Alena Andrlová Fidlerová

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 22

E-mail: alena.fidlerova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 213

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2000–2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium, obor český jazyk
 • 1992–2000 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obor český jazyk a literatura – anglistika a amerikanistika
 • 1987–1992 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obor molekulární biologie a genetika

Další kvalifikace

 • 2016 tříměsíční výzkumný pobyt v Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, výzkumné stipendium s projektem „Early Modern Manuscript Culture of Bohemia in the Central European Context“
 • 2016 půlroční výzkumný pobyt na Universität Wien, Rakousko (prof. Murray G. Hall, v rámci programu AKTION habilitační)
 • 2015 měsíční výzkumný pobyt na Universität Wien, Rakousko (prof. Murray G. Hall, v rámci programu AKTION)
 • 2012‒2017 krátkodobé (1 týden) výzkumné pobyty na univerzitách ve Vratislavi, Bayreuthu, Mnichově, Berlíně a Kostnici
 • 2008 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Slovinsko (čtrnáctidenní kurz slovinštiny)
 • 2003 měsíční stáž na Universität Wien, Rakousko (v rámci programu CEEPUS)
 • 2001 měsíční stáž na Universität Hamburg, Německo
 • 1999 semestrální stáž na Universität Leipzig, Německo (v rámci programu Erasmus)

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • Ph.D. – FF UK Praha, 2008

Praxe od ukončení VŠ studia                  

 • od 2002: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ÚČJTK, asistentka, od r. 2008 odborná asistentka, 2008–2017 zástupkyně ředitele (ředitelky)
 • 1995–1997: ÚEB AV ČR v Praze, odborná pracovnice – VŠ

Granty

 • 2017‒2019 účast na grantu GA ČR „Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina do osvícenských reforem“ (řešitelka Marie Škarpová)
 • 2014 řešitelka interního grantu FF UK „Tradice rorátů v českých zemích v 16.–19. století I, II“ (spolu s Marií Škarpovou a Tomášem Slavickým)
 • 2012 spoluřešitelka interního grantu FF UK „Jazyková politika v českých zemích za vlády Josefa II. (1780-1790)“ (řešitel Dmitriy Timofeev)
 • 2011–2015 řešitelka grantu GA ČR „Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š)“ (spoluřešitel Tomáš Bernhardt)
 • 2011–2013 účast na projektu „Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze“ (ESF/OPPA, řešitelka Eva Lehečková)
 • 2010 řešitelka projektu FRVŠ „Vytvoření kurzu Rétorika v evropské tradici (včetně on-line složky)“
 • 2009 řešitelka interního grantu FF UK „Příprava a vydání edice drobných textů 17. a 18. století o sv. Františku Xaverském“
 • 2008−2011 účast na mezinárodním interdisciplinárním projektu „Centre–Periphery Programme: West–East: Centre–Periphery Dynamics between the Two Halves of the Continent. Pluridisciplinary Views” (vedoucí Patrick Renaud, CIEH, Paris)
 • 2005–2007 řešitelka grantu GA ČR „Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II (K–O)“
 • 2003–2005 členka doktorského týmu grantu GA ČR „Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství“ (řešitel Karel Kučera)
 • 1998–2003 spolupracovnice grantu GA ČR „Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století v středoevropských souvislostech“ (řešitel Alexandr Stich, od r. 2003 Karel Kučera)

Členství v organizacích aj. odborné aktivity

 • členka Ústřední komise Olympiády v českém jazyce, porotkyně obvodních a krajských kol OČJ
 • členka České společnosti pro výzkum 18. století
 • členka SHARP (The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing)
 • členka Rhetoric Society of Europe
 • členka Ecclesiastical History Society
 • členka The Henry Sweet Society for the History of Linguistics Ideas
 • členka Gesellschaft für Buchforschung in Österreich

Účast na mezinárodních konferencích (výběr)

 • International Conference „A host of tongues: Multilingualism, lingua franca and translation in the Early Modern period“,  FCSH-UNL, Lisbon, 13‒15 December 2018, paper „On the Verge of Modernity: German and Czech in the Latin Secondary School Instruction in the Enlightenment Bohemia
 • The Making of the Humanities VII, University of Amsterdam, 15.-17. listopadu 2018, referát „The Early Reception of Darwinism in the Czech Lands: Natural Sciences and Linguistics“ (v rámci panelu „Linguistics linked in, navrhovatel panelu: Bart Karstens)
 • 1° Convegno CISPELS, Roma 17-19 Settembre 2018, paper „Gesture in the spiritual eloquence of the late Enlightenment period“
 • XXIX. Internationales Kolloquium Studienkreises Geschichte der Sprachwissenschaft (SGdS): Sprache und Kontext in der Geschichte der Sprachwissenschaft / Language and Context in the History of Linguistics, Potsdam, 4.‒7. 7. 2018, paper „Stylistics as the Intersection of Linguistics, Logic and Psychology in Nástin slohovědy čili stylistiky by Ignác Jan Hanuš (1864)“
 • “Don’t Let Us Die, or Our Successors…” Patron Saints on Their Path from the Middle Ages to Modern Times, Faculty of Arts, Charles University, Prague, and Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov, 7.–9. 6. 2018, paper „Discursive Strategies in Prayers to and of Patron Saints in Czech Early Modern Prayer Books“
 • Days of Ivo Škarić. 4th International Conference on Rhetoric. Postira, 18.–21. 4. 2018, paper „Rhetorical Uses of the Czech Patron Saint Wenceslaus in Early Modern Sermons“
 • The Fourteenth International Conference On The History of The Language Sciences (ICHoLS XIV), Sorbonne novelle Paris 3, 28. 8.‒1. 9. 2017, paper „Sprache der Nähe vs. Sprache der Distanz and the 19th Century Codification of Modern Czech“
 • EHS Summer Conference 2017: Churches and Education, University of Exeter, 18.‒20. 7. 2017, paper „Preachers or Teachers? Parish Priests and their Sermons in the Habsburg Empire of the Enlightenment Period“
 • XXVIII. lnternationales Kolloquium des „Studienkreis „Geschichte der Sprachwissenschaft““ (SGdS): „Sprachkonzepte und Sprachkategorien in Geschichte und Gegenwart“, Università degli studi di Verona, 23.–31. května 2017, referát Orthograhy and Script as Forces Able to Shape Languages
 • EHS Summer Conference 2017: Churches and Education, University of Exeter, 18.‒20. července 2017, referát Preachers or Teachers? Parish Priests and their Sermons in the Habsburg Empire of the Enlightenment Period
 • The Fourteenth International Conference On the History of the Language Sciences (ICHoLS XIV), Sorbonne novelle Paris 3, 28. srpna ‒ 1. září 2017, referát Sprache der Nähe vs. Sprache der Distanz and the 19th Century Codification of Modern Czech
 • Days of Ivo Škarić. 4th International Conference on Rhetoric. Postira, 18.–21. dubna 2018, referát Rhetorical Uses of the Czech Patron Saint Wenceslaus in Early Modern Sermons
 • „Nedej zahynouti nám i budoucím…“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 7.–9. června 2018, referát Discursive Strategies in Prayers to and of Patron Saints in Czech Early Modern Prayer Books
 • XXIX. Internationales Kolloquium Studienkreises Geschichte der Sprachwissenschaft (SGdS): Sprache und Kontext in der Geschichte der Sprachwissenschaft / Language and Context in the History of Linguistics, Postupim, 4.‒7. července 2018, referát Stylistics as the Intersection of Linguistics, Logic and Psychology in Nástin slohovědy čili stylistiky by Ignác Jan Hanuš (1864)
 • SHARP’s 24th annual conference, Languages of the Book / Les langues du livre, Paříž, Bibliothèque nationale de France a BULAC, 18.‒22. července 2016, refrát Orthography not Suited for Books? The Differences between the Orthography of Manuscript and Printed Books in Early Modern Bohemia
 • Workshop Tschechisch im Exil ‒ früher und heute, Humboldt Universität Berlín, 4.‒5. prosince 2015, referát Lexical Germanisms in the Biographies of Czech Exiles in Berlin in the 2nd Half of the 18th Century
 • The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas Colloquium 2015,16.‒19. září 2015, Gargnano del Garda, refrát Lexicology in the Enlightenment lectures on aesthetics and rhetoric
 • Ecclesiastical History Society 54th Summer Conference Translating Christianity, University of York, 28.‒30. července 2015, refrát Translating Antichrist in Czech- and German-speaking Lands in the 18th Century
 • SHARP’s 22nd annual conference, Religions of the Book, Antverpy,17.–21. září 2014, referát Religion of the Book – Religion of the Books
 • Connecting Cultures?: An International Conference on the History of Teaching and Learning Second/Foreign Languages, 1500‒2000, 2.–5. července 2014, University of Nottingham, refrát Between Renewal and Reform: The Work of the Late 18th Century Czech Philologist František Jan Tomsa [prezentace]
 • 3rd LINEE+ Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time, Dubrovnik, 27.–30. dubna 2014, refrát Languages of Early Modern Manuscript Culture in Bohemia [prezentace]
 • LautSchriftSprache III. Variation within and among writing systems: old & new concepts and methods in the analysis of ancient written documents. Third International Conference on Comparative Historical Graphemics // Dritte internationale Tagung zur vergleichenden historischen Graphematik // Terzo Convegno internazionale di grafematica storica comparata. Verona, 25.–28. září 2013, refrát Phonetics, phonology and writing system reform in late medieval Bohemia
 • XXIV. Internationales Kolloquium des Studienkreises ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’ (SGdS) „Metasprachliche Reflexion und Diskontinuität. Wendepunkte – Krisenzeiten – Umbrüche“, Postupim, 22.–24. září 2013, referát Intellectual Continuity vs. Historical Discontinuity. The Case of Czech Grammar Writing in the 17th Century
 • Center-Periphery Programme – Programme Centre-Peripherie (closing conference – colloque de clôture). Le clivage centre-périphérie en Europe à l’épreuve de la pluridisciplinarité : des certitudes hiérarchisées à la polyphonie harmonique ? Paříž, 1.–3. prosince 2011, referát Czech Mid-19th Century Stylistics and Rhetoric: Two Ways from Periphery to Centre [prezentace]
 • 13th Congress of the International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS), Štýrský Hradec, 25.–29. července 2011, referát Eloquentia sacra at the Prague University in the Age of Enlightenment [prezentace]
 • Konference The Bible in the Seventeenth Century: The Authorised Version Quatercentenary (1611‒2011). Centre for Renaissance and Early Modern Studies, University of York, 7.–9. července 2011, referát God, Adam, Babel and the Human Language. Biblical Influences on the 17th Century Linguistic Thought [prezentace]
 • XXIIe Colloque international du Studienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’ (SGdS), Clermont-Ferrand, 11.–12. března 2011, referát The Authors of the 17th Century Philosophical Languages on Ambiguity in Language (with Special Focus on Dalgarno, Wilkins and Comenius) [prezentace]
 • Second International Conference on the History of the Humanities “The Making of the Humanities II”, University of Amsterdam, 21.–23. října 2010, referát Karl Ferdinand Becker’s organic concept of language in the context of contemporary biology [prezentace]
 • LautSchriftSprache  ‒  Script and Sound. The (Dis)ambiguity of the Grapheme, Mnichov, 9.–11. září 2010, referát The fate of the letter G in the history of Czech orthography [prezentace]
 • Centre–Periphery Programme, Cracow Symposium – Colloque de Cracovie, Krakov, 29. srpna – 4. září 2010, referát History of Czech Language as a multidimensional interdisciplinary task
 • Centre–Periphery Programme, l’Universite d’été de Pécs / Pécs Summer School, Pécs, 23.–31. srpna 2009, referát European Inspirations of Czech Attempts to Create the (Czech) Language Philosophy in the mid-19th Century

