Doktorandi

Doktorandi ÚČJTK v akademickém roce 2021/2022

 

Jméno doktoranda Ročník Téma disertační práce Jméno školitele

Český jazyk

Bednářová, Hana 7. Návratná slova a významové opozice v díle Karla Čapka Mareš, Petr
Benešová, Lucie 6. Vybrané aspekty spontánního mluveného jazyka (analýza na základě mluvených korpusů ČNK) Friedová, Mirjam
Ceháková, Markéta 1. Zpracování vět se slepou kolejí v češtině Chromý, Jan
Dušek, Jan 6. Diachronní tematika ve výuce českého jazyka a literatury Andrlová Fidlerová, Alena
Dvořáková, Klára 5. Jak spolu komunikují pracovníci jazykové poradny a její tazatelé Havlík, Martin
Filipová, Jitka 2. Jazyk moravských smolných knih 16.-18. století Martínek, František
Fuková, Irena 7. Deverbální adjektiva tvořená od minulého slovesného kmene příponou -c(í) ve staročeském období a v češtině doby střední Adam, Robert
Hejdová, Tereza 2. Česká úřední korespondence předbělohorského období Rejzek, Jiří
Herrmannová, Hana 6. Čeština obyvatel vesnice Eibenthal v rumunském Banátu v kontextu jazykového kontaktu Bozděchová, Ivana
Jamborová, Martina 3. Jazyk českých rukopisných sborníků městského práva ve 2. polovině 15. století Rejzek, Jiří
Janosik-Bielski, Marek 4. Tomáš ze Štítného a jeho práce s jazykem: příspěvek k debatě o charakteru a specifikách štítenského jazyka Rejzek, Jiří
Jirásková, Petra 2. Přínos využití audioorální metody ve výuce češtiny pro dospělé cizince na úrovni A0-A1 Hrdlička, Milan
Matějka, Štěpán 8. Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů: elektronický dotazník Smolík, Filip
Matiasovitsová, Klára 3. Pracovní paměť a její souvislosti s jazykovými projevy dětí s vývojovou dysfázií Smolík, Filip
Michalcová, Anna 1. Pravopisná a hláskoslovná analýza Bible cisterciácké (1456) Voleková, Kateřina
Nzimba, Sylva 4. Sémantika a konkurence prefixů ve slovesných neologismech Bozděchová, Ivana
Pixová, Žaneta 4. Jazyk a styl soudních rozhodnutí Kořenský, Jan
Poulová, Kristýna 6. Pravda, nepravda a lež v českém mediálním diskurzu Kaderka, Petr
Preininger, Mikuláš 2. Quantifying the socio-semantics of the Czech lexicon Brand, James
Rozhkova, Anastasia 3. Hláskosloví Bible drážďanské Dittmann, Robert
Rybová, Martina 3. Nové prostředky částicové a citoslovečné povahy v češtině a němčině Martínek, František
Sláma, Jakub 4. Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě Lehečková, Eva
Šťastná, Lucie 6. Zvířata v češtině. Etnolingvistická studie Vaňková, Irena
Vojvodić, Sonja 3. Informační struktura místních adjunktů Šimík, Radek
Vojvodić, Sonja 3. Zpracování a vybavování časových údajů na úrovni věty Chromý, Jan
Vokáčová, Martina 6. Metonymie v gramatice Lehečková, Eva
Vrbová, Anna 1. Číslovkové výrazy ve větném kontextu a jejich noremnost Adam, Robert
Vyskočilová, Karolína 8. Kategoriální slovesa v češtině a morfologická a syntaktická anotace českých textů Petkevič, Vladimír
Wojnarová, Soňa 4. Označení barev v českých a finských toponymech Štěpán, Pavel
Zanegina, Nataliya 8. Somatismy v ruštině a češtině v srovnávacím aspektu (na materiálu konceptu „ruka“) Vaňková, Irena
Zdeňková, Jana 8. Slovesné formy pro vyjádření minulosti v češtině 14. století Dittmann, Robert

Didaktika konkrétního jazyka / Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka

Alonso Gayoso, Ivan 7. Nuevos horizontes en la enseñanza online del Español como lengua extranjera Králová, Jana
Bekasava, Aksana 3. Výuka češtiny pro běloruské studenty se zaměřením na zdravotnickou terminologii Hasil, Jiří
Bluďovský, Pavel 3. Přístup k výuce gramatiky mateřského jazyka a jeho vliv na osvojování jazyka cizího Králová, Jana
Čepková, Ivana 8. Vývoj vypravování u dětí staršího školního věku Pacovská, Jasňa
Horáková, Štěpánka 7. Strategie výuky korejštiny v rámci oboru koreanistika Bozděchová, Ivana
Ishida, Kaoru 5. Vizualizace gramatického učiva japonštiny a její funkčnost Hrdlička, Milan
Kenderová, Karolina 3. Problematika pozitivního a negativního transferu při výuce českého jazyka pro polské studenty Hrdlička, Milan
Kociánová, Šárka 4. Podpora čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ s využitím kreativní práce s textem a uplatněním mnemotechnik Saicová Římalová, Lucie
Kotková, Kateřina 3. Neverbální komunikace ve výuce češtiny jako cizího jazyka Saicová Římalová, Lucie
Kratochvílová, Romana 8. Výstavba odborného textu a rozvoj akademického psaní v češtině pro cizince Škodová, Svatava
Kukrechtová, Barbora 6. Onomaziologická gramatika češtiny pro cizince Šebesta, Karel
Lišková, Michaela 3. Sebehodnocení žáků základní školy v českém jazyce v kontextu motivace k učení Šormová, Kateřina
Návarová, Radka 1. Pojetí českého kondicionálu při výuce španělských a portugalských mluvčích Svobodová, Petra
Panova, Anna 5. Nové formy a metody výuky cizích jazyků v mezinárodním podniku na příkladu ŠKODA AUTO a.s. Škodová, Svatava
Ponomareva, Varvara 5. Metodika výuky flexe vybraných gramatických konstrukcí českého jazyka pro cizince na základě homonymie koncovek Hrdlička, Milan
Puffer, Petr 6. Interference češtiny u studentů španělštiny Králová, Jana
Semyachkina, Yulia 7. Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty Šebesta, Karel
Sklyarenko, Xeniya 3. Функциональное чтение как средство формирования ключевых компетенций в условиях трансформации методической системы Šebesta, Karel
Šandová, Tereza 1. Akvizice frazeologických jednotek u českých studentů španělštiny Bozděchová, Ivana
Štěpánová, Marie 7. České vesnice v Bosně a Vojvodině: mechanismy uchovávání a předávání jazyka a identity krajanů Šebesta, Karel
Vališová, Pavlína 1. Osvojování odborného jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem Bozděchová, Ivana
Vondráčková, Pavlína 4. Výukové materiály pro asijské studenty češtiny jako cizího jazyka Valková, Jarmila
Vykoukalová, Zuzana 4. Kooperativní vyučování ve výuce španělštiny jako cizího jazyka Valeš, Miroslav

Stav ke 4. 1. 2022

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi