Rozvrh – ČJL (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019 (JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY)

 

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
POVINNÉ PŘEDMĚTY
ABO700706 Analýza diskurzu 0/2 5 prof. Mareš (garant) PO 10:50–12:20 18
ABO700700 Empirické metody v lingvistice (tyto paralelky jsou určeny studentům, kteří v bakalářském studiu neabsolvovali předmět Práce s empirickými daty; studenti, kteří tento předmět absolvovali, budou v letním semestru navštěvovat předmět Empirické metody v gramatické analýze) 0/2 4 dr. Chromý PO 12:30–14:00 18
0/2 dr. Chromý ÚT 14:10–15:40 26
ABO700702 Gramatika a sémantika II 0/2 5 dr. Lehečková + doc. Saicová Římalová ÚT 9:10–10:40 18
ABO700704 Staroslověnština 0/2 4 dr. Andrlová Fidlerová ÚT 12:30–14:00 18
ABO700701 Current Approaches in Linguistics 1/1 5 dr. Lehečková ST 9:10–10:40 409
1/1 dr. Lehečková ST 10:50–12:20 24
ABO700703 Praslovanština a slovanské jazyky 2/0 4 doc. Rejzek ČT 14:10–15:40 300
Předměty Historie jazykového systému češtiny a dialektologie, Gramatika a sémantika I a Teorie jazykové kultury budou vypsány v letním semestru.
PVP 1: DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ
ABO700708 Diplomový seminář – jazyk 0/2 3 dr. Chromý (garant) ČT 10:50–12:20 22/24/26
Diplomový seminář bude vypsán i v letním semestru
PVP 2: JAZYKOVÉ A LITERÁRNÍ SEMINÁŘE – JAZYK
PVP vypisované v ÚČJTK
ABO800888 Tutorský seminář 3 dr. Martínek (garant)
ABO700235 Vlastní jména v češtině 0/2 3 dr. Štěpán PO 9:10–10:40 409
ABO500168 Komunikace s dětmi 0/2 3 doc. Saicová Římalová PO 9:10–10:40 24
ABO700255 Pražský lingvistický kroužek 1/1 4 prof. Mareš a dr. Dittmann (garanti) PO 14:10–15:40 18
ABO500309 Český jazyk v zahraničí 0/2 3 dr. Dittmann ÚT 10:50–12:20 22
ABO500389 Gender a jazyk v minulosti a současnosti 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová ÚT 14:10–15:40 22
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) ST 18:00–19:30 18
ABO500157 Německo-české jazykové kontakty 0/2 3 dr. Martínek ČT 9:10–10:40 22
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) ČT 17:30–19:00 18
PVP z nabídky ÚČNK
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová PO 10:50–12:20 S131
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová PO 12:30–14:00 S131
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 5 dr. Kopřivová PO 14:10–15:40 S131
AMLV00064 Korpus a syntax 0/2 4 dr. Jelínek ST 9:10–10:40 S131
AMLV00066 Obecné zákonitosti v textech 0/2 3 dr. Milička ÚT 15:50–17:20 S131
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 doc. Cvrček ST 15:50–17:20 S131
dr. Křen ČT 9:10–10:40 S131
AMLV00067 Introduction to Text Processing and Analysis 0/2 4 dr. Chlumská + dr. Vondřička ČT 12:30–14:00 S131
AMLV00058 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK 0/2 4 Mgr. Lukeš ČT 15:50–17:20 S131
PVP z nabídky FÚ
APH200012 Metody fonetické práce 1/1 3 doc. Skarnitzl PO 9:10–10:40 16
APH200030 Úvod do programování I 1/1 3 dr. Bořil ÚT 10:50–12:20 12
dr. Bořil ČT 10:50–12:20 12
APH200039 Osvojování řeči I 1/1 4 Mgr. Černá ST 12:30–14:00 16
APH200005 Akustika řeči I 1/1 2 dr. Bořil ČT 9:10–10:40 16
APH200035 Fyziologická fonetika 1/1 4 doc. Skarnitzl + dr. Šturm ČT 10:50–12:20 16
PVP z nabídky ÚJKN
ACN300595 Úvod do etnolingvistiky 0/2 3 doc. Vaňková ÚT 14:10–15:40 21
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová PO 9:10–10:40 423
Čiháková ÚT 10:50–12:20 20
Wiesnerová ST 7:30–9:00 423
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková ÚT 12:30–14:00 20
0/2 3 Čiháková ČT 9:10–10:40 20
ACN300398 Základy českého znakového jazyka III 0/2 3 Čiháková ST 12:30–14:00 20
ACN300591 Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/0 3 doc. Fulka ČT 10:50–12:20 423
ACN300581 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2018) 2/0 1 dr. Okrouhlíková (garant) 9:10–10:40 18
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJL (NMgr.)