předmět Interdisciplinární přístupy k jazyku a jeho užívání II – seminář mohou studenti navštěvovat souběžně s přednáškou Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I (další paralelka semináře bude vypsána v letním semestru, povede ji doc. Saicová Římalová).
PVP 4: JAZYKOVÉ SEMINÁŘE SPECIALIZAČNÍ / PVP 3: JAZYKOVÝ SEMINÁŘ SPECIALIZAČNÍ
ABO800888 Tutorský seminář 3 Mgr. Prokšová (garant)
ABO700140 Kázání: Proměny žánru a stylu od středověku do současnosti 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová PO 9:10–10:40 22
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová PO 9:10–10:40 422A
AMLV00065 Korpusová lexikologie 0/2 3 dr. Kováříková + dr. Škrabal PO 9:10–10:40 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková PO 10:50–12:20 20
ALINV701B Romština pro lingvisty 1/1 3 dr. Elšík PO 10:50–12:20 Cel. 20 / 424
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová PO 10:50–12:20 S131
ABO500890 Tvoření vlastních jmen 0/2 3 dr. Štěpán PO 10:50–12:20 409
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová PO 12:30–14:00 S131
ASJ500075 Indoevropeistika pro filology 0/2 3 dr. Bičovský PO 15:50–17:20 bude doplněno
ABO500210 Lingvistika a umělecký text 0//2 3 doc. Vaňková ÚT 9:10–10:40 21
ALINV702B Kečuánština pro lingvisty 2/0 dr. Rataj ÚT 17:30–19:00 Cel. 20 / 424
ABO700125 Diskurz o lidských právech (přesouvá se na letní semestr) 0/2 3 dr. Řezníková ÚT 12:30–14:00 22
ABO700144 Heuristika ve zpracování jazyka 0/2 3 dr. Chromý ÚT 12:30–14:00 26
ABO100202 Toponomastika 0/2 3 dr. Harvalík ÚT 14:10–15:40 Val. 1
ALINV502B Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík ÚT 15:50–17:20 Let. 4
ALTV00106 Gramatický systém latiny (pozn.: znalost latiny není vyžadována) 2/0 3 doc. Pultrová ST 9:10–10:40 300
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková ST 10:50–12:20 20
ABO500168 Komunikace s dětmi 0/2 3 doc. Saicová Římalová ST 10:50–12:20 24
ACN300398 Základy českého znakového jazyka III 0/2 3 Čiháková ST 12:30–14:00 20
ABO700124 Čeština na vlnách I 0/2 3 dr. Škodová + doc. Bozděchová ST 12:30–14:00 24
ALINV409M Aphasia: an introduction from a linguistic perspective 1/1 3 Mgr. Láznička ST 14:10–15:40 Cel. 20 / 424
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 doc. Cvrček ST 15:50–17:20 S131
ABO700109 Co sdílíme, když mluvíme: intersubjektivita v interakci 0/2 3 dr. Beneš + dr. Lehečková ST 17:30–19:00 26
ABO700108 Synchronní proměny českého předložkového systému 0/2 3 Mgr. Prokšová ST 17:30–19:00 24
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen ČT 9:10–10:40 S131
ABO500215 Etymologie 0/2 3 doc. Rejzek ČT 9:10–10:40 26
ACN300419 Gesto a znak v dějinách myšlení 2/0 3 doc. Fulka ČT 10:50–12:20 423
ALINV558B Grammaticalization 0/2 4 Mgr. Zíková + Bc. Doischer ČT 10:50–12:20 Cel. 20 / 424
ABO700153 Akviziční korpusy češtiny 0/2 4 dr. Šormová (garant) ČT 14:10–15:40 (4 bloky) 24
AMLV00058 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK 0/2 3 Mgr. Lukeš ČT 15:50–17:20 S131
ALINV508B Language management 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Sherman 13:20–14:55 Cel. 20 / 424
SPECIFIKACE VYBRANÝCH UČEBEN
Hyb. 3 / 303 Podkroví ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1)
Cel. 20 / 424 Místnost č. 424 v Celetné 20
Val. 1 místnost Ústavu pro jazyk český ve Valentinské 1, přízemí napravo; pro vstup je třeba zazvonit (zvonek č. 7)
S131 počítačová učebna v suterénu; sejít po bočním schodišti úplně dolů, jít za roh, dále přes velké dveře, přeběhnout venkem, projít přes další velké dveře; první dveře napravo (s nápisem Učebna pro seniory)
Let. 4 místnost Ústavu pro jazyk český v Letenské 4
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJL (Bc.)