Zaměstnanci

Ředitelka ústavu
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. katerina.sormova@ff.cuni.cz
Zástupce ředitelky ústavu
Mgr. František Martínek, Ph.D. frantisek.martinek@ff.cuni.cz
Sekretář a tajemník ústavu
Mgr. Ivan Kafka ivan.kafka@ff.cuni.cz
Koordinátor zahraničních výjezdů
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. robert.dittmann@ff.cuni.cz
Garant přijímacího řízení
Mgr. František Martínek, Ph.D. frantisek.martinek@ff.cuni.cz
Profesoři
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. petr.mares@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. karel.sebesta@ff.cuni.cz
Docenti
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. robert.adam@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. ivana.bozdechova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D. jan.chromy@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. jiri.rejzek@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. lucie.rimalova@ff.cuni.cz
Odborní asistenti
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. alena.fidlerova@ff.cuni.cz
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. robert.dittmann@ff.cuni.cz
Kateřina Chládková, Ph.D. katerina.chladkova@ff.cuni.cz
Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D. anezka.kuzmicova@ff.cuni.cz
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. eva.leheckova@ff.cuni.cz
Mgr. František Martínek, Ph.D. frantisek.martinek@ff.cuni.cz
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. hana.proksova@ff.cuni.cz
Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. silvie.prevratilova@ff.cuni.cz
Mgr. Pavlína Synková, Ph.D. pavlina.synkova@ff.cuni.cz
Mgr. Radek Šimík, Ph.D. radek.simik@ff.cuni.cz
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. katerina.sormova@ff.cuni.cz
Vědečtí pracovníci (řešitelé a spoluřešitelé grantů, projektoví pracovníci)
James Brand, Ph.D. (projekt Primus – SocioLex: Kvantifikace socio-sémantických reprezentací v české slovní zásobě) james.brand@ff.cuni.cz
Mgr. Eliška Doležalová, Ph.D. (operační program Praha – pól růstu ČR – Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka) eliska.dolezalova@pedf.cuni.cz
Mgr. Kamila Homolková, Ph.D. (projekt Primus – Integrální výzkum textu a četby) kamila.homolkova@ff.cuni.cz
Mgr. Anna Chromá (projekt LINDAT/CLARIAH-CZ) anicka.chroma@gmail.com
Mgr. Adam Kříž (projekt KREAS; projekt Primus – SocioLex: Kvantifikace socio-sémantických reprezentací v české slovní zásobě) adam.kriz@ff.cuni.cz
Mgr. Klára Matiasovitsová (projekt Primus – Cross-methodological approaches to syntax and semantics /XMASS/ minilab) klara.matiasovitsova@ff.cuni.cz
Mgr. Mariia Onoeva (projekt GAČR – Modelování opozice otázka-sdělení ve slovanských jazycích) maria.onoeva@gmail.com
Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D. (projekt Primus – Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života) nikola.paillereau@ff.cuni.cz
Mgr. Mikuláš Preininger (projekt Primus – SocioLex: Kvantifikace socio-sémantických reprezentací v české slovní zásobě) mikulas.preininger@ff.cuni.cz
Mgr. Jana Segi Lukavská (projekt Primus – Integrální výzkum textu a četby) jana.lukavska@ff.cuni.cz
Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D. (projekt Primus – Cross-methodological approaches to syntax and semantics /XMASS/ minilab) hana.strachonova@gmail.com
Mgr. Andrea Svobodová, Ph.D. (projekt KREAS) andrea.svobodova@ff.cuni.cz
Mgr. et Mgr. Bc. Marie Štěpánová (projekt KREAS) marie.stepanova@ff.cuni.cz
Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. (operační program Praha – pól růstu ČR – Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka) jarmila.valkova@ff.cuni.cz

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci