Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2018/2019 (UČCJ)

UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA

 

Typ studijního programu: navazující magisterský

Forma: prezenční

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s jinými obory učitelství pro střední školy

Den otevřených dveří: 13. 1. 2018

Počty uchazečů: Ke studiu v akademickém roce 2017/2018 bylo přijato 36 uchazečů z 51 přihlášených.

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; přijímací zkoušku nelze prominout.

Přihlašovací formulář: zde

Termín přihlašování (pro navazující magisterské studium): 31. 3. 2018

Oblasti přijímací zkoušky:

  • motivace a orientace v oboru (max. 20 bodů) (s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu odborné činnosti)
  • komentář k textu nerodilého mluvčího (max. 40 bodů); komentář k ukázce češtiny cizince, event. jiné osoby, která češtinu (dosud) nezvládla na úrovni odpovídající běžné úrovni dospělého rodilého mluvčího
  • diskuse k vybranému jevu z českého jazyka nebo lingvistickému problému, vycházející ze seznamu odborné literatury předloženého uchazečem (max. 40 bodů)

 

Další požadavky ke zkoušce:  

Seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky a přehled dosavadní odborné činnosti uchazeče (pracovní zkušenosti v oboru, publikační činnost, spolupráce na grantových projektech, účast v odborných soutěžích apod.). Materiály v den konání ústního kola přijímací zkoušky předložit přijímací komisi.

 

Modelové ukázky textů nerodilých mluvčích k analýze:

(1)

To je pokoj.  Tady bydlí jedna rodina: maminka, tatínek a jejich syn.  Jejich syn je nemocný a je v postelu.  Vlevo je postel a nahoře vedle visí obrazek.  V obrazka je kočka.  Uprostřed nahoře je lampa.  Vpravo je stůl a na stole je jsou kvetiny.  Kvetiny jsou v vasě.  Vpravo taky je jsou skřin.  Na skřině jsou televize a magnetofon.  Tatínek čte na stole a maminka odpočivá na sofě a diva se divá se na televizi.

(2)

Ahoj Adame, včera jsem měl narozeniny.  Slavili jsme to v restauraci „U slateho psa“ tady v Praze.  Přišli nějakí kamarádi a kolegovi ze školy, ale byl tam také můj učitel.  Spolu jsme byli 20 osoby.  Bylo to hezké a veselé.  Jako dárek jsem dostal velkou knihu o Praze.  Pili jsme hodně.  Konečně jsme byli opilí, ale to nevadí.  Narozeniny jsou jenom jedenkrát v roce.

Mnoho pozdravů, Tvůj M.

(3)

Ahoj maminko,

jak se máš?  Co doma?  Už jsem tady v Praze docela dlouho.  Na O víkendu Ale nejsem tady sam.  Často se setkám s Petrem, hlavně o víkendu.  On je můj nejlepší kamarád.  Je Čech a narodil se v Praze.  Teď je učitel českého jazyka v Německu, ale o víkendu je pořád tady.  Přiští školný rok bude ucit taky v Praze.  Petr je hodny a velmi inteligentní.  Zajímá se o kulturu, hlavně umění.  Proto rád navštěví muzea a vystavy.  To je taky pro mě možnost vidět něco zajímavého.

Ale teď musím končit.  Budu ti psát přiští měsíc.  Měj se hezky!

Mo Mnoho pozdravů, Tvůj Adam

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Učitelství češtiny jako cizího jazyka > Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2018/2019 (UČCJ)