Publikační činnost

Knižní publikace

 • Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. Díl II/1, 2, K–O. Praha: Karolinum, 2007. [s M. Bekešovou] [pdf]
 • Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. Díl I/1, 2, A–J. Praha: Karolinum, 2003. [s J. Lindou, A. Stichem a M. Šulckovou] [pdf]

Kapitoly v monografiích

 • Teaching Czech in a Plurilingual Community in the Age of Enlightenment: The case of František Jan Tomsa. In: The History of Language Learning and Teaching III, eds. Nicola McLelland and Richard Smith, Oxford: Legenda, 2018, pp. 110‒128.
 • IV. Barokní čeština: kontexty. V. Barokní čeština v 17. století. VI. Barokní čeština v prvních třech čtvrtinách 18. století. In: Dittmann, Robert Uličný, Oldřich (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. [pdf]
 • Komenského Labyrint světa a ráj srdce; Řečnický styl. In: Robert Ibrahim a kol.: Interpretace textů: (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010, s. 17–28.
 • Les livres manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles – d’après les collections des musées de Bohême. In: M.-E. Ducreux – X. Galmiche – M. Petráš – V. Vlnas (eds.): Baroque en Bohême. Lille: Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 2009, s. 173–180. [pdf]

Skripta

 • Dějiny češtiny. Praha: FF UK, 2014 (elektronická publikace). [s R. Dittmannem, F. Martínkem a K. Volekovou]
 • Úvod do studia historického vývoje češtiny. Praha: FF UK, 2008 (elektronická publikace). [s K. Kučerou a Š. Zikánovou]
 • Základy staroslovenštiny. Praha: FF UK, 2004. [s K. Kučerou a J. Rejzkem]

Články a studie

 • To by bylo, aby Klatovy založeny nebyly aneb Fundací Jana Klatovského a její vztah k Hájkově Kronice. Listy filologické CXLI, 2018, 1–2, s. 159–198. [pdf]
 • České překlady děl španělského jezuity Juana Eusebia Nieremberga v 17. století. In: Gertraude Zand – Stefan M. Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích = Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, 2018, s. 37‒81. [pdf]
 • The fate of the letter <g> in the history of Czech orthography. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, 28.2 (2018), s. 217–262. [pdf]
 • Duchovní život českých sympatizantů obnovené Jednoty z Husince u Střelína v dlouhém 18. století, popsaný na základě ojedinělého rukopisného pramene, Cornova 6, 2017, č. 1, s. 99‒122. [pdf]
 • Translating the Life of Antichrist into German and Czech in the Early Modern Period, Studies in Church History 53, 2017, pp. 242‒256. [www]
 • Jak mluvil (a psal) český venkovan na přelomu 18. a 19. století? Historie – Otázky – Problémy 9, 2017, č. 1, s. 48–65. [pdf]
 • Popular Manuscript Prayer Books in Early Modern Bohemia. Lingua Franca 2, 2016. Translation of “Lidové rukopisné modlitební knihy raného novověku” in Český lid 100, 2013, č. 4, s. 385408. Translated by Anna M. Barton. [pdf]
 • Antikrist v Českých zemích raného novověku. Acta Universitatis Carolinae Philologica 3/2014, Slavica Pragensia XLII, s. 133–175. [pdf]
 • Rukopisná kultura Čech 17. a 18. století v zrcadle muzejních sbírek. Folia Historica Bohemica, 28, 2013, s. 181–224. [pdf]
 • Uplatnění lexikálního principu v užívání velkých písmen v českých tištěných biblích raného novověku. HOP: Historie – Otázky – Problémy, 5, 2013, s. 159–174. [pdf]
 • Lidové rukopisné modlitební knihy raného novověku. Český lid, 100, 2013, s. 385–408. [pdf]
 • History of Czech Language as a Multidimensional Interdisciplinary Task. T. Sandu – P. Renaud – J. Maár – J. Nyikos (eds.): Ouest-Est : dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. La pluridisciplinarité en pratique dans les sciences humaines et sociales. Paris: L’Harmattan, 2012, s. 341–352. [pdf]
 • Česká rétorika a stylistika kolem poloviny 19. století: styl, stylistika a rétorika u J. Jungmanna a F. M. Klácela. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha: Karolinum, 2012, s. 687–695. [pdf]
 • Lexikální germanismy v životopisech českých exulantů usazených v Berlíně ve 2. polovině 18. století. In: P. Nejedlý – M. Vajdlová (eds.): Cesty slov. Praha: ÚJČ, 2012, s. 54–62. [pdf]
 • Jungmannova Slovesnost: Kompilát, nebo významné dílo? In: J. Förster – P. Kitzler – V. Petrbok – H. Svatošová (eds.): Musarum Socius: jinak též Malý Slavnopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2011, s. 305–316. [pdf]
 • Jak, proč a co psát o dějinách (české) lingvistiky. Naše řeč, 93, 2010, s. 193–210. [pdf]
 • Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku. In: Čornejová, Michaela; Rychnovská, Lucie; Zemanová, Jana (eds.): Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) – History of Czech Orthography (up to 1902). Brno: Host, Masarykova univerzita, 2010, s. 285–308. [s R. Dittmannem a V. S. Vladimírovou] [pdf]
 • Ke vztahům mezi písařským a tiskařským pravopisným územ v raněnovověkých rukopisech. Bohemica Olomucensia 3 – Linguistica Juvenilia, 2009, s. 40–47. [pdf]
 • František Matouš Klácel a filozofie (českého) jazyka. In: František Matouš Klácel, filosof, spisovatel a novinář. Česká Třebová: Městské muzeum Česká Třebová, 2008, s. 47–66. [pdf]
 • Čím může přispět výzkum rukopisných památek 17. a 18. století k nové interpretaci českého literárního baroka? In: M. Beke – A. Mészáros (eds.): Nové interpretace českého baroka – A Cseh barokk új interpretációi. Sborník z mezinárodní konference, Piliscsaba, 12.–13. května 2003. Esztergom–Piliscsaba, 2004, s. 53–61. [pdf]

Edice

 • Františku nebeský, vyslanče přesmořský. Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. [s J. Andrlem]

Zprávy

 • Zpráva z konference Translating Christianity (28. –30. července 2015, University of York). Historie – Otázky – Problémy 2, 2015, s. 284‒286.
 • Religions of the book. Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) (Antverpy, 17.–21. září 2014). Historie – Otázky – Problémy 2, 2014, s. 313–321.
 • Zpráva o projektu „Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–S)“, GA ČR 2011–2015. BULLETIN České společnosti pro výzkum 18. století – národní součásti společnosti ISECS/SIEDS, 2010, s. 7–9. Dostupné z WWW: < http://18stoleti.cz/images/bulletin/bulletin_csvos_2010.pdf>.
 • Z 31. ročníku Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 56, 2005/2006, s. 56–61. [s P. Nejedlým]
 • 30. ročník Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 55, 2004/2005, s. 109–118. [s K. Komárkem]
 • Zpráva o grantovém projektu Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století ve středoevropských souvislostech. Slovo a smysl, 1, 2004, s. 296–311. [s M. Šulckovou]
 • Za Alexandrem Stichem. Český jazyk a literatura, 53, 2002–2003, s. 200–202.
 • Jak Alexandr Stich zastavil čas. Souvislosti, 14, č. 1–2, 2003, s. 13–15.
 • Alexandr Stich. Literární noviny, 14, č. 6, 3. 2.  2003, s. 2. [s M. Šulckovou, O. Koupilem, J. Linkou, F. Outratou a V. Petrbokem]
 • Německé Lipsko očima českých studentek. Čeština doma a ve světě, 7, 1999, s. 243–248. [s A. Novákovou]

Recenze

 • Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček et al. V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. I. 1749‒1938, II. 1939–2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2016-2, s. 61‒64.
 • Pavel Kosek, Marie Škarpová, Tomáš Slavický (eds.), Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky, Brno, Host — Masarykova univerzita, 2012, 479 s., ISBN 978-80-7294-918-2, 978-80-210-6357-0. Historie – Otázky – Problémy 2, 2014, s. 300–305.
 • Textologie pro… všechny. Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013. Uspořádal, závěrečnou studii a ediční poznámku napsal, komentáře, vysvětlivky a bibliografii sestavil Jakub Sichálek. Slovo a smysl XI, 2014, č. 22, s. 145‒148. [pdf]
 • Estetika zdaleka nejen pro estetiky. Cornova, 2012, 2, s. 101–105. [T. Hlobil: Výuka dobrého vkusu jako státní zájem. Počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763–1805, Praha: Togga, 2011.] [pdf]

Popularizace

 • Adam, Robert;Andrlová Fidlerová, Alena; Bozděchová, Ivana; Dittmann, Robert; Chromý, Jan; Mareš, Petr; Rejzek, Jiří; Synková, Pavlína; Šormová, Kateřina: O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny, Praha: NLN, 2017. [8 kapitol v popularizační knize – pdf]
 • Jan Evangelista Purkyně (nejen) slezským rostlinozpytcem. Živa, 2011, č. 5, s. 212–215. [s. D. Honysem] [pdf]

Články z oboru genetiky rostlin

 • Glycoproteins 66 and 69 kDa of pollen tube wall: properties and distribution in Angiosperms. J. Plant Physiol., 158, 2001, s. 1367–1374. [s P. Smýkalem, J. Tupým a V. Čapkovou]
 • Role of N-glycosylation of 66 and 69 kDa glycoproteins in wall formation during pollen tube growth in vitro. European J. Cell Biol., 72, 1997, s. 282–285. [s. V. Čapkovou, A. S. van Amstelem, F. A. Croesem, C. Matou, J. A. M. Schrauwenem, G. J. Wullemsem a J. Tupým]

Překlady

 • Farrow, Mia: Co pomíjí: Vzpomínky. Praha: Lidové noviny, 1997.

Předměty vyučované v posledních letech

 

 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Dějiny češtiny (povinná bakalářská přednáška a seminář)
 • Stylistika a analýza textu (povinný bakalářský seminář)
 • Staroslověnština (povinný magisterský seminář)
 • Gender a jazyk v minulosti a současnosti (povinně volitelný seminář)
 • Kázání: Proměny žánru a stylu od středověku do současnosti (povinně volitelný seminář)

Vedení závěrečných prací (práce obhájené od roku 2010)

 

Bakalářské práce
Boumová, Eliška 2015 Argumentace v konfesijních polemikách mezi jednotou bratrskou a jezuity na začátku 17. století
Hanzelková, Eva 2014 Srovnání Beckovského Poselkyně starých příběhů českých s jejím pramenem, Hájkovou Kronikou českou
Nývltová, Martina 2014 Psaní velkých písmen v samostatně vydaných českých Nových zákonech 15. a 16. století
Vytlačilová, Veronika 2013 Kritická edice vybraných vánočních písní V. K. Holana Rovenského
Hauerová, Agata 2012 Tendence ve vývoji slovní zásoby u nejmladší generace v Českém Těšíně
Řehořková, Anna 2011 Jazyk české soukromé korespondence v období humanismu
Skružná, Lucie 2011 Jazyk a styl čechoamerických periodik
Diplomové práce
Špádová, Barbora 2019 Svatojimramská, modlitba jako svědek slovansko-germánského jazykového kontaktu
Vytlačilová, Veronika 2017 Grafická a hláskoslovná analýza písní Valentina Šubara: perspektiva kvantity vokálů
Hejdová, Tereza 2014 Obraz Jana Husa v české raněnovověké literatuře
Jelínková, Blanka 2012 Vybrané aspekty jazyka rozhlasových pořadů o vaření
Havrlantová, Markéta 2011 Ediční zásahy do vybraných pohádek Boženy Němcové v 19. a 20. století
Lehne, Eva 2011 Jazykový, rozbor Cestopisu Bedřicha z Donína
Boháčová, Lydie 2010 Stylistický a rétorický rozbor žďárských barokních kázání se zvláštním zřetelem k tautologii
Disertační práce
Timofeev, Dmitriy 2018 Jazyk českých knih historiografických zápisků „dlouhého“ 18. století
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Alena Andrlová Fidlerová