Alena Andrlová Fidlerová

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 22

E-mail: alena.fidlerova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 213

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2000–2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium, obor český jazyk
 • 1992–2000 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obor český jazyk a literatura – anglistika a amerikanistika
 • 1987–1992 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obor molekulární biologie a genetika

Další kvalifikace

 • 2024 týdenní pedagogicko-výzkumný pobyt na Università degli Studi di Udine (prof. Anna-Maria Perissutti, dr. Emiliano Ranocchi)
 • 2023 měsíční stáž na Universität zu Köln (prof. Daniel Bunčić, dr. Anna-Maria Sonnemann)
 • 2022 měsíční stáž na Universität Hamburg, Německo
 • 2016 tříměsíční výzkumný pobyt v Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, výzkumné stipendium s projektem „Early Modern Manuscript Culture of Bohemia in the Central European Context“
 • 2016 půlroční výzkumný pobyt na Universität Wien, Rakousko (prof. Murray G. Hall, v rámci programu AKTION habilitační)
 • 2015 měsíční výzkumný pobyt na Universität Wien, Rakousko (prof. Murray G. Hall, v rámci programu AKTION)
 • 2012‒2018 krátkodobé (1 týden) výzkumné pobyty na univerzitách ve Vratislavi, Bayreuthu, Mnichově, Berlíně, Kostnici a Tübingenu
 • 2008 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Slovinsko (čtrnáctidenní kurz slovinštiny)
 • 2003 měsíční stáž na Universität Wien, Rakousko (v rámci programu CEEPUS)
 • 2001 měsíční stáž na Universität Hamburg, Německo
 • 1999 semestrální stáž na Universität Leipzig, Německo (v rámci programu Erasmus)

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • Ph.D. – FF UK Praha, 2008

Praxe od ukončení VŠ studia                  

 • od 2002: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ÚČJTK, asistentka, od r. 2008 odborná asistentka, 2008–2017 zástupkyně ředitele (ředitelky)
 • 1995–1997: ÚEB AV ČR v Praze, odborná pracovnice – VŠ

Granty

 • 2017‒2019 účast na grantu GA ČR „Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina do osvícenských reforem“ (řešitelka Marie Škarpová)
 • 2014 řešitelka interního grantu FF UK „Tradice rorátů v českých zemích v 16.–19. století I, II“ (spolu s Marií Škarpovou a Tomášem Slavickým)
 • 2012 spoluřešitelka interního grantu FF UK „Jazyková politika v českých zemích za vlády Josefa II. (1780-1790)“ (řešitel Dmitriy Timofeev)
 • 2011–2015 řešitelka grantu GA ČR „Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š)“ (spoluřešitel Tomáš Bernhardt)
 • 2011–2013 účast na projektu „Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze“ (ESF/OPPA, řešitelka Eva Lehečková)
 • 2010 řešitelka projektu FRVŠ „Vytvoření kurzu Rétorika v evropské tradici (včetně on-line složky)“
 • 2009 řešitelka interního grantu FF UK „Příprava a vydání edice drobných textů 17. a 18. století o sv. Františku Xaverském“
 • 2008−2011 účast na mezinárodním interdisciplinárním projektu „Centre–Periphery Programme: West–East: Centre–Periphery Dynamics between the Two Halves of the Continent. Pluridisciplinary Views” (vedoucí Patrick Renaud, CIEH, Paris)
 • 2005–2007 řešitelka grantu GA ČR „Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II (K–O)“
 • 2003–2005 členka doktorského týmu grantu GA ČR „Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství“ (řešitel Karel Kučera)
 • 1998–2003 spolupracovnice grantu GA ČR „Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století v středoevropských souvislostech“ (řešitel Alexandr Stich, od r. 2003 Karel Kučera)

Členství v organizacích aj. odborné aktivity

 • členka Ústřední komise Olympiády v českém jazyce, porotkyně obvodních a krajských kol OČJ
 • členka České společnosti pro výzkum 18. století
 • členka SHARP (The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing)
 • členka Rhetoric Society of Europe
 • členka Ecclesiastical History Society
 • členka The Henry Sweet Society for the History of Linguistics Ideas
 • členka Gesellschaft für Buchforschung in Österreich

