Externisté

Externisté a doktorandi podílející se na výuce
(letní semestr 2022/2023)

 

JMÉNO E-MAIL
Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D marie.kestrankova@ff.cuni.cz
Mgr. Irena Fuková fukova@ujc.cas.cz
Mgr. Hana Goláňová hana.golanova@ff.cuni.cz
Mgr. Tereza Hejdová hejdovat@gmail.com
Mgr. Michal Kaderka kaderka@centrum.cz
Mgr. Anna Michalcová anna.m869@gmail.com
Anna Paap, M.A. anna.m869@gmail.com
Mgr. Jiří Pergler, Ph.D. pergler@ujc.cas.cz
Mgr. Lucie Poláková, Ph.D. lucie.polakova@mff.cuni.cz
doc. Sergej Skorvid, CSc. sergej.skorvid@gmail.com
Mgr. Štěpán Šimek simek@ujc.cas.cz
Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. jana.sindlerova@ff.cuni.cz
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. svatava.skodova@ff.cuni.cz
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. stepan@ujc.cas.cz
Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. stepankova@ufal.mff.cuni.cz

Externisté a doktorandi podílející se na výuce
(zimní semestr 2022/2023)

 

JMÉNO E-MAIL
Mgr. Markéta Ceháková marcehakova@gmail.com
Mgr. Michal Hořejší, Ph.D. mlh.seznam@seznam.cz
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. dominika.kovarikova@ff.cuni.cz
Mgr. Jiří Pergler, Ph.D. pergler@ujc.cas.cz
Mgr. Lucie Poláková, Ph.D. lucie.polakova@mff.cuni.cz
Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. jana.sindlerova@ff.cuni.cz
Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. jarmila.valkova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D. jan.volin@ff.cuni.cz
Úvod > Ústav > Lidé > Externisté