Doktorandi

Doktorandi ÚČJTK v akademickém roce 2020/2021

 

Jméno doktoranda Ročník Téma disertační práce Jméno školitele
Český jazyk
Bednářová, Hana 6. Problematika hypertextu a citačních sítí Mareš, Petr
Benešová, Lucie (Válková) 5.
Dušek, Jan 5. Diachronní tematika ve výuce českého jazyka a literatury Andrlová Fidlerová, Alena
Dvořáková, Klára (Prchlíková) 4. Jak spolu komunikují pracovníci jazykové poradny a její tazatelé Havlík, Martin
Filipová, Jitka 1. Jazyk moravských smolných knih 16.-18. století Martínek, František
Fuková, Irena (Stejskalová) 6. Deverbální adjektiva tvořená od minulého slovesného kmene příponou -c(í) ve staročeském období a v češtině doby střední Adam, Robert
Hejdová, Tereza 1. Česká úřední korespondence předbělohorského období Rejzek, Jiří
Herrmannová, Hana (Nedbalová) 5. Čeština obyvatel vesnice Eibenthal v rumunském Banátu v kontextu jazykového kontaktu Bozděchová, Ivana
Jamborová, Martina (Husáková) 2. Jazyk českých rukopisných sborníků městského práva ve 2. polovině 15. století Rejzek, Jiří
Janosik-Bielski, Marek 4. Tomáš ze Štítného a jeho práce s jazykem: příspěvek k debatě o charakteru a specifikách štítenského jazyka Rejzek, Jiří
Jirásková, Petra (Beranová) 1. Přínos využití audioorální metody ve výuce češtiny pro dospělé cizince na úrovni A0-A1 Hrdlička, Milan
Martinkovičová, Barbora (Albrechtová) 6. Vnímání příznakovosti lexikálních jednotek Adam, Robert
Matějka, Štěpán 8.
Matiasovitsová, Klára 2.
Nzimba, Sylva (Filiačová) 4. Sémantika a konkurence prefixů ve slovesných neologismech Bozděchová, Ivana
Pixová, Žaneta 3.
Poulová, Kristýna (Tesařová) 5. Pravda, nepravda a lež v českém mediálním diskurzu Kaderka, Petr
Preininger, Mikuláš 1. Quantifying the socio-semantics of the Czech lexicon Chromý, Jan
Rozhkova, Anastasia 2. Hláskosloví Bible drážďanské Dittmann, Robert
Rybová, Martina 2. Nové prostředky částicové a citoslovečné povahy v češtině a němčině Martínek, František
Sláma, Jakub 3. Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě Lehečková, Eva
Šťastná, Lucie 5.
Veselka, Martin 8. Syntax a interpunkce v češtině a polštině Mareš, Petr
Vojvodić, Sonja 2. Zpracování a vybavování časových údajů na úrovni věty Chromý, Jan
Vokáčová, Martina 5. Metonymie v gramatice Lehečková, Eva
Vyskočilová, Karolína 7.
Wojnarová, Soňa (Trpišovská) 3. Označení barev v českých a finských toponymech Štěpán, Pavel
Zanegina, Nataliya 8.
Zdeňková, Jana 8. Slovesné formy pro vyjádření minulosti v češtině 14. století Dittmann, Robert
Didaktika konkrétního jazyka
Alonso Gayoso, Ivan 6.
Bekasava, Aksana (Bubnova) 2.
Bluďovský, Pavel 2.
Čepková, Ivana (Pilařová) 8. Vývoj vypravování u dětí staršího školního věku Pacovská, Jasňa
Dohnalová, Karolina 2.
Frýbová, Milena (Mráčková) 2. Komunikace mezi rodičem a dítětem: řeč otce orientovaná na dítě ve srovnání s řečí matky Saicová Římalová, Lucie
Gianino Sanchez, Margarita 7.
Homolková, Kamila (Šafratová) 4. Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem Saicová Římalová, Lucie
Horáková, Štěpánka (Cejnarová) 6.
Ishida, Kaoru 4.
Kociánová, Šárka 3. Podpora čtenářské gramotnosti na 2. stupni s využitím interaktivní práce s textem a uplatněním mnemotechnik Saicová Římalová, Lucie
Kratochvílová, Romana (Hrušková) 8.
Kukrechtová, Barbora 5. Onomaziologická gramatika češtiny pro cizince Šebesta, Karel
Lišková, Michaela (Vítová) 2. Sebehodnocení žáků základní školy v českém jazyce v kontextu motivace k učení Šormová, Kateřina
Panova, Anna 4.
Ponomareva, Varvara 4.
Převrátilová, Silvie (Bousková) 5. Motivace a postoje studentů v kurzech ČCJ Šebesta, Karel
Puffer, Petr 5.
Russkina, Tamara 5.
Semyachkina, Yulia 6. Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty Šebesta, Karel
Sklyarenko, Xeniya 2. Функциональное чтение как средство формирования ключевых компетенций в условиях трансформации методической системы Šebesta, Karel
Štěpánová, Marie 6. České vesnice v Bosně a Vojvodině: mechanismy uchovávání a předávání jazyka a identity krajanů Šebesta, Karel
Vondráčková, Pavlína 3. Výukové materiály pro asijské studenty češtiny jako cizího jazyka Valková, Jarmila
Vykoukalová, Zuzana 3. Kooperativní vyučování ve výuce španělštiny jako cizího jazyka Valeš, Miroslav
Zelená, Sára (Jurková) 2. Znovu osvojování jazyka u pacientů po cévní mozkové příhodě Saicová Římalová, Lucie
Žédková Suchá, Zdeňka 4. Správnost a plynulost mluveného a psaného projevu u nerodilých mluvčích na úrovni B1 Šebesta, Karel

 

Stav k 23. 11. 2020

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi