Rozvrh – ČJL (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – LETNÍ SEMESTR 2017/2018
(JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY)

 

Kód předmětu Název předmětu Rozsah Kredity Vyučující Den Čas Místo

Studenti přijatí od roku 2016/2017

ABO500621 Gramatika a sémantika I 0/2 3 doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková středa 9:10–10:40 409
ABO500113 Teorie jazykové kultury 0/2 3 doc. Adam středa 9:10–10:40 423
doc. Adam středa 10:50–12:20 24
ABO700705 Historie jazykového systému češtiny a dialektologie 2/0 5 dr. Dittmann středa 14:10–15:40 300
0/2 doc. Rejzek středa 15:50–17:20 409
0/2 doc. Rejzek čtvrtek 9:10–10:40 26
PVP 1: Diplomový seminář
ABO700708 Diplomový seminář – jazyk 0/2 3 dr. Chromý (garant) čtvrtek 10:50–12:20 24 a 26
PVP 2 a PVP 5: Jazykové a literární semináře – jazyk
ABO700202 Analýza stylu uměleckých textů 0/2 3 prof. Mareš pondělí 10:50–12:20 26
ABO700199 Vybrané otázky analýzy textu 0/2 3 dr. Poláková pondělí 10:50–12:20 409
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 10:50–12:20 S131
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 12:30–14:00 S131
 ABO500996 Aplikace ve fonetickém výzkumu 0/2 4 dr. Machač pondělí 12:30–14:00 Cel. 20 / 214
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 14:10–15:40 S131
ABO500115 Filozofie jazyka 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová pondělí 14:10–15:40 S131
APH200013 Statistické metody ve fonetickém výzkumu I 1/1 3 dr. Bořil pondělí 15:50–17:20 16
ABO100524 Mediální komunikace 0/2 3 dr. Dufek pondělí 17:30–19:00 409
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Kováříková úterý 9:10–10:40 S131
ASEV00425 Languages of Central Europe 1/1 4 doc. Nábělková aj. úterý 10:50–12:20 10
ALINV558B Grammaticalization 0/2 4 Mgr. Doischer úterý 12:30–14:00 Cel. 20 / 424
AMLV00066 Obecné zákonitosti v textech 0/2 3 dr. Milička úterý 15:50–17:20 S131
ABO500358 Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík úterý 15:50–17:20 Letenská 4, ÚJČ
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen středa 9:10–10:40 S131
ALINV415B Human Language and Mind – Thinking and speaking (NMgr.) 1/2 6 prof. Eckertová středa 10:00–12:20 Cel. 20 / 214
ABO700203 Jazyk a gesto v češtině 0/2 3 dr. Lehečková + Mgr. Jehlička středa 10:50–12:20 26
ABO100220 Aktuální aspekty současné slovotvorby 0/2 3 doc. Bozděchová středa 10:50–12:20 25
ABO700201 Čeština na vlnách II 0/2 3 doc. Bozděchová + dr. Škodová středa 12:30–14:00 409
ASEV00354 Dialektologie a variety slovenštiny 0/2 4 doc. Nábělková středa 14:10–15:40 458
ABO700600 Staročeské překlady Bible 0/2 3 dr. Voleková + dr. Svobodová středa 15:50–17:20 Valentinská 1, m. č. 103
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) středa 18:00–19:30 300
ABO700889 Olympiáda v českém jazyce 0/2 3 dr. Martínek čtvrtek 9:10–10:40 22
ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II (pro studenty, kteří už absolvovali předmět Diplomový seminář) 0/2 3 dr. Chromý (garant) čtvrtek 10:50–12:20 24 a 26
ABO700679 Reflexivum „se“ v češtině 0/2 3 dr. Pergler čtvrtek 14:10–15:40 22
AMLV00063 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 Mgr. Lukeš čtvrtek 15:50–17:20 S131
APH200050 Pragmatic Aspects of Speech 0/2 3 doc. Volín čtvrtek 15:50–17:20 16
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) čtvrtek 17:30–19:00 300
APH510029 Sociophonetics 1/1 3 doc. Skarnitzl pátek 9:10–10:40 16
ALINV503B Analýza diskurzu 1/1 3 doc. Nekvapil pátek 13:20–14:55 Cel. 20 / 424
Jako PVP si je rovněž možné vypsat kurzy vypisované ÚFAL MFF UK (časy budou v SIS doplněny v druhém únorovém týdnu):

NPFL024  Syntaktická analýza češtiny

NPFL070  Zdroje lingvistických dat

NPFL075  Pražský závislostní korpus

NPFL079  Algoritmy rozpoznávání mluvené řeči

NPFL082  Informační struktura věty a výstavba diskurzu

NPFL083  Lingvistická teorie a gramatické formalismy

NPFL098  Automatické zpracování textových dat

NPFL111  Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R

NPFL112  Seminář ze statistického vyhodnocování jazykových dat v R

NPFL120  Mnohojazyčné počítačové zpracování jazyka

Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJL (NMgr.)