Doktorandi

Doktorandi ÚČJTK v akademickém roce 2020/2021

 

Jméno doktoranda Ročník Téma disertační práce Jméno školitele

Český jazyk

Bednářová, Hana 6. Problematika hypertextu a citačních sítí Mareš, Petr
Benešová, Lucie (Válková) 5. Vybrané aspekty spontánního mluveného jazyka Friedová, Mirjam
Dušek, Jan 5. Diachronní tematika ve výuce českého jazyka a literatury Andrlová Fidlerová, Alena
Dvořáková, Klára (Prchlíková) 4. Jak spolu komunikují pracovníci jazykové poradny a její tazatelé Havlík, Martin
Filipová, Jitka 1. Jazyk moravských smolných knih 16.–⁠18. století Martínek, František
Fuková, Irena (Stejskalová) 6. Deverbální adjektiva tvořená od minulého slovesného kmene příponou -c(í) ve staročeském období a v češtině doby střední Adam, Robert
Hejdová, Tereza 1. Česká úřední korespondence předbělohorského období Rejzek, Jiří
Herrmannová, Hana (Nedbalová) 5. Čeština obyvatel vesnice Eibenthal v rumunském Banátu v kontextu jazykového kontaktu Bozděchová, Ivana
Jamborová, Martina (Husáková) 2. Jazyk českých rukopisných sborníků městského práva ve 2. polovině 15. století Rejzek, Jiří
Janosik-Bielski, Marek 4. Tomáš ze Štítného a jeho práce s jazykem: příspěvek k debatě o charakteru a specifikách štítenského jazyka Rejzek, Jiří
Jirásková, Petra (Beranová) 1. Přínos využití audioorální metody ve výuce češtiny pro dospělé cizince na úrovni A0–A1 Hrdlička, Milan
Martinkovičová, Barbora (Albrechtová) 6. Vnímání příznakovosti lexikálních jednotek Adam, Robert
Matějka, Štěpán 8. Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů: elektronický dotazník Smolík, Filip
Matiasovitsová, Klára 2. Pracovní paměť a její souvislosti s jazykovými projevy dětí s vývojovou dysfázií Smolík, Filip
Nzimba, Sylva (Filiačová) 4. Sémantika a konkurence prefixů ve slovesných neologismech Bozděchová, Ivana
Pixová, Žaneta 3. Jazyk a styl soudních rozhodnutí Kořenský, Jan
Poulová, Kristýna (Tesařová) 5. Pravda, nepravda a lež v českém mediálním diskurzu Kaderka, Petr
Preininger, Mikuláš 1. Quantifying the socio-semantics of the Czech lexicon (Kvantifikace sociální sémantiky českého lexika) Chromý, Jan
Rozhkova, Anastasia 2. Hláskosloví Bible drážďanské Dittmann, Robert
Rybová, Martina 2. Nové prostředky částicové a citoslovečné povahy v češtině a němčině Martínek, František
Sláma, Jakub 3. Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě Lehečková, Eva
Šťastná, Lucie 5. Zvířata v češtině. Etnolingvistická studie Vaňková, Irena
Veselka, Martin 8. Syntax a interpunkce v češtině a polštině Mareš, Petr
Vojvodić, Sonja 2. Zpracování a vybavování časových údajů na úrovni věty Chromý, Jan
Vokáčová, Martina 5. Metonymie v gramatice Lehečková, Eva
Vyskočilová, Karolína 7. Kategoriální slovesa v češtině a morfologická a syntaktická anotace českých textů Petkevič, Vladimír
Wojnarová, Soňa (Trpišovská) 3. Označení barev v českých a finských toponymech Štěpán, Pavel
Zanegina, Nataliya 8. Somatismy v ruštině a češtině v srovnávacím aspektu (na materiálu konceptu „ruka“) Vaňková, Irena
Zdeňková, Jana 8. Slovesné formy pro vyjádření minulosti v češtině 14. století Dittmann, Robert

Didaktika konkrétního jazyka

Alonso Gayoso, Ivan 6. Nuevos horizontes en la enseñanza online del Español como lengua extranjera (Nové horizonty ve výuce španělštiny online) Králová, Jana
Bekasava, Aksana (Bubnova) 2. Výuka češtiny pro běloruské studenty se zaměřením na zdravotnickou terminologii Hasil, Jiří
Bluďovský, Pavel 2. Přístup k výuce gramatiky mateřského jazyka a jeho vliv na osvojování jazyka cizího Králová, Jana
Čepková, Ivana (Pilařová) 8. Vývoj vypravování u dětí staršího školního věku Pacovská, Jasňa
Kenderová, Karolina (Dohnalová) 2. Problematika pozitivního a negativního transferu při výuce českého jazyka pro polské studenty Hrdlička, Milan
Frýbová, Milena (Mráčková) 2. Komunikace mezi rodičem a dítětem: řeč otce orientovaná na dítě ve srovnání s řečí matky Saicová Římalová, Lucie
Gianino Sanchez, Margarita 7. Didáctica del español como lengua extranjera (Didaktika španělštiny jako cizího jazyka) Králová, Jana
Homolková, Kamila (Šafratová) 4. Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem Saicová Římalová, Lucie
Horáková, Štěpánka (Cejnarová) 6. Strategie výuky korejštiny v rámci oboru koreanistika Bozděchová, Ivana
Ishida, Kaoru 4. Vývoj a budoucnost učebnic japonského jazyka v České republice Hrdlička, Milan
Kociánová, Šárka 3. Podpora čtenářské gramotnosti na 2. stupni s využitím interaktivní práce s textem a uplatněním mnemotechnik Saicová Římalová, Lucie
Kratochvílová, Romana (Hrušková) 8. Výstavba odborného textu a rozvoj akademického psaní v češtině pro cizince Škodová, Svatava
Kukrechtová, Barbora 5. Onomaziologická gramatika češtiny pro cizince Šebesta, Karel
Lišková, Michaela (Vítová) 2. Sebehodnocení žáků základní školy v českém jazyce v kontextu motivace k učení Šormová, Kateřina
Panova, Anna 4. Nové formy a metody výuky cizích jazyků v mezinárodním podniku na příkladu ŠKODA AUTO a.s. Škodová, Svatava
Ponomareva, Varvara 4. Metodika výuky flexe vybraných gramatických konstrukcí českého jazyka pro cizince na základě homonymie koncovek Hrdlička, Milan
Převrátilová, Silvie (Bousková) 5. Motivace a postoje studentů v kurzech ČCJ Šebesta, Karel
Puffer, Petr 5. Interference češtiny u studentů španělštiny Králová, Jan
Russkina, Tamara 5. Výuka cizích jazyků prostřednictvím překladu. Funkce a metody překladu při současné výuce cizích jazyků Hasil, Jiří
Semyachkina, Yulia 6. Učebnice češtiny pro rusky mluvící studenty Šebesta, Karel
Sklyarenko, Xeniya 2. Функциональное чтение как средство формирования ключевых компетенций в условиях трансформации методической системы (Funkční čtení jako prostředek formování klíčových kompetencí v kontextu transformace metodického systému) Šebesta, Karel
Štěpánová, Marie 6. České vesnice v Bosně a Vojvodině: mechanismy uchovávání a předávání jazyka a identity krajanů Šebesta, Karel
Vondráčková, Pavlína 3. Výukové materiály pro asijské studenty češtiny jako cizího jazyka Valková, Jarmila
Vykoukalová, Zuzana 3. Kooperativní vyučování ve výuce španělštiny jako cizího jazyka Valeš, Miroslav
Zelená, Sára (Jurková) 2. Znovu osvojování jazyka u pacientů po cévní mozkové příhodě Saicová Římalová, Lucie
Žédková Suchá, Zdeňka 4. Správnost a plynulost mluveného a psaného projevu u nerodilých mluvčích na úrovni B1 Šebesta, Karel

 

Stav k 23. 11. 2020

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi