Jana Segi Lukavská

Mgr. Jana Segi Lukavská


Korespondenční adresa:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

Sídlo:
Na Příkopě 29, Praha 1, 110 00 – 3. patro, č. 308

E-mail: jana.lukavska@ff.cuni.cz

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se literaturou pro děti a mládež, konkrétně její teorií, recepcí a diskurzem zaměřeným na tuto oblast. V současnosti je členkou výzkumné skupiny InT&L (Integrální výzkum textu a četby), v níž se věnuje čtení a čtenářství dětí ve starším školním věku. Dále se odborně zajímá o současnou českou literaturu.
Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2012–2015: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk a literatura – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (titul Mgr.)
 • 2008–2012: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk a literatura – Mezikulturní komunikace čeština – němčina (titul Bc.)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2020 výzkumná pracovnice na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK
 • 2019 – výuka PVP Literatura pro děti jako problém a PP Literatura pro děti a mládež
 • 2016 – výuka PVP Ne-literatura pro děti
 • od 2015 doktorandka na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, obor Dějiny české literatury a teorie literatury

Granty

 • od 2020 spoluřešitelka projektu PRIMUS InT&L (Integrální výzkum textu a četby)
 • 2017 řešitelka projektu VF FF UK Literatura pro děti a mládež v českém literárněvědném diskurzu

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2015 – transkripce pro projekt Longitudinální projekt pro výzkum raného vývoje řeči
 • 2012 – účast na projektu Additional German-Czech reference translations of the WMT’11 test set, MFF UK
 • 2012 – kolace při elektronizaci Jungmannova Slovníku česko-německého

Účast na konferencích

 • „Who killed Snowy?“ as a children’s detective fiction for adults: On the contemporary Czech detective crossover (IRSL congress; 14.–18. srpna 2019; Stockholm)
 • Children’s E-Books in Czechia: The Ideal of Interactivity? (poster). (IGEL conference; 25.–28. července 2018; Stavanger)
 • „Mrkev ho vcucla pod zem“ a další interaktivní texty pro děti (Současnost literatury pro děti a mládež; 21.–22. března 2017; Liberec)
 • Postapokalyptický Kuky (Člověk, zvíře, stroj v literatuře a umění střední Evropy; 29.–30. 2016; Olomouc) [se Stefanem Segim]
 •  Psát pro děti, nebo pro dospělé? (SLK, ÚČL AV ČR; 24.–25. dubna 2014; Praha)
Publikační činnost / Bibliography

Kapitoly v monografiích a sbornících

 • Segi Lukavská, J. (2018). Od představy k tělu: Proměny teorie literatury pro děti a mládež. In Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host.
 • Segi Lukavská, J. (2017). Mrkev ho vcucla pod zem: Interaktivita a česká literatura pro děti v diskuzi. In Současnost literatury pro děti a mládež (s. 35–58). Liberec: KVK.

Články

 • Segi Lukavská, J. (2020). Andersen’s beautifully clueless fairy tales. Skandinavskaja filologija, 18(2), 338–343.
 • Segi Lukavská, J. (2017). Dětský implicitní čtenář jako klíč k literatuře pro děti? Česká literatura, 65(1), 90–107.
 • Segi Lukavská, J. (2014). Vrátit dětem jejich hlas. A2, 10(4), 18–19.

Recenze a zprávy (výběr)

 • Segi Lukavská, J. (2018). Dětská detektivka pro dospělé. Tvar, 29(21), s. 4.
 • Segi Lukavská, J. (2018). Honba za dotykem: Interaktivní e-knihy pro děti. Lógr, 8(29), 14–22.
 • Segi Lukavská, J. (2018). Houbařčina lehce stravitelná smaženice. Lógr, 8(28), 39–41.
 • Segi Lukavská, J. (2017). Mládí na věky věků: Young adult jako crossover. A2, 13(24). https://www.advojka.cz/archiv/2017/24/mladi-na-veky-veku
 • Segi Lukavská, J. (2016). Básničky ve stínu poezie: malá tvorba velkých autorů. A2, 12(26), s. 6. https://www.advojka.cz/archiv/2016/26/basnicky-ve-stinu-poezie
 • Segi Lukavská, J. (2015). Nová monografie o Večerníčku, příběh se špatným koncem. Česká literatura, 65(1), 90–107.
 • Segi Lukavská, J. (2014). Děti versus literatura. Lógr, 4(11), 18–20.
 • Segi Lukavská, J. (2013). Teorie nové a novější. Lógr, 3(7), 62–63.

Edice

 • Segi Lukavská, J. (ed.). (2018). Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host.

Kolektivní projekty

 • Autorka 7 hesel v projektu ABCzech (elektronická databáze českých reálií a lingvoreálií češtiny).

Překlady

 • Lesnik Oberstein, K. (2018). Vymezování pojmů. Co je to dětská literatura? Co je to dětství?; Rudd, D. Teoretizování a teorie: Jak existuje literatura pro děti?; Chambers, A. Čtenář v knize; McGillis, R. Rozkoš z nemožného: Bez dětí, bez knih, jen s teorií. Přeložila J. Segi Lukavská. In Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host.
 • Kasten, T. (2015). O pojetí mýtu v díle Thomase Manna a v podkarpatské próze Ivana Olbrachta: příspěvek ke zkoumání literárního vlivu? Přeložila J. Segi Lukavská. Česká literatura, 64(1), 130–133.
 • Kazalarska, Z. (2014). Nerozluštitelné, ale přítomné: Tajemství Ivana Diviše. Přeložila J. Segi Lukavská. Česká literatura, 62(4), 659–663.
 • Kremnitz, G. Vícejazyčnost v literatuře: „subjektivní“ kritéria pro volbu literárního jazyka. Přeložila J. Segi Lukavská. Česká literatura, 62(6), 807–813.
 • Kasten, T. (2014). Dva sborníky o česko-německém literárním životě v Praze 20. století. Přeložila J. Segi Lukavská. Česká literatura, 62(6), 848–862.

Rozhovory

 • Wittlichová Koblížková, J. (tazatelka), Segi Lukavská, J. & Prokopová, E. (dotazované). (2019). Pohádky jsou naše přirozenost. Plav, 15(5), 5–9.
 • Kultová, P. (tazatelka) & Segi Lukavská, J. (dotazovaná). (2019, 21. ledna). Literatura je (nejen) pro děti nepostradatelnou učebnicí emocí. Český rozhlas Vltava.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Literatura pro děti a mládež (povinný seminář; pro ÚČLK FF UK)
 • Čtení: teorie, praxe, reflexe (povinně volitelný seminář; spolu s Anežkou Kuzmičovou)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Černovská, Tereza 2021 Dětská próza Petry Soukupové
Diplomové práce
Disertační práce
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jana Segi Lukavská