Doktorandi

Doktorandi ÚČJTK v akademickém roce 2023/2024

 

 

Jméno doktoranda Ročník Téma disertační práce Jméno školitele

Český jazyk

Bednářová, Hana 7. Návratná slova a významové opozice v díle Karla Čapka Mareš, Petr
Ceháková, Markéta 3. Zpracování vět se slepou kolejí v češtině Chromý, Jan
Cvetković, Jevgenija 1. Jazyková integrace rusky mluvící populace v České republice Homoláč, Jiří
Dušek, Jan 8. Diachronní tematika ve výuce českého jazyka a literatury Andrlová Fidlerová, Alena
Dvořáková, Klára 7. Jak spolu komunikují pracovníci jazykové poradny a její tazatelé Havlík, Martin
Dvořáková, Martina 3. The starting point of language development: experiments with Czech newborns Chládková, Kateřina
Filipová, Jitka 4. Jazyk moravských smolných knih 16.-18. století Dittmann, Robert
Genserová, Barbora 1. Infinitival constructions with semi-lexical verbs Šimík, Radek
Hejdová, Tereza 4. Česká úřední korespondence předbělohorského období Rejzek, Jiří
Herrmannová, Hana 8. Čeština obyvatel vesnice Eibenthal v rumunském Banátu v kontextu jazykového kontaktu Bozděchová, Ivana
Jarůšková, Lucie 1. The foreign accent in Czech and its effect in social interactions during childhood and adulthood Chromý, Jan (konzultant: Chládková, Kateřina)
Jirásková, Petra 4. Přínos využití audioorální metody ve výuce češtiny pro dospělé cizince na úrovni A0-A1 Hrdlička, Milan
Martinkovičová, Barbora 6. Vnímání příznakovosti lexikálních jednotek Adam, Robert
Matiasovitsová, Klára 5. Pracovní paměť a její souvislosti s jazykovými projevy dětí s vývojovou dysfázií Smolík, Filip
Michalcová, Anna 3. Pravopisná a hláskoslovná analýza Bible cisterciácké (1456) Voleková, Kateřina
Náhlíková, Anežka 5. Specifika narace dětí mladšího školního věku Saicová Římalová, Lucie
Nzimba, Sylva 6. Sémantika a konkurence prefixů ve slovesných neologismech Bozděchová, Ivana
Pečenková, Daniela 4. Neúspěšnost studentů češtiny jako cizího jazyka a jazyková fosilizace Šebesta, Karel
Pekáčková, Alena 4. Navazování jako prostředek textové koheze Zikánová, Šárka
Pixová, Žaneta 6. Jazyk a styl soudních rozhodnutí Saicová Římalová, Lucie (konzultant: Cvrček, František)
Preininger, Mikuláš 4. Quantifying the socio-semantics of the Czech lexicon Brand, James
Richterová, Klára 3. Motivace pojmenování v mluvených a znakových jazycích (se zřetelem k českému jazyku a českému znakovému jazyku) Macurová, Alena
Rosenbaumová, Jitka 2. Osamostatňování částí výpovědi v dramatických textech a jeho funkce Mareš, Petr
Rozhkova, Anastasia 5. Hláskosloví Bible drážďanské Dittmann, Robert
Samkova Yevsyukova, Yekaterina 2. Vývoj české atletické terminologie Rejzek, Jiří
Schejbalová, Edita 1. Acquisition and Interpretation of Epistemic Modality in Czech Šimík, Radek
Sláma, Jakub 6. Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě Lehečková, Eva (konzultant: Martínek, František)
Staňková, Anna 1. Means of encoding information structure: prosody and word order Šimík, Radek
Šťastná, Lucie 8. Zvířata v češtině. Etnolingvistická studie Vaňková, Irena
Todorovic, Danica 3. Komenského vlivy v Rosově slovníku Thesaurus linguae bohemicae Rejzek, Jiří
Vodrážková, Veronika 7. K problematice tělesnosti v jazykovém obrazu světa (na českém materiálu spojeném se zdrojovou oblastí nohy a jejich funkce) Vaňková, Irena
Vokáčová, Martina 6. Metonymie v gramatice Lehečková, Eva
Vrbová, Anna 1. Číslovkové výrazy ve větném kontextu a jejich noremnost Adam, Robert
Wojnarová, Soňa 6. Označení barev v českých a finských toponymech Štěpán, Pavel
Zanegina, Nataliya 8. Somatismy v ruštině a češtině v srovnávacím aspektu (na materiálu konceptu „ruka“) Vaňková, Irena
Zirhutová, Martina 2. Označení stromů a keřů v anoikonymii Čech Štěpán, Pavel

Didaktika konkrétního jazyka

Bekasava, Aksana 5. Výuka češtiny pro běloruské studenty se zaměřením na zdravotnickou terminologii Hasil, Jiří
Bluďovský, Pavel 5. Přístup k výuce gramatiky mateřského jazyka a jeho vliv na osvojování jazyka cizího Králová, Jana
Horáková, Štěpánka 8. Strategie výuky korejštiny v rámci oboru koreanistika Bozděchová, Ivana
Horčicová, Aneta 2. Jazyková kompetence žáků a její měření Zikánová, Šárka
Hromadová, Magdalena Antonia 5. Inkluzivní vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem Šebesta, Karel
Kenderová, Karolina 5. Problematika pozitivního a negativního transferu při výuce českého jazyka pro polské studenty Hrdlička, Milan
Kociánová, Šárka 6. Podpora čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ s využitím kreativní práce s textem a uplatněním mnemotechnik Saicová Římalová, Lucie
Kukrechtová, Barbora 8. Onomaziologická gramatika češtiny pro cizince Šebesta, Karel
Lišková, Michaela 5. Sebehodnocení žáků základní školy v českém jazyce v kontextu motivace k učení Šormová, Kateřina
Loginova Loginova, Kateřina 7. Čtení pro akademické účely u nerodilých mluvčích češtiny Šebesta, Karel
Muňozová García, Ana María  3. Učebnice španělského jazyka: hodnocení na pozadí Státních Maturitních Zkoušek  Králová, Jana
Ponomareva, Varvara 7. Metodika výuky flexe vybraných gramatických konstrukcí českého jazyka pro cizince na základě homonymie koncovek Hrdlička, Milan
Semyachkina, Yulia 8. Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty Šebesta, Karel
Puffer, Petr 7. Interference češtiny u studentů španělštiny Králová, Jana
Russkina, Tamara  5. Výuka cizích jazyků prostřednictvím překladu. Funkce a metody překladu při současné výuce cizích jazyků  Hasil, Jiří
Sklyarenko, Xeniya 5. Функциональное чтение как средство формирования ключевых компетенций в условиях трансформации методической системы Šebesta, Karel
Semyachkina, Yulia 8. Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty Šebesta, Karel
Štěpánová, Marie 8. České vesnice v Bosně a Vojvodině: mechanismy uchovávání a předávání jazyka a identity krajanů Šebesta, Karel
Vondráčková, Pavlína 6. Výukové materiály pro asijské studenty češtiny jako cizího jazyka Valková, Jarmila (konzultant: Štindlová, Barbora)
Vykoukalová, Zuzana 6. Kooperativní vyučování ve výuce španělštiny jako cizího jazyka Valeš, Miroslav
Zelená, Sára 4. Znovu osvojování jazyka u pacientů po cévní mozkové příhodě Saicová Římalová, Lucie

Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka

Altman, Nela 1. Kritická místa ve výuce anglické gramatiky na gymnáziu Betáková, Lucie
Buriánková, Adéla 1. Transformations de l’exponence nominale et adjectivale du genre féminin en français dans une approche diachronique Jančík, Jiří
Hubinová, Veronika 2. Activating methods as implementation of positive psychology into education Hejhalová, Věra
Kräussl, Martin 1. Exploring Teachers‘ Understanding of Critical Thinking and its Implementation in the EFL Grammar-school Classroom Betáková, Lucie
Mansour, Mohamed 1. České vedlejší věty závislé ve složené větě z lingvodidaktického hlediska: Analýza chybovosti v podřadicích spojkách u arabsky mluvících studentů bohemistiky v Káhiře Škodová, Svatava
Marková, Daniela 1. Highly Proficient English Learners in Mixed Ability Classes at Czech High Schools Bozděchová, Ivana
Návarová, Radka 3. Pojetí českého kondicionálu při výuce španělských a portugalských mluvčích Svobodová, Petra
Peksová, Karla 1. Digitální kompetence ve výuce českého jazyka Šormová, Kateřina
Resslová, Veronika 2. Specifika a specifické metody výuky českého jazyka ve skupinách indických studentů (rodilých mluvčích hindštiny nebo mluvčích hindštiny jako druhého jazyka) Bozděchová, Ivana
Slížková, Petra 2. Mluvčí češtiny po kochleární implantaci: jazykové kompetence, jejich rozvoj a analýza Chládková, Kateřina
Svoboda, Michaela 2. Kochleární implantát u mluvčích češtiny: diagnostika kompetencí komunikace jeho uživatelů se zaměřením na foneticko-fonologickou jazykovou rovinu Smolík, Filip (konzultant: Chládková, Kateřina)
Šandová, Tereza 3. Akvizice frazeologických jednotek u českých studentů španělštiny Bozděchová, Ivana
Vališová, Pavlína 3. Osvojování odborného jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem Bozděchová, Ivana

Stav k 15. 12. 2023

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi