Erasmus+ studijní pobyty

Základní informace k výjezdům v rámci programu Erasmus+ vizte na této stránce: http://erasmus.ff.cuni.cz/

ÚČJTK má uzavřeny smlouvy s následujícími zahraničními univerzitami:

Univerzita Počet studentů, délka pobytu Podle smlouvy určeno pro typ studia
Chorvatsko
Záhřeb, Sveučilište u Zagrebu 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Itálie
Udine, Università degli Studi di Udine 2 místa na 6 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Německo
Berlín, Humboldt Universität zu Berlin 4 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Dortmund, Technische Universität Dortmund 2 místa na 6 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Drážďany, Technische Universität Dresden 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Freiburg im Breisgau, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 2 místa, každé na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Lipsko, Universität Leipzig 2 místa na 5 měsíců Bc. (1 místo), NMgr. (1 místo)
Řezno, Universität Regensburg 4 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Tubinky, Eberhard Karls Universität Tübingen 1 místo na 6 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Polsko
Krakov, Uniwersytet Jagielloński Kraków 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Rakousko
Vídeň, Universität Wien  2 místa na 5 měsíců  Bc., NMgr., Ph.D.
Slovinsko
Lublaň, Univerza v Ljubljani 4 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Švédsko
Lund, Lunds Universitet 3 místa na 5 měsíců Bc., NMgr.
Stockholm, Stockholms universitet 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., Ph.D.
Velká Británie
Sheffield, The University of Sheffield 1 místo na 5 měsíců (1x za 3 roky 2 místa)  Bc., NMgr., Ph.D.

Výběrové řízení

Výběrové řízení se vyhlašuje v průběhu března nebo v prvních týdnech dubna. Po ukončení výběrového řízení je komisí sestaveno pořadí uchazečů. Mezi prvovýjezdy mají přednost mají uchazeči vyšších stupňů studia (doktorský, mgr., bc.). Studentům může být v závislosti na rozpočtové situaci univerzity výjezdní stipendium poměrným způsobem kráceno. V rámci přihlášky do výběrového řízení požadujeme mj. motivační dopis. Uveďte v něm prosím následující údaje: jméno a příjmení, email, jazykové znalosti a potvrzení o nich (např. mezinárodní zkoušky z cizích jazyků, bak. titul v oboru, maturita apod.), studijní obor, ročník studia, předpokládaný ročník studia v době výjezdu, dobu výjezdu (letní nebo zimní semestr), pořadí maximálně tří univerzit, kam chcete jet, a podrobný popis, proč chcete jet na nejvíce preferovanou univerzitu (jak souvisí s tématem, i zamýšleným, bak. nebo dipl. práce, s Vaší specializací v průběhu studia, proč právě Vás by měla komise vybrat, které předměty a proč hodláte v zahraničí absolvovat, jakých studijních a souvisejících výsledků jste dosáhli, např. stipendium za vynikající prospěch, publikační činnost v oboru, vystoupení na konferenci, účast na projektu, pomocná vědecká síla na ústavu apod.). Přiložte výpis studijních výsledků.

 

Uznávání předmětů

 

Poté, co jste uspěli ve výběrovém řízení, je třeba sestavit studijní plán s uvedením předmětů, které chcete na zahraniční univezitě studovat, a určit, jakým způsobem Vám předměty absolvované v zahraničí uzná Univerzita Karlova. Sepište si podle nabídky zahraniční univerzity seznam předmětů, které chcete studovat, a s katederním koordinátorem (R. Dittmann) se domluvte, jaké předměty na UK Vám za ně mohou být uznány.

Při uznávání předmětů se na ÚČJTK postupuje takto:

Chcete-li v zahraničí studovat předmět, který máte ve svém studijním plánu jako povinný (ať už jazykový, nebo literární) (např. předmět Introduction to Syntax budete chtít uznat jako povinný předmět na UK s názvem Syntax), je třeba se na jeho uznání domluvit s vyučujícím tohoto předmětu na UK a jeho souhlas předložit katedernímu koordinátorovi (stačí e-mail). Totéž platí v případě, kdy chcete v zahraničí nějaký předmět absolvovat jako ekvivalent konkrétního povinně volitelného předmětu na UK. Do ISu a do indexu Vám atestaci z těchto předmětů poté, co přijedete ze zahraničí a předložíte doklad o absolvování (Transcript of Records), zapisuje vyučující ekvivalentu na UK.

Pokud chcete v zahraničí absolvovat ekvivalent povinně volitelného předmětu na UK, mohou Vám být – po odsouhlasení katederním koordinátorem – uznány následující kurzy (všechny jsou ohodnoceny 4 kredity):

Kódy erasmovských předmětů pro všechny studijní programy kromě programu Empirická a komparativní lingvistika:

ABO00513 Erasmus I
ABO00514 Erasmus II
ABO00515 Erasmus III
ABO00516 Erasmus IV
ABO00517 Erasmus V
ABO00610 Erasmus VI
ABO00620 Erasmus VII

Kódy erasmovských předmětů pro program Empirická a komparativní lingvistika:

ABO00630 Metodologický kurz Erasmus I
ABO00631 Metodologický kurz Erasmus II
ABO00632 Obecnělingvistický kurz Erasmus I
ABO00633 Obecnělingvistický kurz Erasmus II
ABO00634 Obecnělingvistický kurz Erasmus III
ABO00635 Obecnělingvistický kurz Erasmus IV

Do SISu Vám atestaci těchto předmětů poté, co přijedete ze zahraničí a předložíte doklad o absolvování, zapisuje katederní koordinátor. Erasmovské předměty se ve společných skupinách PVP uznávají zároveň jako jazykové i jako literární.

Pokud chcete v zahraničí absolvovat ekvivalent volitelného předmětu na UK, bude Vám uznán počet kreditů rovnající se počtu přivezených ECTS kreditů za předměty absolvované v zahraničí. Zapíše se do ISu a do indexu jako „Uznané volitelné předměty ve výši xy kreditů“, index s tímto předmětem podepisuje katederní koordinátor, předmět v ISu zanáší Vaše studijní referentka, jíž katederní koordinátor na základě Vámi absolvovaných předmětů v zahraničí posílá žádost.

Často se stává, že sestavený studijní plán je třeba po příjezdu do zahraničí změnit podle aktuální situace, např. některé předměty se ten rok nerealizují, některý seminář je zaplněn apod. V případě změn je nutné vyplnit formulář Changes, domluvit se na uznatelných ekvivalentech na UK s katederním koordinátorem (na ÚČJTK Robert Dittmann) a postupovat podle popisu na fakultních webových stránkách.

Po návratu ze studijního pobytu si nezapomeňte zajistit zápis atestací v SIS, jinak může hrozit nutnost vrátit stipendium.

 

Zkušenosti ze studijních pobytů Erasmus+
Veronika Böhmová Lipsko
Jan Čermák Lund
Tereza Dolinová Lund
Jitka Filipová Vídeň
Marie-Anna Hamanová Stockholm
Barbora Janoušková Sheffield
Jakub Jehlička Sheffield
Hana Pavlová Drážďany
Iva Řeřichová Lublaň
Monika Stachová Berlín
Kristýna Tesařová Vídeň
Eva Zahornadská Lublaň
Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Erasmus+ studijní pobyty