Rozvrh – UČSŠ (NMgr.)

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

 

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Vyučující Den Hodina Místnost
POVINNÉ PŘEDMĚTY
AUC500246 Pedagogická praxe 6 prof. Šebesta (garant)
Informace k pedagogické praxi na oboru UČSŠ naleznete zde: http://ucjtk.ff.cuni.cz/praxe-UCSS
ABO500436 Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi 0/2 2 dr. Šormová ÚT 14:10–15:40 24
ABO500386 Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy I 1/0 3 prof. Šebesta ST 12:30–13:15 409
0/2 dr. Šormová ÚT 10:50–12:20 24
ABO500948 Jazyk mládeže ve školním věku 0/2 3 prof. Šebesta ST 14:10–15:40 24
ABO500585 Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka 0/2 3 dr. Šormová ČT 9:10–10:40 409
Předměty Teorie jazykové kultury, Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy, Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního jazyka, Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy II a Komunikace ve škole budou vypsány v letním semestru.
PVP 1: JAZYKOVÉ SEMINÁŘE
ABO800888 Tutorský seminář 3 Mgr. Prokšová (garant)
ABO700152 Exkurze pro studenty učitelství českého jazyka a literatury (přednostně pro obor UČSŠ) 0/2 3 Mgr. Dušek PO 9:10–12:20 (nepravidelně) Jind.
ABO700140 Kázání: Proměny žánru a stylu od středověku do současnosti 0/2 3 dr. Andrlová Fidlerová PO 9:10–10:40 22
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Wiesnerová PO 9:10–10:40 422A
AMLV00065 Korpusová lexikologie 0/2 3 dr. Kováříková + dr. Škrabal PO 9:10–10:40 S131
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková PO 10:50–12:20 20
ALINV701B Romština pro lingvisty 1/1 3 dr. Elšík PO 10:50–12:20 Cel. 20 / 424
AMLV00060 Frazeologie a korpus 0/2 3 dr. Kopřivová PO 10:50–12:20 S131
ABO500890 Tvoření vlastních jmen 0/2 3 dr. Štěpán PO 10:50–12:20 409
AMLV00042 Korpusy mluveného jazyka 0/2 3 dr. Kopřivová PO 12:30–14:00 S131
ASJ500075 Indoevropeistika pro filology 0/2 3 dr. Bičovský PO 15:50–17:20 bude doplněno
ABO500210 Lingvistika a umělecký text 0//2 3 doc. Vaňková ÚT 9:10–10:40 21
ACN300396 Základy českého znakového jazyka I 0/2 3 Čiháková ÚT 9:10–10:40 20
AMLV00057 Vytváření diachronního korpusu 0/2 3 dr. Stluka ÚT 9:10–10:40 S131
ALINV702B Kečuánština pro lingvisty 2/0 dr. Rataj ÚT 17:30–19:00 Cel. 20 / 424
ABO700125 Diskurz o lidských právech (přesouvá se na letní semestr) 0/2 3 dr. Řezníková ÚT 12:30–14:00 22
ABO700144 Heuristika ve zpracování jazyka 0/2 3 dr. Chromý ÚT 12:30–14:00 26
ABO100202 Toponomastika 0/2 3 dr. Harvalík ÚT 14:10–15:40 Val. 1
ALINV502B Konverzační analýza 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Havlík ÚT 15:50–17:20 Let. 4
ABO700145 Didaktika českého jazyka a literatury v dialogu s praxí (přednostně pro obor UČSŠ) 0/2 3 dr. Šormová + dr. Králíková (garantky) ÚT 15:50–17:20 24
ALTV00106 Gramatický systém latiny (pozn.: znalost latiny není vyžadována) 2/0 3 doc. Pultrová ST 9:10–10:40 300
ACN300397 Základy českého znakového jazyka II 0/2 3 Čiháková ST 10:50–12:20 20
ABO500168 Komunikace s dětmi 0/2 3 doc. Saicová Římalová ST 10:50–12:20 24
ACN300398 Základy českého znakového jazyka III 0/2 3 Čiháková ST 12:30–14:00 20
ABO700124 Čeština na vlnách I 0/2 3 dr. Škodová + doc. Bozděchová ST 12:30–14:00 24
ALINV409M Aphasia: an introduction from a linguistic perspective 1/1 3 Mgr. Láznička ST 14:10–15:40 Cel. 20 / 424
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 doc. Cvrček ST 15:50–17:20 S131
ABO700109 Co sdílíme, když mluvíme: intersubjektivita v interakci 0/2 3 dr. Beneš + dr. Lehečková ST 17:30–19:00 26
ABO700108 Synchronní proměny českého předložkového systému 0/2 3 Mgr. Prokšová ST 17:30–19:00 24
ABO700100 Kruh přátel českého jazyka 2/0 2 doc. Adam (garant) ST 18:00–19:30 300
AMLV00008 Český jazyk a korpus 0/2 3 dr. Křen ČT 9:10–10:40 S131
ABO500215 Etymologie 0/2 3 doc. Rejzek ČT 9:10–10:40 26
ACN300419 Gesto a znak v dějinách myšlení 2/0 3 doc. Fulka ČT 10:50–12:20 423
ALINV558B Grammaticalization 0/2 4 Mgr. Zíková + Bc. Doischer ČT 10:50–12:20 Cel. 20 / 424
ABO700153 Akviziční korpusy češtiny 0/2 4 dr. Šormová (garant) ČT 14:10–15:40 (4 bloky) 24
AMLV00058 Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK 0/2 3 Mgr. Lukeš ČT 15:50–17:20 S131
ABO700777 Jazykovědné sdružení 2/0 2 prof. Mareš (garant) ČT 17:30–19:00 300
ALINV508B Language management 1/1 3 doc. Nekvapil + dr. Sherman 13:20–14:55 Cel. 20 / 424
Rozvrhy pedagogických a psychologických předmětů zveřejňují katedra pedagogiky a katedra psychologie.
Povinnými předměty jsou myšleny předměty povinné pro jednooborové studium. Při zápisu předmětů je třeba se řídit příslušným studijním plánem. Při zápisu si prosím zkontrolujte, zda se kódy povinných předmětů shodují s kódy uvedenými ve Vašem studijním plánu a zda souhlasí příslušné kreditové ohodnocení a hodinová dotace. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz). Do povinně volitelných předmětů jsou mimo předměty vypisované ÚČJTK zařazeny také vybrané kurzy z nabídky jiných základních součástí, studentům se ale nebrání v tom, aby si jako povinně volitelné předměty vybrali jiné lingvisticky zaměřené kurzy. V takovém případě prosím kontaktujte tajemníka ÚČJTK ohledně zařazení předmětů do příslušné skupiny povinně volitelných předmětů v SIS.
SPECIFIKACE VYBRANÝCH UČEBEN
Hyb. 3 / 303 Podkroví ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1)
Cel. 20 / 424 Místnost č. 424 v Celetné 20
Val. 1 místnost Ústavu pro jazyk český ve Valentinské 1, přízemí napravo; pro vstup je třeba zazvonit (zvonek č. 7)
S131 počítačová učebna v suterénu; sejít po bočním schodišti úplně dolů, jít za roh, dále přes velké dveře, přeběhnout venkem, projít přes další velké dveře; první dveře napravo (s nápisem Učebna pro seniory)
Let. 4 místnost Ústavu pro jazyk český v Letenské 4
Jind. místnost 3 ve 2. patře v Jindřišské 27

 

Úvod > Studium > Rozvrh > Rozvrh – UČSŠ (NMgr.)