Zaměstnanci

Ředitel ústavu
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. jan.chromy@ff.cuni.cz
Zástupkyně ředitele ústavu
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. katerina.sormova@ff.cuni.cz
Sekretář a tajemník ústavu
Mgr. Ivan Kafka ivan.kafka@ff.cuni.cz
Koordinátor zahraničních výjezdů
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. robert.dittmann@ff.cuni.cz
Garant přijímacího řízení
Mgr. František Martínek, Ph.D. frantisek.martinek@ff.cuni.cz
Profesoři
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. petr.mares@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. karel.sebesta@ff.cuni.cz
Docenti
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. robert.adam@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. ivana.bozdechova@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. jiri.rejzek@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. lucie.rimalova@ff.cuni.cz
Odborní asistenti
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. alena.fidlerova@ff.cuni.cz
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. robert.dittmann@ff.cuni.cz
Kateřina Chládková, M.A., Ph.D. katerina.chladkova@ff.cuni.cz
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. jan.chromy@ff.cuni.cz
Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D. anezka.kuzmicova@ff.cuni.cz
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. eva.leheckova@ff.cuni.cz
Mgr. František Martínek, Ph.D. frantisek.martinek@ff.cuni.cz
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. hana.proksova@ff.cuni.cz
Mgr. Pavlína Synková, Ph.D. pavlina.synkova@ff.cuni.cz
Mgr. Radek Šimík, Ph.D. radek.simik@ff.cuni.cz
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. katerina.sormova@ff.cuni.cz
Asistenti
Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová silvie.prevratilova@ff.cuni.cz
Vědečtí pracovníci (řešitelé a spoluřešitelé grantů, projektoví pracovníci)
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (projekt GAČR – Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské) pavel.cernuska@upol.cz
Mgr. Jan Dus, Th.D. (projekt GAČR – Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské) dus@ics.cas.cz
Mgr. Kamila Homolková (projekt Primus – Integrální výzkum textu a četby) kamila.homolkova@ff.cuni.cz
Mgr. Adam Kříž (projekt KREAS) kriz@ujc.cas.cz
Mgr. Klára Matiasovitsová (projekt Primus – Cross-methodological approaches to syntax and semantics /XMASS/ minilab) klara.matiasovitsova@seznam.cz
Mgr. Jana Segi Lukavská (projekt Primus – Integrální výzkum textu a četby) jana.lukavska@ff.cuni.cz
Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D. (projekt Primus – Cross-methodological approaches to syntax and semantics /XMASS/ minilab) hana.strachonova@gmail.com
Mgr. Andrea Svobodová, Ph.D. (projekt KREAS) andrea.svobodova@ff.cuni.cz
Mgr. et Mgr. Bc. Marie Štěpánová (projekt KREAS) marie.stepanova@ff.cuni.cz
Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. (operační program Praha – pól růstu ČR – Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka) jarmila.valkova@ff.cuni.cz

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci