Doporučená literatura k přijímací zkoušce

Doporučená literatura k přijímací zkoušce

 

  • Havránek, Jedlička: Stručná mluvnice česká, 1998
  • Šmilauer: Nauka o českém jazyku, 1982
  • Lehár, Stich, Janáčková, Holý: Česká literatura od počátků k dnešku, 1998
  • Brukner, Filip: Větší poetický slovník, 1978
  • Vodička a kol.: Svět literatury I., 1992

Další doporučená literatura (jazyková složka předmětu):

  • Pravidla českého pravopisu – aktuální vydání
  • Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995.
  • M. Čechová a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000.
  • Slovník spisovné češtiny. Praha 1994.

Užitečné je seznámit se s dalšími mluvnickými příručkami a slovníky, s vybranými jazykovědnými časopisy  (Naše řeč, Slovo a slovesnost, Český jazyk a literatura) a podle vlastního zájmu výběrově číst popularizační práce o českém jazyce.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Doporučená literatura k přijímací zkoušce