Rozvrh – ČJS (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU
ČESKÝ JAZYK – SPECIALIZAČNÍ STUDIUM (
LETNÍ SEMESTR 2018/2019)

 

Povinné předměty
ABO700707 Teorie jazykové kultury 0/2 4 dr. Smejkalová pondělí 14:10–15:40 18
dr. Beneš středa 15:50–17:20 18
ALINP204M Empirické metody v gramatické analýze (předmět si namísto Empirických metod v lingvistice zapíší studenti, kteří v bakalářském cyklu absolvovali předmět Práce s empirickými daty) 0/2 4 dr. Chromý úterý 10:50–12:20 409
ABO700700 Empirické metody v lingvistice (pro studenty, kteří v bakalářském cyklu neabsolvovali předmět Práce s empirickými daty) 0/2 4 dr. Chromý úterý 14:10–15:40 26
ABO500621 Gramatika a sémantika I 0/2 3 doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková středa 9:10–10:40 18
doc. Saicová Římalová + dr. Lehečková středa 10:50–12:20 18
ABO700705 Historie jazykového systému češtiny a dialektologie 2/0 5 dr. Dittmann středa 14:10–15:40 300
0/2 doc. Rejzek pondělí 10:50–12:20 18
ABO700708 Diplomový seminář – jazyk 0/2 3 dr. Chromý (garant) čtvrtek 10:50–12:20 22/24/26
PVP 1: Jazykové semináře
ABO700107 Jazyk a kultura texaských Čechů 0/2 5 dr. Cope + dr. Dittmann blokově (27.–29. 5. 2019)
ABO500168 Komunikace s dětmi 0/2 4 doc. Saicová Římalová pondělí 9:10–10:40 409
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 10:50–12:20 S131
ACN300569 Iconicity in Sign and Spoken Languages 0/2 3 Mgr. Jehlička pondělí 12:30–14:00 423
ABO500439 Mediální výchova 0/2 4 Mgr. Kaderka pondělí 12:30–14:00 300
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová pondělí 12:30–14:00 S131
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus 0/2 5 dr. Kopřivová pondělí 14:10–15:40 S131
APH200013 Statistické metody ve fonetickém výzkumu I 1/1 3 dr. Bořil pondělí 15:50–17:20 16
ACN300597 Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků 0/2 3 Bc. Portych pondělí 15:50–17:20 422A
APH200056 Articulatory setting and ultrasound tongue imaging 0/2 3 dr. Kocjančič-Antolík úterý 9:10–10:40 12
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková úterý 9:10–10:40 20
ALINV371M Exploring English Corpus Linguistics 0/2 3 doc. Malá úterý 9:10–10:40 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková úterý 10:50–12:20 20
AAA500146 Language acquisition 0/2 5 dr. Cilibrasi úterý 10:50–12:20 1
ALINV418B Experimentální přístup ke zkoumání jazyka 0/2 3 doc. Smolík úterý 12:30–14:00 C424
ACN300573 Klíčové pojmy Václava Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky 0/2 3 doc. Vaňková úterý 12:30–14:00 21
APH200006 Akustika řeči II (pokračování Akustiky řeči I) 1/1 3 dr. Bořil úterý 12:30–14:00 12
AAA500163 Hands-on psycholinguistics 0/2 5 dr. Cilibrasi úterý 12:30–14:00 1
ASPV0053 Baskičtina 0/2 3 doc. Čermák (garant) úterý 14:10–15:40 49
ALINV301B Vybrané otázky srovnávací fonetiky 0/2 3 doc. Duběda úterý 14:10–15:40 C214
AMLV00066 Obecné zákonitosti v textech 0/2 3 dr. Milička úterý 15:50–17:20 S131
ALINV502B Konverzační analýza 0/2 3 dr. Havlík úterý 15:50–17:20 Letenská 4
ACN300403 Typologie znakových jazyků 0/2 3 dr. Richterová úterý 17:30–19:00 423
ABO700807 Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu 0/2 5 dr. Dufek + Mgr. Hořejší úterý 17:30–19:00 18
AMLV00055 Diachronní korpus se zaměřením na tvorbu korpusu 19. století 0/2 3 dr. Stluka středa 9:10–10:40 S131
ASE500082 Lingvistická antropologie střední Evropy 0/2 5 Mgr. Kubaník aj. středa 10:50–12:20 458
APH200036 Základy fonologie I 1/1 2 dr. Šturm středa 10:50–12:20 16
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková středa 12:30–14:00 20
ABO500554 Čeština na vlnách 0/2 4 doc. Bozděchová + dr. Škodová středa 14:10–15:40 25
APH200037 Základy prozodie 1/1 5 doc. Volín středa 15:50–17:20 16
ACN300034 Čas v psané češtině neslyšících 0/2 3 dr. Richterová středa 17:30–19:00 422B
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) středa 18:00–19:30 300
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová čtvrtek 7:30–9:00 422B
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová čtvrtek 9:10–10:40 422B
AMLV00008 Český jazyk a korpus (doplněno) 0/2 3 dr. Kováříková čtvrtek 9:10–10:40 S131
ABO500385 Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy 2/0 3 doc. Saicová Římalová čtvrtek 9:10–10:40 300
APH200019 Dějiny fonetiky 1/1 3 dr. Šturm čtvrtek 10:50–12:20 16
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová čtvrtek 10:50–12:20 423
ABO900900 Bakalářský seminář II / Diplomový seminář II (pro studenty, kteří chtějí pokračovat v navstěvování bakalářského/diplomového semináře) 0/2 3 dr. Chromý (garant) čtvrtek 10:50–12:20 22/24/26
AMLV00068 Úvod do práce s jazykovými korpusy 0/2 3 doc. Cvrček čtvrtek 12:30–14:00 S131
ABO500215 Etymologie 0/2 4 doc. Rejzek čtvrtek 14:10–15:40 18
ABO700600 Staročeské překlady Bible 0/2 4 dr. Voleková + dr. Svobodová čtvrtek 15:50–17:20 Val. 1
AMLV00058 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II 0/2 4 dr. Lukeš čtvrtek 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) čtvrtek 17:30–19:00 300
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová pátek 7:30–9:00 423
ABO500615 Hranice slovních druhů 0/2 4 dr. Štěpánková pátek 9:10–10:40 409
AMLV00046 Teoretické základy statistického vyhodnocování dat v R 2/2 8 doc. Cvrček pátek 9:10–12:20 MFF UK
ALINV419B Language diversities and language policies in the Czech Republic 0/2 4 Mgr. Özörencik pátek 11:40–13:10 C427
Jako PVP si je rovněž možné zapsat kurzy vypisované ÚFAL MFF UK.
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.

 

Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – ČJS (NMgr.)