Jana Segi Lukavská

Mgr. Jana Segi Lukavská


Korespondenční adresa:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

Sídlo:
Na Příkopě 29, Praha 1, 110 00 – 3. patro, č. 308

E-mail: jana.lukavska@ff.cuni.cz

 

Odborné zaměření

 

Zabývá se literaturou pro děti a mládež, konkrétně její teorií, recepcí a diskurzem zaměřeným na tuto oblast. V současnosti je členkou výzkumné skupiny InT&L (Integrální výzkum textu a četby), v níž se věnuje čtení a čtenářství dětí ve starším školním věku. Dále se odborně zajímá o současnou českou literaturu.

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2012–2015: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk a literatura – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (titul Mgr.)
 • 2008–2012: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk a literatura – Mezikulturní komunikace čeština – němčina (titul Bc.)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2020 výzkumná pracovnice na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK
 • 2019 – výuka PVP Literatura pro děti jako problém a PP Literatura pro děti a mládež
 • 2016 – výuka PVP Ne-literatura pro děti
 • od 2015 doktorandka na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, obor Dějiny české literatury a teorie literatury

Granty

 • od 2020 spoluřešitelka projektu PRIMUS InT&L (Integrální výzkum textu a četby)
 • 2017 řešitelka projektu VF FF UK Literatura pro děti a mládež v českém literárněvědném diskurzu

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2015 – transkripce pro projekt Longitudinální projekt pro výzkum raného vývoje řeči
 • 2012 – účast na projektu Additional German-Czech reference translations of the WMT’11 test set, MFF UK
 • 2012 – kolace při elektronizaci Jungmannova Slovníku česko-německého

Účast na konferencích

 • „Who killed Snowy?“ as a children’s detective fiction for adults: On the contemporary Czech detective crossover (IRSL congress; 14.–18. srpna 2019; Stockholm)
 • Children’s E-Books in Czechia: The Ideal of Interactivity? (poster). (IGEL conference; 25.–28. července 2018; Stavanger)
 • „Mrkev ho vcucla pod zem“ a další interaktivní texty pro děti (Současnost literatury pro děti a mládež; 21.–22. března 2017; Liberec)
 • Postapokalyptický Kuky (Člověk, zvíře, stroj v literatuře a umění střední Evropy; 29.–30. 2016; Olomouc) [se Stefanem Segim]
 •  Psát pro děti, nebo pro dospělé? (SLK, ÚČL AV ČR; 24.–25. dubna 2014; Praha)

Publikační činnost

 

Kapitoly v monografiích a sbornících

 • „Od představy k tělu: Proměny teorie literatury pro děti a mládež“. In Dítěti vstříc, Brno: Host, 2018.
 • „Mrkev ho vcucla pod zem“: Interaktivita a česká literatura pro děti v diskuzi. In Současnost literatury pro děti a mládež, KVK Liberec: Liberec, s. 35–58.

Články

 • „Andersen’s beautifully clueless fairy tales“, Skandinavskaja filologija 18 (2), s. 338-343.
 • „Dětský implicitní čtenář jako klíč k literatuře pro děti?“. Česká literatura, 89, 2017, s. 234–241.
 • „Vrátit dětem jejich hlas“. A2, 10 (4), 2014, s. 18–19.

Recenze a zprávy (výběr)

 • „Dětská detektivka pro dospělé, in Tvar, 29 (21), 2018, s. iv.
 • „Honba za dotykem: Interaktivní e-knihy pro děti“. Lógr, 8 (29), 2018, s. 14–22.
 • „Houbařčina lehce stravitelná smaženice“. Lógr, 8 (28), 2018, s. 39–41.
 • „Básničky ve stínu poezie: malá tvorba velkých autorů“. A2, 12 (26), 2016, s. 6.
 • „Mládí na věky věků: Young adult jako crossover“. A2, 13 (24).
 • „Nová monografie o Večerníčku, příběh se špatným koncem“. Česká literatura, 65 (1), 2015, s. 90–107.
 • „Děti versus literatura“. Lógr, 4 (11), 2014, s. 18–20.
 • „Teorie nové a novější“. Lógr, 3 (7), 2013, s. 62–63.

Edice

 • Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host 2018.

Kolektivní projekty

 • ABCzech (Elektronická databáze českých reálií a lingvoreálií češtiny; autorství 7 hesel)

Překlady

 • Lesnik Oberstein, Karín: „Vymezování pojmů. Co je to dětská literatura? Co je to dětství?“; David Rudd: „Teoretizování a teorie: Jak existuje literatura pro děti?“; Aidan Chambers: „Čtenář v knize“; Roderick McGillis: „Rozkoš z nemožného: Bez dětí, bez knih, jen s teorií“. In Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host 2018.
 • Kasten, Tilman: „O pojetí mýtu v díle Thomase Manna a v podkarpatské próze Ivana Olbrachta: příspěvek ke zkoumání literárního vlivu?“ Česká literatura, 64 (1), 2015, s. 130–133.
 • Kazalarska, Zornitza: „Nerozluštitelné, ale přítomné“: Tajemství Ivana Diviše. Česká literatura, 62 (4), 2014, s. 659–663.
 • Kremnitz, Georg: Vícejazyčnost v literatuře: „subjektivní“ kritéria pro volbu literárního jazyka, Česká literatura, 62 (6), 807–813.
 • Kasten, Tilman: „Dva sborníky o česko-německém literárním životě v Praze 20. století“. Česká literatura, 62 (6), 2014, s. 848–862.

Rozhovory

 • „Pohádky jsou naše přirozenost.“ Ptala se Julie Wittlichová Koblížková. Plav, 15 (5), 2019, s. 5–9. [s Eliškou Prokopovou]
 • „Literatura je (nejen) pro děti nepostradatelnou učebnicí emocí.“ Ptala se Petra Kultová. Český rozhlas Vltava, 21. 1. 2019.

Předměty vyučované v posledních letech

 

 • Literatura pro děti a mládež (povinný seminář; pro ÚČLK FF UK)
 • Čtení: teorie, praxe, reflexe (povinně volitelný seminář; spolu s Anežkou Kuzmičovou)

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jana Segi Lukavská