Účast na mezinárodních konferencích (výběr)

 • Josef Jungmann: Od jazyka k identitě. Mezinárodní konference ke 250. výročí narození, Praha, Lužany 19.–21. září 2023, referát “Josef Jungmann jako gymnaziální učitel rétoriky a poetiky“
 • XXXII. Internationales Kolloquium des „Studienkreis ‚Geschichte der Sprachwissenschaft'“ (SGdS), 7.-9. září 2023, Vila Real, Portugalsko, referát „Grammar as polemic”
 • 12th Historical Sociolinguistics Network Conference 2023, Vrije Universiteit Brussel, 31. května ‒ 2. června 2023, referát „How to Tell a Story in (Early) Modern Czech”
 • Days of Ivo Škarić. Sixth International Conference on Rhetoric, Postira, ostrov Brač, 19.-22. dubna 2023, referát „The Rhetoric of Extinction
 • Language and Language Awareness in the History of Linguistics. XXXI. International Colloquium of the “Studienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’” (SGdS), Flensburg, 8.‒11. června 2022 (původně plánováno na 18.‒20. června 2020), referát „Language apologies of the early Czech National Revival Period“
 • Double Standards. Codified norms and norms of usage in European languages (1600–2020). International conference at the University of Salzburg, https://www.lingconf.eu/, Salcburk, 21.‒22. dubna 2022 (původně plánováno na 16.‒17. dubna 2020), referát „Which Standard for Modern Czech(s)?“
 • North American Research Network in Historical Sociolinguistics (NARNiHS), Third Annual Meeting, 7.‒9. ledna 2022 (online), paper “Which Script for the Czech Language?”
 • HoLLT.net ONLINE COLLOQUIUM, 17. září 2021, Women in the History of Language Learning and Teaching, refrát “Teaching Languages at the First Czech‐Language Public Higher Schools for Girls (1860s to 1890s)”
 • ICHoLS XV, Milán, 23.‒27. srpna 2021 (online), referát “Teaching (German) Grammar. Enlightenment School Grammars of German Written in Czech and Their Possible Role in Czech Language Education”
 • North American Research Network in Historical Sociolinguistics (NARNiHS), Third Annual Meeting, 8.‒12. ledna 2021 (online), refrát “Language and Religion: The Case of (Early) Modern Czech”
 • XXX. Internationales Kolloquium des “Studienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’” (SGdS) ‘BREVITAS’ UND ‘PROLIXITAS’ KÜRZE UND (ÜBER-)LÄNGE IN DER GESCHICHTE DES SPRACHDENKENS, 10. – 12. října 2019, Université Clermont Auvergne Clermont-Ferrand, referát “Virtues of the Czech Language — Precision, Perspicuity and Brevity”
 • Henry Sweet Society Colloquium, Edinburgh, 5.–7. září 2019, referát “Did Czech secondary school students in the eighteenth century learn from comparative grammars?”
 • Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, Brno, 11.–13. září 2019, referát “Capitalisation in Czech Broadside Ballads of the Seventeenth to Nineteenth Century” (spolu s Dmitrije Timofejevem)
 • Colloquium SHESL-HTL 2019 “La linguistique et ses formes historiques d’organisation et de production”, Paříž, 24.–26. ledna 2019, referát “Priests, Tutors or Librarians: Czech Philologists at the Onset of the National Awakening”
 • International Conference „A host of tongues: Multilingualism, lingua franca and translation in the Early Modern period“,  FCSH-UNL, Lisbon, 13‒15 December 2018, paper „On the Verge of Modernity: German and Czech in the Latin Secondary School Instruction in the Enlightenment Bohemia
 • The Making of the Humanities VII, University of Amsterdam, 15.-17. listopadu 2018, referát „The Early Reception of Darwinism in the Czech Lands: Natural Sciences and Linguistics“ (v rámci panelu „Linguistics linked in, navrhovatel panelu: Bart Karstens)
 • 1° Convegno CISPELS, Roma 17-19 Settembre 2018, paper „Gesture in the spiritual eloquence of the late Enlightenment period“
 • XXIX. Internationales Kolloquium Studienkreises Geschichte der Sprachwissenschaft (SGdS): Sprache und Kontext in der Geschichte der Sprachwissenschaft / Language and Context in the History of Linguistics, Potsdam, 4.‒7. 7. 2018, paper „Stylistics as the Intersection of Linguistics, Logic and Psychology in Nástin slohovědy čili stylistiky by Ignác Jan Hanuš (1864)“
 • “Don’t Let Us Die, or Our Successors…” Patron Saints on Their Path from the Middle Ages to Modern Times, Faculty of Arts, Charles University, Prague, and Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov, 7.–9. 6. 2018, paper „Discursive Strategies in Prayers to and of Patron Saints in Czech Early Modern Prayer Books“
 • Days of Ivo Škarić. 4th International Conference on Rhetoric. Postira, 18.–21. 4. 2018, paper „Rhetorical Uses of the Czech Patron Saint Wenceslaus in Early Modern Sermons“
 • The Fourteenth International Conference On The History of The Language Sciences (ICHoLS XIV), Sorbonne novelle Paris 3, 28. 8.‒1. 9. 2017, paper „Sprache der Nähe vs. Sprache der Distanz and the 19th Century Codification of Modern Czech“
 • EHS Summer Conference 2017: Churches and Education, University of Exeter, 18.‒20. 7. 2017, paper „Preachers or Teachers? Parish Priests and their Sermons in the Habsburg Empire of the Enlightenment Period“
 • XXVIII. lnternationales Kolloquium des „Studienkreis „Geschichte der Sprachwissenschaft““ (SGdS): „Sprachkonzepte und Sprachkategorien in Geschichte und Gegenwart“, Università degli studi di Verona, 23.–31. května 2017, referát Orthograhy and Script as Forces Able to Shape Languages
 • EHS Summer Conference 2017: Churches and Education, University of Exeter, 18.‒20. července 2017, referát Preachers or Teachers? Parish Priests and their Sermons in the Habsburg Empire of the Enlightenment Period
 • The Fourteenth International Conference On the History of the Language Sciences (ICHoLS XIV), Sorbonne novelle Paris 3, 28. srpna ‒ 1. září 2017, referát Sprache der Nähe vs. Sprache der Distanz and the 19th Century Codification of Modern Czech
 • Days of Ivo Škarić. 4th International Conference on Rhetoric. Postira, 18.–21. dubna 2018, referát Rhetorical Uses of the Czech Patron Saint Wenceslaus in Early Modern Sermons
 • „Nedej zahynouti nám i budoucím…“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 7.–9. června 2018, referát Discursive Strategies in Prayers to and of Patron Saints in Czech Early Modern Prayer Books
 • XXIX. Internationales Kolloquium Studienkreises Geschichte der Sprachwissenschaft (SGdS): Sprache und Kontext in der Geschichte der Sprachwissenschaft / Language and Context in the History of Linguistics, Postupim, 4.‒7. července 2018, referát Stylistics as the Intersection of Linguistics, Logic and Psychology in Nástin slohovědy čili stylistiky by Ignác Jan Hanuš (1864)
 • SHARP’s 24th annual conference, Languages of the Book / Les langues du livre, Paříž, Bibliothèque nationale de France a BULAC, 18.‒22. července 2016, refrát Orthography not Suited for Books? The Differences between the Orthography of Manuscript and Printed Books in Early Modern Bohemia
 • Workshop Tschechisch im Exil ‒ früher und heute, Humboldt Universität Berlín, 4.‒5. prosince 2015, referát Lexical Germanisms in the Biographies of Czech Exiles in Berlin in the 2nd Half of the 18th Century
 • The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas Colloquium 2015,16.‒19. září 2015, Gargnano del Garda, refrát Lexicology in the Enlightenment lectures on aesthetics and rhetoric
 • Ecclesiastical History Society 54th Summer Conference Translating Christianity, University of York, 28.‒30. července 2015, refrát Translating Antichrist in Czech- and German-speaking Lands in the 18th Century
 • SHARP’s 22nd annual conference, Religions of the Book, Antverpy,17.–21. září 2014, referát Religion of the Book – Religion of the Books
 • Connecting Cultures?: An International Conference on the History of Teaching and Learning Second/Foreign Languages, 1500‒2000, 2.–5. července 2014, University of Nottingham, refrát Between Renewal and Reform: The Work of the Late 18th Century Czech Philologist František Jan Tomsa [prezentace]
 • 3rd LINEE+ Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time, Dubrovnik, 27.–30. dubna 2014, refrát Languages of Early Modern Manuscript Culture in Bohemia [prezentace]
 • LautSchriftSprache III. Variation within and among writing systems: old & new concepts and methods in the analysis of ancient written documents. Third International Conference on Comparative Historical Graphemics // Dritte internationale Tagung zur vergleichenden historischen Graphematik // Terzo Convegno internazionale di grafematica storica comparata. Verona, 25.–28. září 2013, refrát Phonetics, phonology and writing system reform in late medieval Bohemia
 • XXIV. Internationales Kolloquium des Studienkreises ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’ (SGdS) „Metasprachliche Reflexion und Diskontinuität. Wendepunkte – Krisenzeiten – Umbrüche“, Postupim, 22.–24. září 2013, referát Intellectual Continuity vs. Historical Discontinuity. The Case of Czech Grammar Writing in the 17th Century
 • Center-Periphery Programme – Programme Centre-Peripherie (closing conference – colloque de clôture). Le clivage centre-périphérie en Europe à l’épreuve de la pluridisciplinarité : des certitudes hiérarchisées à la polyphonie harmonique ? Paříž, 1.–3. prosince 2011, referát Czech Mid-19th Century Stylistics and Rhetoric: Two Ways from Periphery to Centre [prezentace]
 • 13th Congress of the International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS), Štýrský Hradec, 25.–29. července 2011, referát Eloquentia sacra at the Prague University in the Age of Enlightenment [prezentace]
 • Konference The Bible in the Seventeenth Century: The Authorised Version Quatercentenary (1611‒2011). Centre for Renaissance and Early Modern Studies, University of York, 7.–9. července 2011, referát God, Adam, Babel and the Human Language. Biblical Influences on the 17th Century Linguistic Thought [prezentace]
 • XXIIe Colloque international du Studienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’ (SGdS), Clermont-Ferrand, 11.–12. března 2011, referát The Authors of the 17th Century Philosophical Languages on Ambiguity in Language (with Special Focus on Dalgarno, Wilkins and Comenius) [prezentace]
 • Second International Conference on the History of the Humanities “The Making of the Humanities II”, University of Amsterdam, 21.–23. října 2010, referát Karl Ferdinand Becker’s organic concept of language in the context of contemporary biology [prezentace]
 • LautSchriftSprache  ‒  Script and Sound. The (Dis)ambiguity of the Grapheme, Mnichov, 9.–11. září 2010, referát The fate of the letter G in the history of Czech orthography [prezentace]
 • Centre–Periphery Programme, Cracow Symposium – Colloque de Cracovie, Krakov, 29. srpna – 4. září 2010, referát History of Czech Language as a multidimensional interdisciplinary task
 • Centre–Periphery Programme, l’Universite d’été de Pécs / Pécs Summer School, Pécs, 23.–31. srpna 2009, referát European Inspirations of Czech Attempts to Create the (Czech) Language Philosophy in the mid-19th Century
Publikační činnost / Bibliography

Knižní publikace

 • Andrlová Fidlerová, A., & Bekešová, M. (2007). Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. Díl II/1, 2, K–O. Praha: Karolinum. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A., Linda, J., Stich, A., & Šulcková, M. (2003). Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. Díl I/1, 2, A–J. Praha: Karolinum. [pdf]

Kapitoly v monografiích

 • Andrlová Fidlerová, A. (2023). Rétorická poučení pro začínající bratrské kazatele a česká rétorická terminologie. In Černá, A. M., Hejdová, T., Šimek, Š, Vajdlová, M. (eds.) Inspirace slovy: Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého. Dolní Břežany: Scriptorium, 50‒62. [pdf]
 • Kosek, P., Bromová, V., Andrlová Fidlerová, A., Timofejev, D. (2022). The Orthography of Czech Broadside Ballads from the Seventeenth and Eighteenth Centuries. In Fumerton, P., Kosek, P., Hanzelková, M. (eds.). Czech Broadside Ballads as Text, Art, Song in Popular Culture, c. 1600–1900. Amsterdam: Amsterdam University Press, 353‒375. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2021). Die Sprache und das graphematische System der ältesten Lebensläufe der tschechischen Exulanten in Rixdorf und Berlin. In A. Tikhonov et al. (eds.): czEXILe – Lebensläufe tschechischer Flüchtlinge aus Berlin-Rixdorf des 18. Jahrhunderts. Interdisziplinäre Analysen ausgewählter Handschriften. Eine Open Access Publikation der Beiträge einer Lesereihe (s. 68‒92). Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/24336, https://doi.org/10.18452/23642
 • Andrlová Fidlerová, A. (2020). Orthography and Group Identity A Comparative Approach to Studying Orthographic Systems in Early Modern Czech Printed and Handwritten Texts (c. 1560‒1710). In M. Condorelli (ed.), Advances in Historical Orthography, c. 1500–1800 (s. 154‒175). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108674171.008
 • Andrlová Fidlerová, A. (2020). Sprache der Nähe vs. Sprache der Distanz and the 19th Century Codification of Modern Czech. In É. Aussant & J.-M. Fortis (eds.), History of Linguistics 2017. Selected papers from the 14th International Conference on the History of the Language Sciences, (ICHoLS 14), Paris, 28 August – 1 September [SiHoLS 127] (s. 205‒219). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/sihols.127.14fid
 • Andrlová Fidlerová, A. (2019). Intermediaries, Witnesses, Patrons: The Roles of Saints in an Early Modern Book of Magical Prayers-Charms Oběť před Bohem. In M. Škarpová et al. (eds), Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe (s. 229‒252, 350‒351). Praha: FF UK. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2018). Teaching Czech in a Plurilingual Community in the Age of Enlightenment: The case of František Jan Tomsa. In N. McLelland, & R. Smith (eds.), The History of Language Learning and Teaching III (s. 110‒128). Oxford: Legenda.
 • Andrlová Fidlerová, A. (2013). IV. Barokní čeština: kontexty. V. Barokní čeština v 17. století. VI. Barokní čeština v prvních třech čtvrtinách 18. století. In R. Dittmann, & O. Uličný (eds.), Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2010). Komenského Labyrint světa a ráj srdce; Řečnický styl. In R. Ibrahim et al., Interpretace textů: (nejen) ke státní maturitě (s. 17–28). Praha: Akropolis.
 • Andrlová Fidlerová, A. (2009). Les livres manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles – d’après les collections des musées de Bohême. In M.-E. Ducreux, X. Galmiche, M. Petráš, & V. Vlnas (eds.), Baroque en Bohême (s. 173–180). Lille: Université Charles-de-Gaulle. [pdf]

Skripta

 • Andrlová Fidlerová, A., Dittmann, R., Martínek, F., & Voleková, K. (2014). Dějiny češtiny. Praha: FF UK.
 • Andrlová Fidlerová, A., Kučera, K., & Zikánová, Š. (2008). Úvod do studia historického vývoje češtiny. Praha: FF UK.
 • Andrlová Fidlerová, A., Kučera, K., & Rejzek, J. (2004). Základy staroslověnštiny. Praha: FF UK.

Články a studie

 • Andrlová Fidlerová, A. (2019). Preachers or Teachers? Parish Priests and their Sermons in the Late Enlightenment Habsburg Empire, Studies in Church History 55 (2019), s. 205–224. https://doi.org/10.1017/stc.2018.28, [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2018). To by bylo, aby Klatovy založeny nebyly aneb Fundací Jana Klatovského a její vztah k Hájkově Kronice. Listy filologické CXLI, (1–2), 159–198. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2018). České překlady děl španělského jezuity Juana Eusebia Nieremberga v 17. století. In G. Zand, & S. M. Newerkla (eds.), Jezuitská kultura v českých zemích (s. 37‒81). Brno: Host. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2018). The fate of the letter <g> in the history of Czech orthography. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, 28(2), 217–262. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2017). Duchovní život českých sympatizantů obnovené Jednoty z Husince u Střelína v dlouhém 18. století, popsaný na základě ojedinělého rukopisného pramene. Cornova, 7(1), 99‒122. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2017). Translating the Life of Antichrist into German and Czech in the Early Modern Period. Studies in Church History, 53, 242‒256. https://doi.org/10.1017/stc.2016.15, [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2017). Jak mluvil (a psal) český venkovan na přelomu 18. a 19. století? Historie – Otázky – Problémy, 9(1), 48–65. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2013). Popular Manuscript Prayer Books in Early Modern Bohemia. Lingua Franca 2, 2016. [Překlad studie Lidové rukopisné modlitební knihy raného novověku” in Český lid, 100(4). Přel. Anna M. Barton]. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2014). Antikrist v Českých zemích raného novověku. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Slavica Pragensia XLII, (3), 133–175. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2013). Rukopisná kultura Čech 17. a 18. století v zrcadle muzejních sbírek. Folia Historica Bohemica, 28, 181–224. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2013). Uplatnění lexikálního principu v užívání velkých písmen v českých tištěných biblích raného novověku. HOP: Historie – Otázky – Problémy, 5, 159–174. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2013). Lidové rukopisné modlitební knihy raného novověku. Český lid, 100, 385–408. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2012). History of Czech Language as a Multidimensional Interdisciplinary Task. In T. Sandu, P. Renaud, J. Maár, & J. Nyikos (eds.), Ouest-Est : dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. La pluridisciplinarité en pratique dans les sciences humaines et sociales (s. 341–352). Paris: L’Harmattan. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2012). Česká rétorika a stylistiktypickyem poloviny 19. století: styl, stylistika a rétorika u J. Jungmanna a F. M. Klácela. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová, & J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český (s. 687–695). Praha: Karolinum. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2012). Lexikální germanismy v životopisech českých exulantů usazených v Berlíně ve 2. polovině 18. století. In P. Nejedlý, & M. Vajdlová (eds.), Cesty slov (s. 54–62). Praha: ÚJČ. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2011). Jungmannova Slovesnost: Kompilát, nebo významné dílo? In J. Förster, P. Kitzler, V. Petrbok, & H. Svatošová (eds.), Musarum Socius: jinak též Malý Slavnopis (s. 305–316). Praha: Filosofický ústav AV ČR. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2010). Jak, proč a co psát o dějinách (české) lingvistiky. Naše řeč, 93, 193–210. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A., Dittmann, R., & Vladimírová, V. S. (2010). Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku. In M. Čornejová, L. Rychnovská, & J. Zemanová (eds.), Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) (s. 285–308). Brno: Host – Masarykova univerzita. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2009). Ke vztahům mezi písařským a tiskařským pravopisným územ v raněnovověkých rukopisech. Bohemica Olomucensia 3 – Linguistica Juvenilia, 40–47. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2008). František Matouš Klácel a filozofie (českého) jazyka. In František Matouš Klácel, filosof, spisovatel a novinář (s. 47–66). Česká Třebová: Městské muzeum Česká Třebová. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (2004). Čím může přispět výzkum rukopisných památek 17. a 18. století k nové interpretaci českého literárního baroka? In M. Beke, & A. Mészáros (eds.), Nové interpretace českého baroka – A Cseh barokk új interpretációi. Sborník z mezinárodní konference, Piliscsaba, 12.–13. května 2003 (s. 53–61). Esztergom–Piliscsaba. [pdf]

Edice

 • Andrlová Fidlerová, A., & Andrle, J. (eds.). (2010). Františku nebeský, vyslanče přesmořský. Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století. Příbram: Pistorius & Olšanská.

Zprávy

 • Andrlová Fidlerová, A. (2015). Zpráva z konference Translating Christianity (28. –30. července 2015, University of York). Historie – Otázky – Problémy, 2, 284‒286.
 • Andrlová Fidlerová, A. (2014). Religions of the book. Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) (Antverpy, 17.–21. září 2014). Historie – Otázky – Problémy, 2, 313–321.
 • Andrlová Fidlerová, A. (2010). Zpráva o projektu „Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–S)“, GA ČR 2011–2015. BULLETIN České společnosti pro výzkum 18. století – národní součásti společnosti ISECS/SIEDS, 7–9. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A., & Nejedlý, P. (2005/2006). Z 31. ročníku Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 56, 56–61.
 • Andrlová Fidlerová, A., & Komárek, K. (2004/2005). 30. ročník Olympiády v českém jazyce. Český jazyk a literatura, 55, 109–118.
 • Andrlová Fidlerová, A., & Šulcková, M. (2004). Zpráva o grantovém projektu Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století ve středoevropských souvislostech. Slovo a smysl, (1), 296–311.
 • Andrlová Fidlerová, A. (2002–2003). Za Alexandrem Stichem. Český jazyk a literatura, 53, 200–202.
 • Andrlová Fidlerová, A. (2003). Jak Alexandr Stich zastavil čas. Souvislosti, 14(1–2), 13–15.
 • Andrlová Fidlerová, A., Šulcková, M., Koupil, O., Linka, J., Outrata, F., & Petrbok, V. (2003). Alexandr Stich. Literární noviny, 14(6), s. 2.
 • Andrlová Fidlerová, A., & Nováková, A. (1999). Německé Lipsko očima českých studentek. Čeština doma a ve světě, 7, 243–248.

Recenze

 • Andrlová Fidlerová, A. (2019). recenze knihy Kamil BOLDAN, Počátek českého knihtisku. Scriptorium, Praha 2018, 320 s., 374 Kč, ISBN: 978-80-88013-69-3 Dějiny a současnost 8/2019, s. 47.
 • Andrlová Fidlerová, A. (2021). recenze knihy Marta Hradilová — Andrea Jelínková — Lenka Veselá (eds.): Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. Praha: Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Knihovna AV ČR, 2020,357 s., e*forum 3. 11. 2021. http://www.ipsl.cz/index.php?id=1952&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php
 • Andrlová Fidlerová, A. (rec.) (2016). [M. Wögerbauer, P. Píša, P. Šámal, P. Janáček et al. (2016). V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. I. 1749‒1938, II. 1939–2014]. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, (2), 61‒64.
 • Andrlová Fidlerová, A. (rec.) (2014). [Bridelius, F. (2012). Jesličky. Staré nové písničky. P. Kosek, M. Škarpová, & T. Slavický (eds.). Brno: Host — Masarykova univerzita. Historie – Otázky – Problémy, (2), 300–305.
 • Andrlová Fidlerová, A. (rec.) (2014). Textologie pro… všechny. [J. Daňhelka (2013). Textologie a starší česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. Slovo a smysl, 11(22), 145‒148. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A. (rec.) (2012). Estetika zdaleka nejen pro estetiky. [T. Hlobil (2011). Výuka dobrého vkusu jako státní zájem. Počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763–1805. Praha: Togga.]. Cornova, (2), 101–105. [pdf]

Popularizace

 • Vystoupení v pořadu ČT Historie.cs “Josef Jungmann a jeho čeština po 250 letech” (Česká televize, 22. května 2023)
 • Vystoupení v podcastu Občané z Ostrovní #17 „Čeština je jako…“ (Občané z Ostrovní, 15. prosince 2022)
 • Vystoupení v pořadu ČRo Dvojka Blízká setkání, „Kudy chodím, tudy sleduji, jak lidé mluví, přiznává bohemistka Alena Andrlová Fidlerová“ (ČRo Dvojka Blízká setkání, 28. října 2021)
 • Autorka 8 kapitol v publikaci Adam, R., Bozděchová, I., Dittmann, R., Andrlová Fidlerová, A., Chromý, J., Mareš, P., Rejzek, J., Synková, P., & Šormová, K. (2017). O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: NLN. [pdf]
 • Andrlová Fidlerová, A., & Honys, D. (2011). Jan Evangelista Purkyně (nejen) slezským rostlinozpytcem. Živa, (5), 212–215. [pdf]

Články z oboru genetiky rostlin

 • Andrlová Fidlerová, A., Smýkal, P., Tupý, J., & Čapková, V. (2001). Glycoproteins 66 and 69 kDa of pollen tube wall: properties and distribution in Angiosperms. J. Plant Physiol., 158, 1367–1374.
 • Andrlová Fidlerová, A., Čapková, V., van Amstel, A. S., Croes, F. A., Mata, C., Schrauwen, J. A. M., Wullems, G. J., & Tupý, J. (1997). Role of N-glycosylation of 66 and 69 kDa glycoproteins in wall formation during pollen tube growth in vitro. European J. Cell Biol., 72, 282–285. 

Překlady

 • Farrow, M. (1997). Co pomíjí: Vzpomínky. Přeložila A. Andrlová Fidlerová. Praha: Lidové noviny.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Úvodní jazykový seminář (povinný bakalářský seminář)
 • Dějiny češtiny (povinná bakalářská přednáška a seminář)
 • Stylistika a analýza textu (povinný bakalářský seminář)
 • Staroslověnština (povinný magisterský seminář)
 • Gender a jazyk v minulosti a současnosti (povinně volitelný seminář)
 • Kázání: Proměny žánru a stylu od středověku do současnosti (povinně volitelný seminář)
 • Po stopách dějin češtiny (povinně volitelný seminář)
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Dvořáková, Michaela 2022 Používání termínů v učebnicích českého jazyka pro střední školy mezi lety 1945 a 1989
Valentová, Gabriela 2022 Jazyková a grafická analýza rukopisné příručky svatebních projevů z počátku 18. století
Boumová, Eliška 2015 Argumentace v konfesijních polemikách mezi jednotou bratrskou a jezuity na začátku 17. století
Hanzelková, Eva 2014 Srovnání Beckovského Poselkyně starých příběhů českých s jejím pramenem, Hájkovou Kronikou českou
Nývltová, Martina 2014 Psaní velkých písmen v samostatně vydaných českých Nových zákonech 15. a 16. století
Vytlačilová, Veronika 2013 Kritická edice vybraných vánočních písní V. K. Holana Rovenského
Hauerová, Agata 2012 Tendence ve vývoji slovní zásoby u nejmladší generace v Českém Těšíně
Řehořková, Anna 2011 Jazyk české soukromé korespondence v období humanismu
Skružná, Lucie 2011 Jazyk a styl čechoamerických periodik
Diplomové práce
Batka, Ondřej 2023 Laurentius Ventura: O spuosobu přistrojení kamene filozofského (De ratione conficiendi lapidis philosophici). Edice překladu Bavora Rodovského z Hustířan z roku 1585
Matoušová, Tereza 2021 Komentovaná edice rukopisné povídky Černej Honza aneb V starým zbořeným zámku Radyně nad Plzencem zaklený kolomazník
Špádová, Barbora 2019 Svatojimramská, modlitba jako svědek slovansko-germánského jazykového kontaktu
Vytlačilová, Veronika 2017 Grafická a hláskoslovná analýza písní Valentina Šubara: perspektiva kvantity vokálů
Hejdová, Tereza 2014 Obraz Jana Husa v české raněnovověké literatuře
Jelínková, Blanka 2012 Vybrané aspekty jazyka rozhlasových pořadů o vaření
Havrlantová, Markéta 2011 Ediční zásahy do vybraných pohádek Boženy Němcové v 19. a 20. století
Lehne, Eva 2011 Jazykový, rozbor Cestopisu Bedřicha z Donína
Boháčová, Lydie 2010 Stylistický a rétorický rozbor žďárských barokních kázání se zvláštním zřetelem k tautologii
Disertační práce
Timofeev, Dmitriy 2018 Jazyk českých knih historiografických zápisků „dlouhého“ 18. století
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Alena Andrlová Fidlerová