Erasmus+ absolventské stáže

Ve spolupráci s konsorciem Educa (www.educaops.eu) nabízí Rektorát Univerzity Karlovy stáže pro studenty – budoucí absolventy. Účastníci budou vybíráni mezi studenty, kteří budou teprve absolvovat; před státnicemi je třeba, aby řádně vybraní studenti odevzdali také náležitě vyplněný registrační formulář (přihlášku). Výběrové řízení probíhá primárně na fakultách; pokud počet studentů vybraných na fakultní úrovni převýší počet nabízených míst, dojde k druhému kolu výběrového řízení na úrovni rektorátu. Studenti si mohou místo praktické stáže najít sami, prostřednictvím kontaktů Univerzity Karlovy, nebo mohou využít kontaktů konsorcia Educa. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta. Absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Maximální délka na úrovni každého programu je 12 měsíců. Absolventskou stáž je možné realizovat do 12 měsíců od absolutoria. Bližší informace: Barbora Bednaříková (barbora.bednarikova@ff.ruk.cz), administrativa na ÚČJTK: Robert Dittmann (robert.dittmann@ff.cuni.cz).

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Erasmus+ absolventské stáže