Doktorandi

Doktorandi ÚČJTK v akademickém roce 2021/2022

 

 

Jméno doktoranda Ročník Téma disertační práce Jméno školitele

Český jazyk

Benešová, Lucie 7. Vybrané aspekty spontánního mluveného jazyka (analýza na základě mluvených korpusů ČNK) Friedová, Mirjam
Ceháková, Markéta 2. Zpracování vět se slepou kolejí v češtině Chromý, Jan
Dušek, Jan 7. Diachronní tematika ve výuce českého jazyka a literatury Andrlová Fidlerová, Alena
Dvořáková, Klára 6. Jak spolu komunikují pracovníci jazykové poradny a její tazatelé Havlík, Martin
Filipová, Jitka 3. Jazyk moravských smolných knih 16.-18. století Dittmann, Robert
Fuková, Irena 8. Deverbální adjektiva tvořená od minulého slovesného kmene příponou -c(í) ve staročeském období a v češtině doby střední Adam, Robert
Hejdová, Tereza 3. Česká úřední korespondence předbělohorského období Rejzek, Jiří
Herrmannová, Hana 7. Čeština obyvatel vesnice Eibenthal v rumunském Banátu v kontextu jazykového kontaktu Bozděchová, Ivana
Hrdinková, Kateřina 1. Modelování sekvence otázka – odpověď v češtině Šimík, Radek
Jirásková, Petra 3. Přínos využití audioorální metody ve výuce češtiny pro dospělé cizince na úrovni A0-A1 Hrdlička, Milan
Matiasovitsová, Klára 4. Pracovní paměť a její souvislosti s jazykovými projevy dětí s vývojovou dysfázií Smolík, Filip
Michalcová, Anna 2. Pravopisná a hláskoslovná analýza Bible cisterciácké (1456) Voleková, Kateřina
Nzimba, Sylva 5. Sémantika a konkurence prefixů ve slovesných neologismech Bozděchová, Ivana
Pečenková, Daniela 4. Neúspěšnost studentů češtiny jako cizího jazyka a jazyková fosilizace Šebesta, Karel
Pixová, Žaneta 5. Jazyk a styl soudních rozhodnutí Saicová Římalová, Lucie
Poulová, Kristýna 6. Pravda, nepravda a lež v českém mediálním diskurzu: Metody fact-checkingu uplatňované na portále Demagog.cz v rámci prezidentské kampaně 2018 Kaderka, Petr
Preininger, Mikuláš 3. Quantifying the socio-semantics of the Czech lexicon Brand, James
Richterová, Klára 2. Motivace pojmenování v mluvených a znakových jazycích (se zřetelem k českému jazyku a českému znakovému jazyku) Macurová, Alena
Rosenbaumová, Jitka 1. Osamostatňování částí výpovědi v dramatických textech a jeho funkce Mareš, Petr
Rozhkova, Anastasia 4. Hláskosloví Bible drážďanské Dittmann, Robert
Rybová, Martina 4. Die Beziehung zwischen Evaluativität und Indefinitheit am Beispiel der zusammengesetzten Indefinitpronomina im Tschechischen Martínek, František
Sláma, Jakub 5. Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě Lehečková, Eva
Šťastná, Lucie 7. Zvířata v češtině. Etnolingvistická studie Vaňková, Irena
Vojvodić, Sonja 4. Informační struktura místních adjunktů Šimík, Radek
Vyskočilová, Karolína 8. Analytické predikáty s kategoriálním slovesem a jejich využití pro morfologickou anotaci Petkevič, Vladimír
Wojnarová, Soňa 5. Označení barev v českých a finských toponymech Štěpán, Pavel
Zanegina, Nataliya 8. Somatismy v ruštině a češtině v srovnávacím aspektu (na materiálu konceptu „ruka“) Vaňková, Irena
Zirhutová, Martina 1. Označení stromů a keřů v anoikonymii Čech Štěpán, Pavel

Didaktika konkrétního jazyka

Bekasava, Aksana 4. Výuka češtiny pro běloruské studenty se zaměřením na zdravotnickou terminologii Hasil, Jiří
Bluďovský, Pavel 4. Přístup k výuce gramatiky mateřského jazyka a jeho vliv na osvojování jazyka cizího Králová, Jana
Horáková, Štěpánka 8. Strategie výuky korejštiny v rámci oboru koreanistika Bozděchová, Ivana
Ishida, Kaoru 6. Vizualizace gramatického učiva japonštiny a její funkčnost Hrdlička, Milan
Kenderová, Karolina 4. Problematika pozitivního a negativního transferu při výuce českého jazyka pro polské studenty Hrdlička, Milan
Kociánová, Šárka 5. Podpora čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ s využitím kreativní práce s textem a uplatněním mnemotechnik Saicová Římalová, Lucie
Kotková, Kateřina 4. Vliv jednotných přijímacích zkoušek na výuku českého jazyka na 2. stupni ZŠ Saicová Římalová, Lucie
Kukrechtová, Barbora 7. Onomaziologická gramatika češtiny pro cizince Šebesta, Karel
Lišková, Michaela 4. Sebehodnocení žáků základní školy v českém jazyce v kontextu motivace k učení Šormová, Kateřina
Ponomareva, Varvara 6. Metodika výuky flexe vybraných gramatických konstrukcí českého jazyka pro cizince na základě homonymie koncovek Hrdlička, Milan
Semyachkina, Yulia 8. Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty Šebesta, Karel
Sklyarenko, Xeniya 4. Функциональное чтение как средство формирования ключевых компетенций в условиях трансформации методической системы Šebesta, Karel
Štěpánová, Marie 8. České vesnice v Bosně a Vojvodině: mechanismy uchovávání a předávání jazyka a identity krajanů Šebesta, Karel
Vondráčková, Pavlína 5. Výukové materiály pro asijské studenty češtiny jako cizího jazyka Valková, Jarmila
Vykoukalová, Zuzana 5. Kooperativní vyučování ve výuce španělštiny jako cizího jazyka Valeš, Miroslav
Zelená, Sára 3. Znovu osvojování jazyka u pacientů po cévní mozkové příhodě Saicová Římalová, Lucie

Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka

Hubinová, Veronika 1. Activating methods as implementation of positive psychology into education Hejhalová, Věra
Návarová, Radka 2. Pojetí českého kondicionálu při výuce španělských a portugalských mluvčích Svobodová, Petra
Resslová, Veronika 1. Specifika a specifické metody výuky českého jazyka ve skupinách indických studentů (rodilých mluvčích hindštiny nebo mluvčích hindštiny jako druhého jazyka) Bozděchová, Ivana
Slížková, Petra 1. Mluvčí češtiny po kochleární implantaci: jazykové kompetence, jejich rozvoj a analýza Chládková, Kateřina
Svoboda, Michaela 1. Kochleární implantát u mluvčích češtiny: diagnostika kompetencí komunikace jeho uživatelů se zaměřením na foneticko-fonologickou jazykovou rovinu Smolík, Filip
Šandová, Tereza 2. Akvizice frazeologických jednotek u českých studentů španělštiny Bozděchová, Ivana
Vališová, Pavlína 2. Osvojování odborného jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem Bozděchová, Ivana

Stav k 29. 11. 2022

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi