Jan Chromý

doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26

E-mail: jan.chromy@ff.cuni.cz

Web (badatelský tým ERCEL):
Experimental Research on Central European Languages Lab

Telefon: +420 221 619 217

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests

Zabývá se psycholingvistikou, variační sociolingvistikou a šířeji empirickými a experimentálními metodami v popisu jazyka a jeho užívání. Je vedoucím badatelského týmu ERCEL (http://ercel.ff.cuni.cz/), který se zaměřuje na psycholingvistický výzkum jazyků střední Evropy. Od roku 2007 spoluorganizuje Summer School of Linguistics (https://www.lingvistika.cz/). Je členem redakční rady časopisu Naše řeč.

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2021: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitace v oboru Český jazyk (titul doc.)
 • 2007–2011: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Český jazyk (titul Ph.D.)
 • 2001–2007: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Český jazyk a literatura (titul Mgr.)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2017: ředitel ÚČJTK FF UK
 • od 2009: asistent (od 2011 odborný asistent) ÚČJTK FF UK
 • 2004-2009: pracovník oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR

Granty

 • od 2016 spoluřešitel projektu GAČR Příčiny vidové nepárovosti v češtině
 • od 2016 řešitel projektu Vytvoření předmětu Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I. a II. (v rámci Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na roky 2016–2018)
 • 2013–2015 řešitel projektu GAČR Sociolingvistická analýza užívání protetického /v/ v Čechách
 • 2011–2013 – účast na projektu Evolution of Semantic Structures (vedoucí Michael Dunn, Fiona Jordan, Asifa Majid, Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen)
 • 2011–2013 – účast na projektu Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita
 • 2009–2011 – účast na projektu The Philosophy of Neuroscience and Neurophilosophy Project (vedoucí Kathleen Akins, Simon Fraser University)
 • 2008–2009 – spolupráce na projektu Kritická analýza a vydání díla doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc., v rámci GA UK (vedoucí projektu Jan Křivan)
 • 2004–2008 – spolupráce na projektu Jazyková poradna na internetu (hlavní řešitelka Ivana Svobodová, ÚJČ AV ČR)
 • 2006 – řešitel projektu Jiří Haller – osobnost a dílo v rámci specifického výzkumu FF UK
 • 2006 – spoluřešitel projektu Rozhovory s českými lingvisty I. (hlavní řešitelka Eva Lehečková, FF UK)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2008 – člen redakční rady časopisu Naše řeč (od 1. 1. 2009 zástupce šéfredaktorky)

Účast na zahraničních konferencích

 • Bi-aspectual verbs or aspectless verbs in Czech: Do all Czech verbs express grammatical aspect? (46th Poznań Linguistic Meeting; Poznań, 15.–17. září 2016; se Š. Matějkou a J. Dotlačilem)
 • Bi-aspectual verbs in Czech: Bi-aspectual or aspectless? (poster). (SLE conference 2016; Neapol, 31. srpna – 3. září; se Š. Matějkou a J. Dotlačilem)
 • Word-formation and meaning of colour terms in Croatian, Czech and Polish. (17th International Morphology Meeting; Vídeň, 18.–21. února 2016; s I. Raffaelli a A. Kopeckou)
 • On-line processing of biaspectual verbs in Czech. (SCLC-2015; Sheffield – Oxford, 9.–13. prosince 2015; se Š. Matějkou a J. Dotlačilem)
 • Gender-mediated language change in Bohemia: the case of prothetic /v/ (poster). (SLE conference 2015; Leiden, 1.–5. září 2015)
 • On-line processing of bi-aspectual verbs in Czech. (SLE conference 2015; Leiden, 1.–5. září 2015; se Š. Matějkou a J. Dotlačilem)
 • Aspectual Interpretation of the Bi-aspectual Verbs in Czech. (Slavic Languages in the Black Box: Workshop on Empirical Psycholinguistic Methods; Tübingen, 23.–26. 9. 2014; s E. Lehečkovou)
 • The influence of intralinguistic factors on the usage of prothetic /v/ in the Prague vernacular (poster). (SLE conference 2014; Poznań, 11.–14. 9. 2014; Letní škola lingvistiky; Dačice, 16.–23. 8. 2014)
 • How learning guides the development of synaesthesia: Cross-linguistic comparisons. (poster; Canada-Israel Symposium on Brain Plasticity, Learning, and Education; London, Ontario, 14.–16. 6. 2013; s M. Watsonem, K. Akinsovou a J. Ennsem)
 • Synaesthetic colours as perceptual-cognitive fossils: How learned properties of letters influence synaesthetic colour in Czech and English. (The 10th Annual National Meeting of the American Synesthesia Association; Toronto, Ontario, 31. 5. – 2. 6. 2013; s K. Akinsovou, M. Watsonem a J. Ennsem)
 • The prevalence of synaesthesia across two languages: Results from the Czech/Canadian Synaesthesia Survey. (The 10th Annual National Meeting of the American Synesthesia Association; Toronto, Ontario, 31. 5. – 2. 6. 2013; s M. Watsonem, K. Akinsovou, L. Crawfordem, D. Eaglemanem a J. Ennsem)
 • The impact of external factors on writing. (KEY2011; Cardiff, 23. 5. 2011)
Publikační činnost / Bibliography
Monografie

