Kamila Homolková

Mgr. Kamila Homolková, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

E-mail: kamila.homolkova@ff.cuni.cz


Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání, udělení akademických titulů

 • 2021: Didaktika konkrétního jazyka, FF UK Praha, Ph.D.
 • 2015: Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, FF UK Praha, Mgr.
 • 2013: Český jazyk a literatura – Hudební věda, FF UK Praha, Bc.

Další kvalifikace

 • 2017: Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
 • 2017: Zadavatel maturitní zkoušky
 • 2017: Zadavatel maturitní zkoušky pro žáky s PUP

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od r. 2018 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
 • 2015–2017: Gymnázium, učitelka ČJL a hudební výchovy
 • 2014–2016: Pedagogicko-psychologická poradna, lektorka žáků s SPU

Granty

 • 2020–dosud: Integrální výzkum textu a četby (InT&L)
 • 2017–2019: projekt Kolaboratorium – podpora žáků s mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace češtinářů
 • Jazykovědné sdružení

Publikační činnost

 

Studie a články

 • Homolková, K. (2020). Bilingvismus u dítěte s Downovým syndromem. In: Studie z aplikované lingvistiky, 11, 2, 7–15.
 • Homolková, K. (2020). Publikovaná autorská tvorba českých spisovatelů s Downovým syndromem. In: O dieťati, jazyku, literatúre, 8, 2, 73–80.
 • Homolková, K. (2019). Výzkum raných komunikačních projevů u dítěte s Downovým syndromem. In: Speciální pedagogika, 29, 2, 125–138.
 • Homolková, K. (2019). Jak ti to jen mám říct? O komunikaci tříletého dítěte s Downovým syndromem. In: Komunikácia v odborných reflexiách. Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 12.–13. 9. 2018, 403–416. Banská Bystrica: Belianum.

Rozhledy a recenze

 • Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. In: Didaktické studie, 2020, 12, 2, 176–180.
 • Homolková, K. (2019). O dieťati, jazyku, literatúre: inspirace nejen pro vědceIn: Český jazyk a literatura, 2019–2020, 70, 2, 91–94.

Učební materiály

 • Šebesta, K.; Šormová, K.; Synková, P.; Homolková, K.; Králíková, A.; Marek, A. (2020). Čítanka 9 – nová generace. Plzeň: Fraus.
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Kamila Homolková