Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2019/2020

ČESKÝ  JAZYK  A  LITERATURA

 

Typ studijního programu: bakalářský

Forma: prezenční

Studijní obor lze studovat jednooborově i v kombinaci s jiným oborem.

Po absolvování bakalářského studia je možno ucházet se o přijetí do navazujícího magisterského studia.

Den otevřených dveří: sobota 12. 1. 2019

Počty uchazečů: Ke studiu v akademickém roce 2018/2019 bylo přijato 147 uchazečů z 321 přihlášených, tj. cca 46 %.

Vypisované kombinace. Obor lze kombinovat se všemi obory studovanými na FF UK, které tuto kombinaci připouštějí.

Přijímací zkouška je jednokolová, písemná a trvá maximálně 180 minut. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Přihlašovací formulář: zde

Kurz pro uchazeče: podrobnější informace zde

Termín pro přihlašování (do bakalářského studia): 28. 2. 2019

Oblasti přijímací zkoušky:  

  • Písemný test z českého jazyka (pravopis, morfologie, syntax, slovotvorba, základní terminologie, znalost základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce). Za tuto část lze získat maximálně 50 bodů.
  • Písemný test z české literatury (základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, interpretace textu). Za tuto část lze získat maximálně 50 bodů.
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2019/2020