 • Protetické v- v češtině. Praha: FF UK, 2017.

Články

 • Deskripce, explanace, reprezentativnost: odpověď Františku Štíchovi. Korpus, gramatika, axiologie, 15, 2017, s. 26–30. (s R. Čechem)
 • Comparison of spoken corpora from a sociolinguistic perspective. Slovo a slovesnost, 78, 2017, s. 145–158.
 • The prevalence of synaesthesia depends on early language learning. Consciousness and Cognition, 48, 2017, s. 212–231. (s M. Watsonem, L. Crawfordem, D. Eaglemanem, J. Ennsem a K. Akins) [pdf]
 • Kam kráčí morfologie aneb Ohlédnutí za 17th International Morphology Meeting. Studie z aplikované lingvistiky, 7 (1), 2016, s. 179–183. (s A. Chromou) [pdf]
 • Kategoriální normy češtiny pro 12 kategorií. Studie z aplikované lingvistiky, 6 (2), 2015, s. 26–51. (s O. Džupovou a V. Diatkou) [pdf]
 • The use of prothetic /v/ by older speakers in Prague. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 51, 2015, s. 203–225.
 • Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě. Slovo a slovesnost, 76, 2015, s. 21–38. [pdf]
 • Demokratizace spisovné češtiny a ideologie jazykové kultury po roce 1948. Acta Universitatis Carolinae, Philologica, 3, 2014, s. 71-81. [pdf]
 • Impact of Tense on the Interpretation of Bi-Aspectual Verbs in Czech. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 5 (2), 2014, s. 87-97. [pdf]
 • Korpus a reprezentativnost. Naše řeč, 97, 2014, s. 185–193. [pdf]
 • Přístupy ke zkoumání jazykové variace a česká jazyková situace. Naše řeč, 97, 2014, s. 1–12. [pdf]
 • Zdvojená slovesa v současné češtině. Naše řeč, 96, 2013, s. 78–84. [pdf]
 • Howard Giles a teorie komunikační akomodace. Studie z aplikované lingvistiky, 3 (1–2), 2012, s. 111–120. [pdf]
 • Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén. Naše společnost, 10, 2012, s. 29–39. (s O. Dufkem) [pdf]
 • Experimentální zkoumání stylotvorných faktorů: první výstupy. Naše řeč, 95, 2012, s. 181–186. (s J. Miličkou) [pdf]
 • Koncepce stylotvorných faktorů v československé lingvistice: rozbor, kritika, nástin řešení. Naše řeč, 95, 2012, s. 57–69. [pdf]
 • O čem právě přemýšlím aneb Linguistics as a science. Studie z aplikované lingvistiky, 1(1), 2010, s. 181–183. [pdf]
 • Synestézie a její lingvistické aspekty. Československá psychologie, 54, 2010, s. 381–390. [pdf]
 • Gebauer – Zubatý – Ertl ze tří perspektiv aneb Jak přistupovat k dějinám lingvistiky. Naše řeč, 93, 2010, s. 230–240. [pdf]
 • Jak psát dějiny (české) lingvistiky? Slovo úvodem. Naše řeč, 93, 2010, s. 169–170. [pdf]
 • Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře. Slovo a slovesnost, 70, 2009, s. 128–138. [pdf]
 • Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština. Naše řeč, 92, 2009, s. 252–262. [pdf]
 • Empirické zkoumání v lingvistice. Naše řeč, 92, 2009, s. 225–226. [pdf]
 • Výhledy Naší řeči. Naše řeč, 92, 2009, s. 1–2. (s M. Pravdovou a J. Dřímalem) [pdf]
 • K článku Jany Valdrové „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“ Naše řeč, 91, 2008, s. 197–200. [pdf]
 • O nazírání a vnímání jazykového vývoje, zejména nedávného. Naše řeč, 91, 2008, s. 68–79. [pdf]
 • Tzv. hyperkorektnost a její vztah ke kodifikaci češtiny. Naše řeč, 90, 2007, s. 123–131. [pdf]
 • Vachkovo pojetí psaného jazyka v kontrastu s běžnou (nejen internetovou) komunikací. Čeština doma a ve světě, 9, 2006, s. 53–57. [pdf]
 • Jiří Haller – osobnost české lingvistiky. Naše řeč, 89, 2006, s. 234–241. [pdf]

Učební texty

 • Práce s empirickými daty. Praha: Karolinum 2014. [pdf]
 • Základy sociolingvistiky. Praha: Karolinum 2014. [pdf]

Recenze a zprávy

 • Jak nepsat monografii o osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 5(1), 2014, s. 131–134. [pdf]
 • Speech accommodation by Moravians in Prague. Studie z aplikované lingvistiky, 2(2), 2011, s. 89–93. [pdf]
 • Dörnyei, Z. (s Taguchi, T.): Questionnaires in Second Language Research. Studie z aplikované lingvistiky, 2(1), 2011, s. 123–125. [pdf]
 • Pražské přednášky Davida Gila. Studie z aplikované lingvistiky, 1(1), 2010, s. 151–152. [pdf]
 • Životní jubileum a výbor z díla Oldřicha Uličného. Naše řeč, 91, 2008, s. 157–158. [pdf]
 • Konference Čeština na internetu 2005. Naše řeč, 89, 2006, s. 94–95.
 • Alexandra Sticha Jazykověda – věc veřejná. Naše řeč, 89, 2006, s. 33–34. [pdf]

Edice

 • Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha: FF UK 2013. [s E. Lehečkovou]
 • Ertl, V.: Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla. Praha: Akropolis 2011.
 • Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Akropolis 2010. [s E. Lehečkovou]
 • Novák, P.: Lingvistika a jazyková realita. Praha: Akropolis 2010. [s J. Křivanem a J. Januškou]
 • Rozhovory s českými lingvisty II. Praha: Akropolis 2009. [s E. Lehečkovou]
 • Haller, J.: Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové 2007. [s F. Martínkem]
 • Rozhovory s českými lingvisty I. Praha: Dauphin 2007. [s E. Lehečkovou]

Kolektivní projekty

 • Jsme v češtině doma? Praha: Academia 2012. (spoluautor; autorství 20 hesel pod šifrou [jch])
 • Internetová jazyková příručka. <http://prirucka.ujc.cas.cz/>, 2008. (spoluautor; autorství 13 výkladových hesel pod šifrou jch; zpracování písmen d, r, l ve slovníkové části)
 • 15 hesel v rámci cyklu Čeština v práci (Lidové noviny 5. 11. – 9. 12. 2007).

Překlady

 • Bloom, P.: Jak se děti učí významu slov. Praha: Karolinum 2015.
 • Fernández, E. – Smith Cairns, H.: Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum 2014.
 • Gibbs, R.: Proč by se kognitivní lingvisté měli více zabývat empirickými metodami. In: E. Lehečková – J. Chromý (eds.), Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha: FF UK 2013, s. 127–146.
 • Poeppel, D. – Embick, D.: Vymezení vztahu mezi lingvistikou a neurovědou. In: E. Lehečková – J. Chromý (eds.), Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha: FF UK 2013, s. 147–162.
 • Milroy, L. – Gordon, M.: Sociolingvistika: Metody a interpretace. Praha: Karolinum 2012.
 • Haspelmath, M.: Předem dané kategorie neexistují – důsledky pro popis jazyka a typologii. Studie z aplikované lingvistiky, 1(2), 2010, s. 107–119. [pdf]

Rozhovory

 • Sociolinguistics, variation and change: interview with Lesley Milroy and Peter Trudgill. Studie z aplikované lingvistiky, 5(1), 2014, s. 95–100. [pdf]

Odborná redakce překladu

 • Schwarzová, M.: Úvod do kognitivní lingvistiky. Praha: Dauphin 2009.

Texty společenské

 • Všechny texty publikované v Deníku Referendum naleznete zde.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Empirické metody v lingvistice (povinný magisterský seminář)
 • Dialektologie a jazyková variace (povinný magisterský seminář; spolu s R. Dittmannem)
 • Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I, II (povinně volitelná přednáška; spolu s E. Lehečkovou, R. Šimíkem, L. Saicovou Římalovou)
 • Bakalářský seminář, Diplomový seminář
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Karešová, Pavla 2021 Lexikální vybavování u bilingvních mluvčích češtiny a polštiny
Ochodková, Markéta 2021 Vývojové tendence ve variaci substantivní flexe v karvinské běžné mluvě
Cutychová, Eliška 2018 Synestézie grafémy-barvy a slova-barvy z kvalitativní perspektivy
Preininger, Mikuláš 2017 Příklonné -s v mluvené češtině
Štochlová, Tereza 2017 Jazykový, posun u českého společenství v Srbsku
Janáková, Bára 2015 Mluva mladší generace obyvatel Frýdku-Místku
Synková, Kateřina 2015 Analýza hlavních rysů pražské mluvené češtiny
Drkošová, Sylvie 2013 Jazyková, nerovnost a jazyková, diskriminace v české společnosti: Ostrava vs. Praha
Bažantová, Olga 2012 Vztah grafémů a barev u rodilých mluvčích češtiny
Křivánková, Jana 2011 Chyby v psaní z psycholingvistického hlediska
Diplomové práce
Ceháková, Markéta 2021 Zpracování vět se slepou kolejí u studentů středních škol s češtinou jako mateřským jazykem
Maslova, Alexandra 2021 Lexikální vybavování u bilingvních mluvčích ruštiny a češtiny
Hamanová, Marie-Anna 2020 Bilingvismus jako nevýhoda? Lexikální vybavování v prvním jazyce bilingvních mluvčích
Hladíková, Barbora 2018 Současné tendence obouvidových sloves v češtině
Bažantová, Olga 2017 Zpracování vět s věrohodnými a nevěrohodnými aktanty v češtině
Hupáková, Kateřina 2016 Lexikálně-chuťová, synestézie českých mluvčích
Kafka, Ivan 2016 Ideologie purismu v příspěvcích o jazykové kultuře v časopisech Slovo a slovesnost a Naše řeč v letech 1949–1968
Jehlička, Jakub 2014 Prostorová, kognice mluvčích češtiny a českého znakového jazyka: Jak mezijazyková, diverzita ovlivňuje nejazykovou kognici
Matějka, Štěpán 2012 Jazyková, relativita a gramatický rod v češtině
Sedláčková, Hana 2012 Aspekty variace předložek na a v(e) v současné češtině
Disertační práce
Kříž, Adam 2020 Jazykové chování slovenských rodilých mluvčích v Čechách
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jan Chromý