Zaměstnanci

Ředitelka ústavu
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. katerina.sormova@ff.cuni.cz
Zástupce ředitelky ústavu
doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. radek.simik@ff.cuni.cz
Sekretář a tajemník ústavu
Mgr. Ivan Kafka ivan.kafka@ff.cuni.cz
Koordinátor zahraničních výjezdů
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. robert.dittmann@ff.cuni.cz
Garant přijímacího řízení
Mgr. Hana Dufková, Ph.D. (Prokšová) hana.dufkova@ff.cuni.cz
Profesoři
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. petr.mares@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. karel.sebesta@ff.cuni.cz
Docenti
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. robert.adam@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. ivana.bozdechova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D. jan.chromy@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. jiri.rejzek@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. lucie.rimalova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. radek.simik@ff.cuni.cz
Odborní asistenti
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. alena.fidlerova@ff.cuni.cz
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. robert.dittmann@ff.cuni.cz
Mgr. Hana Dufková, Ph.D. (Prokšová) hana.dufkova@ff.cuni.cz
Kateřina Chládková, Ph.D. katerina.chladkova@ff.cuni.cz
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. eva.leheckova@ff.cuni.cz
Mgr. František Martínek, Ph.D. frantisek.martinek@ff.cuni.cz
Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. silvie.prevratilova@ff.cuni.cz
Mgr. Pavlína Synková, Ph.D. pavlina.synkova@ff.cuni.cz
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. katerina.sormova@ff.cuni.cz
Vědečtí pracovníci (řešitelé a spoluřešitelé grantů, projektoví pracovníci)
James Brand, Ph.D. (projekt GAČR – Cze-Lex: Kvantifikace českého lexikonu; projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building – CoRe) james.brand@ff.cuni.cz
Mgr. Markéta Ceháková (projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building – CoRe) marketa.cehakova@ff.cuni.cz
Mgr. Eliška Doležalová, Ph.D. (projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building – CoRe) eliska.dolezalova@pedf.cuni.cz
Mgr. Anna Chromá (projekt LINDAT/CLARIAH-CZ) anicka.chroma@gmail.com
Mgr Lucie Jarůšková (projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building – CoRe) lucie.jaruskova@ff.cuni.cz
Mgr. Klára Matiasovitsová (projekt START, LINDAT/CLARIAH-CZ) klara.matiasovitsova@ff.cuni.cz
Mgr. Anna Michalcová (projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building – CoRe) anna.michalcova@ff.cuni.cz
Mgr. Natalia Nudga (projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building – CoRe) nyelmuf@gmail.com
Mgr. Mariia Onoeva (projekt GAČR – Modelování opozice otázka-sdělení ve slovanských jazycích) maria.onoeva@gmail.com
Mgr. Mikuláš Preininger (projekt GAČR – Cze-Lex: Kvantifikace českého lexikonu) mikulas.preininger@ff.cuni.cz
Mgr. Anna Staňková (projekt GAČR – Prozodické vyjádření informační struktury výpovědi v češtině) anna.stankova@ff.cuni.cz
Mgr. Michaela Svoboda (projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building – CoRe) michalka.sediva@seznam.cz
Pomocné studentské síly v akademickém roce 2023/2024
Michaela Daňková
Daniela Kořánová
Bc. Klára Lupoměská
Bc. Nikola Popperová
Daniel Žák
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci