Zaměstnanci

Akademičtí pracovníci
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. robert.adam@ff.cuni.cz
Mgr. Barbora Baštová barbora.bastova@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. ivana.bozdechova@ff.cuni.cz
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. robert.dittmann@ff.cuni.cz
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. alena.fidlerova@ff.cuni.cz
Mgr. Kamila Homolková kamila.homolkova@ff.cuni.cz
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. jan.chromy@ff.cuni.cz
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. eva.leheckova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. petr.mares@ff.cuni.cz
Mgr. František Martínek, Ph.D. frantisek.martinek@ff.cuni.cz
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. hana.proksova@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. jiri.rejzek@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. lucie.rimalova@ff.cuni.cz
Mgr. Pavlína Synková, Ph.D. pavlina.synkova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. karel.sebesta@ff.cuni.cz
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. katerina.sormova@ff.cuni.cz
Administrativní pracovník (sekretář a tajemník)
Mgr. Ivan Kafka ivan.kafka@ff.cuni.cz
Vědečtí pracovníci (řešitelé a spoluřešitelé grantů, projektoví pracovníci)
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. pavel.cernuska@upol.cz
Mgr. Jan Dus, Th.D. dus@ics.cas.cz
Mgr. Lucie Kopecká kopecka@etf.cuni.cz
Mgr. Adam Kříž kriz@ujc.cas.cz
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. rychnovska@phil.muni.cz
Mgr. Marie Štěpánová stepanovamarie@gmail.com
Bývalí zaměstnanci
Eva Filippová, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. karel.kucera@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. alena.macurova@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. jasna.pacovska@tul.cz
Mgr. Marek Nagy, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. iva.nebeska@seznam.cz
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. oldrich.ulicny@tul.cz

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci