Rozvrh – ČJL (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

 

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
POVINNÉ PŘEDMĚTY
ABO700700 Empirické metody v lingvistice (studenti, kteří během bakalářského studia absolvovali předmět Práce s empirickými daty, si v letním semestru 2017/2018 zapíší předmět Empirické metody v gramatické analýze; tento předmět se jim uzná namísto EML) 0/2 4 dr. Chromý + Mgr. Kříž PO 12:30–14:00 26
0/2 dr. Chromý + Mgr. Kříž ST 15:50–17:20 26
ABO700701 Current Approaches in Linguistics 2/0 5 dr. Lehečková ÚT 9:10–10:40 Hyb. 3 / 303
0/2 dr. Lehečková ÚT 9:10–10:40 Hyb. 3 / 303
0/2 dr. Lehečková ÚT 10:50–12:20 Hyb. 3 / 303
Přednáška ve formátu 2/0 1x za 14 dnů, dvě paralelky semináře ve formátu 0/2 1x za 14 dnů.
ABO700702 Gramatika a sémantika II 0/2 5 dr. Lehečková + doc. Saicová Římalová ST 9:10–10:40 409
ABO700703 Praslovanština a slovanské jazyky 2/0 4 doc. Rejzek PO 9:10–10:40 409
ABO700704 Staroslověnština 0/2 4 dr. Andrlová Fidlerová PO 10:50–12:20 22
0/2 doc. Rejzek ST 15:50–17:20 409
ABO700706 Analýza diskurzu 0/2 5 prof. Mareš + dr. Synková + dr. Lehečková ÚT 14:10–15:40 422B
0/2 prof. Mareš + dr. Synková + dr. Lehečková ÚT 15:50–17:20 422B
ABO700708 Diplomový seminář – jazyk 0/2 3 dr. Lehečková ST 14:10–15:40 26
Diplomový seminář se vypisuje pouze v zimním semestru.
Předměty Historie jazykového systému češtiny a dialektologie, Gramatika a sémantika I a Teorie jazykové kultury budou vypsány v letním semestru.
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: PVP 2 JAZYKOVÉ A LITERÁRNÍ SEMINÁŘE
ABO800888 Tutorský seminář 3 Mgr. Prokšová (garant)
ABO700140 Kázání: Proměny žánru a stylu od středověku do současnosti 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová PO 9:10–10:40 22
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová PO 9:10–10:40 422A
AMLV00065 Korpusová lexikologie 0/2 3 dr. Kováříková + dr. Škrabal PO 9:10–10:40 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková PO 10:50–12:20 20
ALINV701B Romština pro lingvisty 1/1 3 dr. Elšík PO 10:50–12:20 Cel. 20 / 424
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová PO 10:50–12:20 S131
ABO500890 Tvoření vlastních jmen 0/2 3 dr. Štěpán PO 10:50–12:20 409
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová PO 12:30–14:00 S131
ASJ500075 Indoevropeistika pro filology 0/2 3 dr. Bičovský PO 15:50–17:20 bude doplněno
ABO500210 Lingvistika a umělecký text 0//2 3 doc. Vaňková ÚT 9:10–10:40 21
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková ÚT 9:10–10:40 20
AMLV00057 Vytváření diachronního korpusu 0/2 3 dr. Stluka ÚT 9:10–10:40 S131
ALINV702B Kečuánština pro lingvisty 2/0 dr. Rataj ÚT 17:30–19:00 Cel. 20 / 424
ABO700125 Diskurz o lidských právech (přesouvá se na letní semestr) 0/2 3 dr. Řezníková ÚT 12:30–14:00 22
ABO700144 Heuristika ve zpracování jazyka 0/2 3 dr. Chromý ÚT 12:30–14:00 26
ABO100202 Toponomastika 0/2 3 dr. Harvalík ÚT 14:10–15:40 Val. 1
ALINV502B Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík ÚT 15:50–17:20 Let. 4
ALTV00106 Gramatický systém latiny (pozn.: znalost latiny není vyžadována) 2/0 3 doc. Pultrová ST 9:10–10:40 300
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková ST 10:50–12:20 20
ABO500168 Komunikace s dětmi 0/2 3 doc. Saicová Římalová ST 10:50–12:20 24
ACN300398 Základy českého znakového jazyka III 0/2 3 Čiháková ST 12:30–14:00 20
ABO700124 Čeština na vlnách I 0/2 3 dr. Škodová + doc. Bozděchová ST 12:30–14:00 24
ALINV409M Aphasia: an introduction from a linguistic perspective 1/1 3 Mgr. Láznička ST 14:10–15:40 Cel. 20 / 424
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 doc. Cvrček ST 15:50–17:20 S131
ABO700109 Co sdílíme, když mluvíme: intersubjektivita v interakci 0/2 3 dr. Beneš + dr. Lehečková ST 17:30–19:00 26
ABO700108 Synchronní proměny českého předložkového systému 0/2 3 Mgr. Prokšová ST 17:30–19:00 24
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) ST 18:00–19:30 300
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen ČT 9:10–10:40 S131
ABO500215 Etymologie 0/2 3 doc. Rejzek ČT 9:10–10:40 26
ACN300419 Gesto a znak v dějinách myšlení 2/0 3 doc. Fulka ČT 10:50–12:20 423
ALINV558B Grammaticalization 0/2 4 Mgr. Zíková + Bc. Doischer ČT 10:50–12:20 Cel. 20 / 424
ABO700153 Akviziční korpusy češtiny 0/2 4 dr. Šormová (garant) ČT 14:10–15:40 (4 bloky) 24
AMLV00058 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK 0/2 3 Mgr. Lukeš ČT 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) ČT 17:30–19:00 300
ALINV508B Language management 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Sherman 13:20–14:55 Cel. 20 / 424
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.
SPECIFIKACE VYBRANÝCH UČEBEN
Hyb. 3 / 303 Podkroví ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1)
Cel. 20 / 424 Místnost č. 424 v Celetné 20
Val. 1 místnost Ústavu pro jazyk český ve Valentinské 1, přízemí napravo; pro vstup je třeba zazvonit (zvonek č. 7)
S131 počítačová učebna v suterénu; sejít po bočním schodišti úplně dolů, jít za roh, dále přes velké dveře, přeběhnout venkem, projít přes další velké dveře; první dveře napravo (s nápisem Učebna pro seniory)
Let. 4 místnost Ústavu pro jazyk český v Letenské 4

 

Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJL (NMgr.)