Rozvrh – UČSŠ (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019 (JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY)

 

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
POVINNÉ PŘEDMĚTY
AUC500246 Pedagogická praxe 6 prof. Šebesta (garant)
Informace k pedagogické praxi na oboru UČSŠ naleznete zde.
ABO500585 Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka 0/2 3 dr. Šormová ÚT 10:50–12:20 409
ABO500386 Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy I 1/0 3 prof. Šebesta ST 15:50–16:35 18
0/2 dr. Šormová ÚT 9:10–10:40 24
ABO500436 Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi 0/2 2 dr. Šormová ČT 9:10–10:40 24
ABO500948 Jazyk mládeže ve školním věku 0/2 3 Mgr. Homolková ČT 12:30–14:00 409
Předměty Teorie jazykové kultury, Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy, Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního jazyka, Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy II a Komunikace ve škole budou vypsány v letním semestru.
PVP 1: JAZYKOVÉ SEMINÁŘE
PVP vypisované v ÚČJTK
ABO700229 Lingvistická analýza pro učitele  (vypsáno přednostně pro učitelské obory) 0/2 3 doc. Adam PO 10:50–12:20 26
ABO700145 Didaktika českého jazyka a literatury v dialogu s praxí (vypsáno přednostně pro UČSŠ) 0/2 4 dr. Šormová + dr. Králíková ÚT 15:50–17:20 24
ABO700708 Diplomový seminář – jazyk (seminář doporučujeme všem studentům, kteří píší diplomovou práci v ÚČJTK) 0/2 3 dr. Chromý ČT 10:50–12:20 22/24/26
ABO800888 Tutorský seminář 3 dr. Martínek (garant)
ABO700235 Vlastní jména v češtině 0/2 3 dr. Štěpán PO 9:10–10:40 409
ABO500168 Komunikace s dětmi 0/2 3 doc. Saicová Římalová PO 9:10–10:40 24
ABO700255 Pražský lingvistický kroužek 1/1 4 prof. Mareš a dr. Dittmann (garanti) PO 14:10–15:40 18
ABO500309 Český jazyk v zahraničí 0/2 3 dr. Dittmann ÚT 10:50–12:20 22
ABO500389 Gender a jazyk v minulosti a současnosti 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová ÚT 14:10–15:40 22
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) ST 18:00–19:30 18
ABO500157 Německo-české jazykové kontakty 0/2 3 dr. Martínek ČT 9:10–10:40 22
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) ČT 17:30–19:00 18
PVP z nabídky ÚČNK
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová PO 10:50–12:20 S131
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová PO 12:30–14:00 S131
AMLV00053 Transkripce pro mluvený korpus ČNK 0/2 5 dr. Kopřivová PO 14:10–15:40 S131
AMLV00064 Korpus a syntax 0/2 4 dr. Jelínek ST 9:10–10:40 S131
AMLV00066 Obecné zákonitosti v textech 0/2 3 dr. Milička ÚT 15:50–17:20 S131
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 doc. Cvrček ST 15:50–17:20 S131
dr. Křen ČT 9:10–10:40 S131
AMLV00067 Introduction to Text Processing and Analysis 0/2 4 dr. Chlumská + dr. Vondřička ČT 12:30–14:00 S131
AMLV00058 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK 0/2 4 Mgr. Lukeš ČT 15:50–17:20 S131
PVP z nabídky FÚ
APH200012 Metody fonetické práce 1/1 3 doc. Skarnitzl PO 9:10–10:40 16
APH200030 Úvod do programování I 1/1 3 dr. Bořil ÚT 10:50–12:20 12
dr. Bořil ČT 10:50–12:20 12
APH200039 Osvojování řeči I 1/1 4 Mgr. Černá ST 12:30–14:00 16
APH200005 Akustika řeči I 1/1 2 dr. Bořil ČT 9:10–10:40 16
APH200035 Fyziologická fonetika 1/1 4 doc. Skarnitzl + dr. Šturm ČT 10:50–12:20 16
PVP z nabídky ÚJKN
ACN300595 Úvod do etnolingvistiky 0/2 3 doc. Vaňková ÚT 14:10–15:40 21
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová PO 9:10–10:40 423
Čiháková ÚT 10:50–12:20 20
Wiesnerová ST 7:30–9:00 423
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková ÚT 12:30–14:00 20
0/2 3 Čiháková ČT 9:10–10:40 20
ACN300398 Základy českého znakového jazyka III 0/2 3 Čiháková ST 12:30–14:00 20
ACN300591 Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/0 3 doc. Fulka ČT 10:50–12:20 423
ACN300581 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2018) 2/0 1 dr. Okrouhlíková (garant) 9:10–10:40 18
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.
Rozvrhy pedagogických a psychologických předmětů zveřejňují katedra pedagogiky a katedra psychologie.
Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – UČSŠ (NMgr.)