Hana Dufková (Prokšová)

Mgr. Hana Dufková, Ph.D. (Prokšová)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 25

E-mail: hana.dufkova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 216

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2011–2018: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk
 • 2005–2011: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, dvouobor Český jazyk a literatura – Estetika (titul Mgr.)
 • 2005–2006: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk a literatura

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2016: asistent ÚČJTK FF UK
 • od 2009: pracovník oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR

Granty

 • od 2016: grantový projekt MK ČR, program NAKI II Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi, identifikační kód projektu: DG16P02B009; hlavní řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (ÚJČ AV ČR), spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. (Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni).
 • 2012: vnitřní grant FF UK Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících, řešitelka: Hana Prokšová.
 • 2011–2013: grantový projekt GA ČR Psaní velkých písmen v češtině, reg. č.: P406/11/2017, řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová (ÚJČ AV ČR).
Publikační činnost / Bibliography
Články

 • Prokšová, H. (2015). Adaptace jmenného rodu některých typů cizích apelativ přejímaných do češtiny. In D. Svobodová, & M. Bańko (eds.), Skryté přednosti přejatých slov, [pdf]
 • Prokšová, H., & Kříž, A. (2013). Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém. Naše řeč, 96(1). 36–49.
 • Prokšová, H. (2012). O novém českém slovese lajkovat. Naše řeč, 95(2), 109–112.

Recenze a zprávy

 • Prokšová, H., Dufek, O., & Kříž, A. (2013). Pražské přednášky zahraničních profesorů. Studie z aplikované lingvistiky, (1), 115–126.
 • Prokšová, H. (rec.) (2013). [P. Mareš (2012). Nejen jazykem českým: studie o vícejazyčnosti v literatuře]. Nová čeština doma a ve světě, (1–2), 17–23.
 • Prokšová, H. (2012). Výzkum psané češtiny českých neslyšících na FF UK. Studie z aplikované lingvistiky, (1–2), 173–174.

Kolektivní projekty

 • Autorka 3 kapitol v publikaci Svobodová, I. et al. (2015). Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia.
 • Autorka 22 hesel v publikaci Pravdová, M. (ed.). (2014). Jsme v češtině doma? Praha: Academia.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Kapitoly z gramatiky češtiny (povinný magisterský seminář)
 • ÚČJTK youtuberem I a II (povinně volitelný seminář)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Hana Dufková (Prokšová)