Jan Chromý

doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26

E-mail: jan.chromy@ff.cuni.cz

Web (badatelský tým ERCEL):
Experimental Research on Central European Languages Lab

Telefon: +420 221 619 217

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests

Zabývá se psycholingvistikou, variační sociolingvistikou a šířeji empirickými a experimentálními metodami v popisu jazyka a jeho užívání. Je vedoucím badatelského týmu ERCEL (http://ercel.ff.cuni.cz/), který se zaměřuje na psycholingvistický výzkum jazyků střední Evropy. Od roku 2007 spoluorganizuje Summer School of Linguistics (https://www.lingvistika.cz/). Je členem redakční rady časopisu Naše řeč.

Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2021: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitace v oboru Český jazyk (titul doc.)
 • 2007–2011: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Český jazyk (titul Ph.D.)
 • 2001–2007: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Český jazyk a literatura (titul Mgr.)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2021–2023: stipendium Alexander von Humboldt Stiftung (Humboldt-Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler*innen; 30 měsíců) na Eberhard Karls Universität Tübingen
 • 2017–2020: ředitel ÚČJTK FF UK
 • od 2009: ÚČJTK FF UK (od 2009 asistent, od 2011 odborný asistent, od 2021 docent)
 • 2004-2009: pracovník oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR

Granty

 • 2020–2021 – účast na projektu Multilingual Picture Database (vedoucí Christos Pliatsikas; University of Reading)
 • 2019–2021 – účast na projektu LiFR: Linguistic Factors of Readability in Czech Administrative and Educational Texts (vedoucí Silvie Cinková, MFF UK; v rámci GAČR)
 • 2018–2021 – účast na projektu INTERCOST-Readability: Modelování komplexity českých literárních textů (vedoucí Silvie Cinková, MFF UK)
 • 2016–2018 – spoluřešitel projektu GAČR Příčiny vidové nepárovosti v češtině
 • 2016–2018 – řešitel projektu Vytvoření předmětu Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I. a II. (v rámci Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na roky 2016–2018)
 • 2013–2015 – řešitel projektu GAČR Sociolingvistická analýza užívání protetického /v/ v Čechách
 • 2011–2013 – účast na projektu Evolution of Semantic Structures (vedoucí Michael Dunn, Fiona Jordan, Asifa Majid, Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen)
 • 2011–2013 – účast na projektu Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita
 • 2009–2011 – účast na projektu The Philosophy of Neuroscience and Neurophilosophy Project (vedoucí Kathleen Akins, Simon Fraser University)
 • 2008–2009 – spolupráce na projektu Kritická analýza a vydání díla doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc., v rámci GA UK (vedoucí projektu Jan Křivan)
 • 2004–2008 – spolupráce na projektu Jazyková poradna na internetu (hlavní řešitelka Ivana Svobodová, ÚJČ AV ČR)
 • 2006 – řešitel projektu Jiří Haller – osobnost a dílo v rámci specifického výzkumu FF UK
 • 2006 – spoluřešitel projektu Rozhovory s českými lingvisty I. (hlavní řešitelka Eva Lehečková, FF UK)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2008 – člen redakční rady časopisu Naše řeč (2009–2017 zástupce šéfredaktorky)

Účast na zahraničních konferencích

 • Number agreement attractin in Czech and English: A direct experimental comparison (poster na Psycholinguistics of Slavic Languages 2022; Tübingen, 15. července 2022, 1. autor, s R. Lacinou a J. Brandem)
 • How to lead the Czechs down the garden path? Processing of Czech garden-path sentences and the effect of interference (příspěvek na Psycholinguistics of Slavic Languages 2022; Tübingen, 15. července 2022, 2. autor, s M. Cehákovou)
 • Number-matching attractors fail to facilitate comprehension in Czech. (příspěvek na The 35th Annual Conference on Human Sentence Processing; 24.–26. března 2022, UC Santa Cruz, online; 2. autor, s R. Lacinou a J. Dotlačilem)
 • Agreement attraction in Czech or why cross-linguistic research in psycholinguistics matters (zvaná přednáška na Technische Universität Kaiserslautern; Kaiserslautern, 2. června 2022)
 • Number agreement (non)attraction in comprehension in native speakers of Czech. (zvaná přednáška na Universität Stuttgart; Stuttgart, 16. listopadu 2021)
 • Lexical retrieval in L1 of native Czech bilinguals: Bilingual disadvantage. (zvaná přednáška na Eberhardt-Karls-Universität Tübingen; Tübingen, 10. listopadu 2021)
 • When and where did it happen? Adjuncts are recalled worse than arguments immediately after reading a sentence (poster) (konference Linguistic Illusions in Sentence Processing; Konstanz (online), 13. září 2021; se S. Vojvodić)
 • When and where did it happen? Adjuncts are recalled worse than arguments immediately after reading a sentence (short talk) (konference AMLAP2021; Paříž (online), 4. září; se S. Vojvodić)
 • Number agreement attraction in Czech: A self-paced reading study (short talk) (konference AMLAP2021; Paříž (online), 2. září; s R. Lacinou)
 • Slovaks in Czechia: L1 Attrition and L2 acquisition in two mutually intelligible languages (poster) (konference CogSci 2021; Vídeň (online), 27. července; s A. Křížem)
 • Processing of Intraclausal Garden-path Sentences in Czech (poster) (konference AMLAP2020; Postupim (online), 4. září; s M. Cehákovou)
 • Recall of temporal references at the sentence level (poster) (konference AMLAP2020; Postupim (online), 4. září; se S. Vojvodić)
 • Erroneous processing of garden-path sentences in Czech (zvaná přednáška na Universität Hamburg; Hamburg, 12. února)
 • Erroneous processing of garden-path sentences (zvaná přednáška na University of York; York, 15. listopadu 2019)
 • What is “good-enough” about the processing of garden-path sentences in Czech (konference Poznań Linguistic Meeting; Poznań, 18. září 2019)
 • Erroneous processing of garden-path sentences (poster) (konference AMLAP2019; Moskva, 6. září 2019)
 • An aggressive lifeguard ate a helpless shark. (zvaná přednáška na University of Sheffield; Sheffield, 14. listopadu 2018)
 • Processing of garden-path sentences in Czech. (zvaná přednáška na University of Sheffield; Sheffield, 14. listopadu 2018)
 • What is „Good-Enough“ about the Processing of Garden-Path Sentences in Czech. (poster) (konference AMLaP2018; Berlín, 6. září 2018)
 • Variationist data analysis in R (workshop na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Freiburg, 21. června 2018)
 • Main issues in doing variationist research: From project planning to results analysis and interpretation (zvaná přednáška na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Freiburg, 20. června 2018)
 • Processing of garden-path sentences in Czech (zvaná přednáška na Technische-Universität Dortmund; Dortmund, 1. února 2018)
 • Good-Enough Processing of Garden-Path Sentences in Czech (poster) (konference AMLaP2017; Lancaster, 9. září 2017)
 • Aspectual coercion and underspecification in Slavic (poster) (konference AMLaP2017; Lancaster, 7. září 2017) (s J. Dotlačilem a Š. Matějkou)
 • Good-Enough Approach to Sentence Processing: Evidence from Czech (zvaná přednáška na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Freiburg, 2. května 2017)
 • Linguistic Variation in Czech: The Case of Prothetic v- (zvaná přednáška na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Freiburg, 3. května 2017)
 • Bi-aspectual verbs or aspectless verbs in Czech: Do all Czech verbs express grammatical aspect? (46th Poznań Linguistic Meeting; Poznań, 15.–17. září 2016; se Š. Matějkou a J. Dotlačilem)
 • Bi-aspectual verbs in Czech: Bi-aspectual or aspectless? (poster). (SLE conference 2016; Neapol, 31. srpna – 3. září; se Š. Matějkou a J. Dotlačilem)
 • Word-formation and meaning of colour terms in Croatian, Czech and Polish. (17th International Morphology Meeting; Vídeň, 18.–21. února 2016; s I. Raffaelli a A. Kopeckou)
 • On-line processing of biaspectual verbs in Czech. (SCLC-2015; Sheffield – Oxford, 9.–13. prosince 2015; se Š. Matějkou a J. Dotlačilem)
 • Gender-mediated language change in Bohemia: the case of prothetic /v/ (poster). (SLE conference 2015; Leiden, 1.–5. září 2015)
 • On-line processing of bi-aspectual verbs in Czech. (SLE conference 2015; Leiden, 1.–5. září 2015; se Š. Matějkou a J. Dotlačilem)
 • Aspectual Interpretation of the Bi-aspectual Verbs in Czech. (Slavic Languages in the Black Box: Workshop on Empirical Psycholinguistic Methods; Tübingen, 23.–26. 9. 2014; s E. Lehečkovou)
 • The influence of intralinguistic factors on the usage of prothetic /v/ in the Prague vernacular (poster). (SLE conference 2014; Poznań, 11.–14. 9. 2014; Letní škola lingvistiky; Dačice, 16.–23. 8. 2014)
 • How learning guides the development of synaesthesia: Cross-linguistic comparisons. (poster; Canada-Israel Symposium on Brain Plasticity, Learning, and Education; London, Ontario, 14.–16. 6. 2013; s M. Watsonem, K. Akinsovou a J. Ennsem)
 • Synaesthetic colours as perceptual-cognitive fossils: How learned properties of letters influence synaesthetic colour in Czech and English. (The 10th Annual National Meeting of the American Synesthesia Association; Toronto, Ontario, 31. 5. – 2. 6. 2013; s K. Akinsovou, M. Watsonem a J. Ennsem)
 • The prevalence of synaesthesia across two languages: Results from the Czech/Canadian Synaesthesia Survey. (The 10th Annual National Meeting of the American Synesthesia Association; Toronto, Ontario, 31. 5. – 2. 6. 2013; s M. Watsonem, K. Akinsovou, L. Crawfordem, D. Eaglemanem a J. Ennsem)
 • The impact of external factors on writing. (KEY2011; Cardiff, 23. 5. 2011)
Publikační činnost / Bibliography
Monografie

 • Chromý, J. (2017). Protetické v- v češtině. Praha: FF UK.

Kapitoly v monografiích

 • Chromý, J. (2020): Metody výzkumu vidu a způsobu slovesného děje. In: Veselý, L., Veselý, V., Bláha, O., & Chromý, J. (eds.), Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 142–170.
 • Raffaelli, I. & Kopecka, A. (2019). Lexicalization patterns in color naming in Croatian, Czech, and Polish. In: Raffaelli, I. – Katunar, D. – Kerovec, B. (eds.), Lexicalization patterns in color naming: A cross-linguistic perspective. John Benjamins, 269–286.

Články

 • Kříž, A. & Chromý, J. (2022): Interlanguage correspondences and their manifestation in receptive bilinguals. Linguistica Pragensia, 32(1), s. 107–124.
 • Chromý, J. & Dotlačil, J. (2022): Čtení vlastním tempem: Kritické představení metody. Časopis pro moderní filologii, 104, s. 177–193.
 • Lacina, R. & Chromý, J. (2022): No agreement attraction facilitation observed in Czech: Not even syncretism helps. In: Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 44, 2423–2430.
 • J. A, Duñabeitia et al. (2022). The Multilingual Picture Database. Scientific Data, 9, 431.
 • Chromý, J. (2022). When readers fail to form a coherent representation of garden-path sentences. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 75(1), 169–190.
 • Chromý, J., Cinková, S., & Šamánková, J. (2021). Srozumitelnost českého odborného a úředního textu — proč se jí zabývat a jak ji měřit. Studie z aplikované lingvistiky, 12(1), 35–52.
 • Cvrček, V. & Chromý, J. (2021). Nesamozřejmá otevřenost lingvistického výzkumu. Naše řeč, 104(1), 43–47.
 • Chromý, J. & Cvrček, V. (2021). Lingvistika jako otevřená a transparentní disciplína. Naše řeč, 104(1), 5–14.
 • Víchová, M., Dokoupilová, M., Chromý, J., Urbánek, T., & Nikolai, T. (2020). Shlukování a přepínání v Testu verbální fluence: návrh adaptace kritérií do českého jazyka a shoda posuzovatelů. Česloslovenská psychologie, 64(3), 306–320.
 • Kříž, A. & Chromý, J. (2020). Eroze rodného jazyka jako předmět psycholingvistického výzkumu. Československá psychologie, 64(5), 578–589.
 • Kříž, A. & Chromý, J. (2020). Úloha detekce slova a její využití v psycholingvistickém výzkumu. Naše řeč, 103(5), 352–367.
 • Chromý, J. (2020). Předmět gramatického výzkumu a jeho závislost na teoretickém rámci. Naše řeč, 103(1–2), 1–5.
 • Chromý, J., Borůvková, M., Malá, L., & Sudzinová, T. (2019). Long-term versus short-term consistency in the grapheme–colour synaesthesia: Grapheme–colour pairings can change in adulthood. Attention, Perception, & Psychophysics, 81, s. 1805–1812.
 • Mačutek, J., Chromý, J., Koščová, M. (2019). Menzerath-Altmann Law and Prothetic /v/ in Spoken Czech. Journal of Quantitative Linguistics, 26, 66–80.
 • Chromý, J. (2018). Experimentální výzkum gramatického vidu a způsobu slovesného děje: jazyková relativita a vidové vynucení. Naše řeč, 101, 189–203.
 • Chromý, J. (2018). Experimentální výzkum gramatického vidu a způsobu slovesného děje: situační modely. Naše řeč, 101, 121–137.
 • Chromý, J., & Čech, R. (2017). Deskripce, explanace, reprezentativnost: odpověď Františku Štíchovi. Korpus, gramatika, axiologie, 15, 26–30.
 • Chromý, J. (2017). Comparison of spoken corpora from a sociolinguistic perspective. Slovo a slovesnost, 78, 145–158.
 • Chromý, J., Watson, M., Crawford, L., Eagleman, D., Enns, J., & Akins, K. (2017). The prevalence of synaesthesia depends on early language learning. Consciousness and Cognition, 48, 212–231. [pdf]
 • Chromý, J., & Chromá, A. (2016). Kam kráčí morfologie aneb Ohlédnutí za 17th International Morphology Meeting. Studie z aplikované lingvistiky, 7(1), 179–183. [pdf]
 • Chromý, J., Džupová, O., & Diatka, V. (2015). Kategoriální normy češtiny pro 12 kategorií. Studie z aplikované lingvistiky, 6(2), 26–51. [pdf]
 • Chromý, J. (2015). The use of prothetic /v/ by older speakers in Prague. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 51, 203–225.
 • Chromý, J. (2015). Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě. Slovo a slovesnost, 76, 21–38. [pdf]
 • Chromý, J. (2014). Demokratizace spisovné češtiny a ideologie jazykové kultury po roce 1948. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, (3), 71–81. [pdf]
 • Chromý, J. (2014). Impact of Tense on the Interpretation of Bi-Aspectual Verbs in Czech. Studie z aplikované lingvistiky, 5(2), 87–97. [pdf]
 • Chromý, J. (2014). Korpus a reprezentativnost. Naše řeč, 97, 185–193. [pdf]
 • Chromý, J. (2014). Přístupy ke zkoumání jazykové variace a česká jazyková situace. Naše řeč, 97, 1–12. [pdf]
 • Chromý, J. (2013). Zdvojená slovesa v současné češtině. Naše řeč, 96, 78–84. [pdf]
 • Chromý, J. (2012). Howard Giles a teorie komunikační akomodace. Studie z aplikované lingvistiky, 3(1–2), 111–120. [pdf]
 • Chromý, J., & Dufek, O. (2012). Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén. Naše společnost, 10, 29–39. [pdf]
 • Chromý, J., & Milička, J. (2012). Experimentální zkoumání stylotvorných faktorů: první výstupy. Naše řeč, 95, 181–186. [pdf]
 • Chromý, J. (2012). Koncepce stylotvorných faktorů v československé lingvistice: rozbor, kritika, nástin řešení. Naše řeč, 95, 57–69. [pdf]
 • Chromý, J. (2010). O čem právě přemýšlím aneb Linguistics as a science. Studie z aplikované lingvistiky, 1(1), 181–183. [pdf]
 • Chromý, J. (2010). Synestézie a její lingvistické aspekty. Československá psychologie, 54, 381–390. [pdf]
 • Chromý, J. (2010). Gebauer – Zubatý – Ertl ze tří perspektiv aneb Jak přistupovat k dějinám lingvistiky. Naše řeč, 93, 230–240. [pdf]
 • Chromý, J. (2010). Jak psát dějiny (české) lingvistiky? Slovo úvodem. Naše řeč, 93, 2010, s. 169–170. [pdf]
 • Chromý, J. (2009). Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře. Slovo a slovesnost, 70, 128–138. [pdf]
 • Chromý, J. (2009). Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština. Naše řeč, 92, 252–262. [pdf]
 • Chromý, J. (2009). Empirické zkoumání v lingvistice. Naše řeč, 92, 225–226. [pdf]
 • Chromý, J., Pravdová, M., & Dřímal, J. (2009). Výhledy Naší řeči. Naše řeč, 92, 1–2. [pdf]
 • Chromý, J. (2008). K článku Jany Valdrové „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“ Naše řeč, 91, 197–200. [pdf]
 • Chromý, J. (2008). O nazírání a vnímání jazykového vývoje, zejména nedávného. Naše řeč, 91, 68–79. [pdf]
 • Chromý, J. (2007). Tzv. hyperkorektnost a její vztah ke kodifikaci češtiny. Naše řeč, 90, 123–131. [pdf]
 • Chromý, J. (2006). Vachkovo pojetí psaného jazyka v kontrastu s běžnou (nejen internetovou) komunikací. Čeština doma a ve světě, 9, 53–57. [pdf]

Učební texty

 • Chromý, J. (2014). Práce s empirickými daty. Praha: Karolinum. [pdf]
 • Chromý, J. (2014). Základy sociolingvistiky. Praha: Karolinum. [pdf]

Recenze a zprávy

 • Chromý, J. (2014). Jak nepsat monografii o osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky, 5(1), 131–134. [pdf]
 • Chromý, J. (2011). Speech accommodation by Moravians in Prague. Studie z aplikované lingvistiky, 2(2), 89–93. [pdf]
 • Chromý, J. (rec.) (2011). [Z. Dörnyei, & T. Taguchi (2010). Questionnaires in Second Language Research]. Studie z aplikované lingvistiky, 2(1), 123–125. [pdf] 
 • Chromý, J. (2010). Pražské přednášky Davida Gila. Studie z aplikované lingvistiky, 1(1), 151–152. [pdf]
 • Chromý, J. (2008). Životní jubileum a výbor z díla Oldřicha Uličného. Naše řeč, 91, 157–158. [pdf]
 • Chromý, J. (2006). Konference Čeština na internetu 2005. Naše řeč, 89, 94–95.

Edice

 • Chromý, J., & Lehečková, E. (eds.). (2013). Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha: FF UK.
 • Ertl, V. (2011). Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla. J. Chromý (ed.). Praha: Akropolis.
 • Chromý, J., & Lehečková, E. (eds.). (2010). Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Akropolis.
 • Novák, P. (2010). Lingvistika a jazyková realita. J. Chromý, J. Křivan, & J. Januška. (eds.). Praha: Akropolis.
 • Chromý, J., & Lehečková, E. (eds.). (2009). Rozhovory s českými lingvisty II. Praha: Akropolis.
 • Haller, J. (2007). Dar jazyka. J. Chromý, & F. Martínek. (eds.). Praha: Herrmann a synové.

Kolektivní projekty

 • Spoluautor a autor 20 hesel pod šifrou [jch] v publikaci Jsme v češtině doma? (2012). Praha: Academia.
 • Spoluautor a autor 13 výkladových hesel pod šifrou jch; zpracování písmen d, r, l ve slovníkové části v projektu Internetová jazyková příručka. (2008). http://prirucka.ujc.cas.cz
 • Autor 15 hesel v rámci cyklu Čeština v práci (Lidové noviny 5. 11. – 9. 12. 2007).

Překlady

 • Bloom, P. (2015). Jak se děti učí významu slov. Přeložil J. Chromý. Praha: Karolinum.
 • Fernández, E., & Smith Cairns, H. (2014). Základy psycholingvistiky. Přeložil J. Chromý. Praha: Karolinum.
 • Gibbs, R. (2013). Proč by se kognitivní lingvisté měli více zabývat empirickými metodami. Přeložil J. Chromý. In E. Lehečková, & J. Chromý (eds.), Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky (s. 127–146). Praha: FF UK.
 • Poeppel, D., & Embick, D. (2013). Vymezení vztahu mezi lingvistikou a neurovědou. Přeložil J. Chromý. In E. Lehečková, & J. Chromý (eds.), Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky (s. 147–162). Praha: FF UK.
 • Milroy, L., & Gordon, M. (2012). Sociolingvistika: Metody a interpretace. Přeložil J. Chromý. Praha: Karolinum.
 • Haspelmath, M. (2010). Předem dané kategorie neexistují – důsledky pro popis jazyka a typologii. Přeložil J. Chromý. Studie z aplikované lingvistiky, 1(2), 107–119. [pdf]

Rozhovory

 • Chromý, J. (2014). Sociolinguistics, variation and change: interview with Lesley Milroy and Peter Trudgill. Studie z aplikované lingvistiky, 5(1), 95–100. [pdf]

Odborná redakce překladu

 • Schwarzová, M. (2009). Úvod do kognitivní lingvistiky. Praha: Dauphin.

Texty společenské

 • Všechny texty publikované v Deníku Referendum naleznete zde.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Empirické metody v lingvistice (povinný magisterský seminář)
 • Dialektologie a jazyková variace (povinný magisterský seminář; spolu s R. Dittmannem)
 • Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I, II (povinně volitelná přednáška; spolu s E. Lehečkovou, R. Šimíkem, L. Saicovou Římalovou)
 • Bakalářský seminář, Diplomový seminář
Vedení závěrečných prací / Thesis Supervision
Bakalářské práce
Janáková, Alžběta 2023 Tvárnost sémantických reprezentací a faktory, které ji ovlivňují
Karešová, Pavla 2021 Lexikální vybavování u bilingvních mluvčích češtiny a polštiny
Ochodková, Markéta 2021 Vývojové tendence ve variaci substantivní flexe v karvinské běžné mluvě
Cutychová, Eliška 2018 Synestézie grafémy-barvy a slova-barvy z kvalitativní perspektivy
Preininger, Mikuláš 2017 Příklonné -s v mluvené češtině
Štochlová, Tereza 2017 Jazykový, posun u českého společenství v Srbsku
Janáková, Bára 2015 Mluva mladší generace obyvatel Frýdku-Místku
Synková, Kateřina 2015 Analýza hlavních rysů pražské mluvené češtiny
Drkošová, Sylvie 2013 Jazyková, nerovnost a jazyková, diskriminace v české společnosti: Ostrava vs. Praha
Bažantová, Olga 2012 Vztah grafémů a barev u rodilých mluvčích češtiny
Křivánková, Jana 2011 Chyby v psaní z psycholingvistického hlediska
Diplomové práce
Flídrová, Eva 2022 Jazykový posun u českého společenství na Daruvarsku
Ceháková, Markéta 2021 Zpracování vět se slepou kolejí u studentů středních škol s češtinou jako mateřským jazykem
Maslova, Alexandra 2021 Lexikální vybavování u bilingvních mluvčích ruštiny a češtiny
Hamanová, Marie-Anna 2020 Bilingvismus jako nevýhoda? Lexikální vybavování v prvním jazyce bilingvních mluvčích
Hladíková, Barbora 2018 Současné tendence obouvidových sloves v češtině
Bažantová, Olga 2017 Zpracování vět s věrohodnými a nevěrohodnými aktanty v češtině
Hupáková, Kateřina 2016 Lexikálně-chuťová, synestézie českých mluvčích
Kafka, Ivan 2016 Ideologie purismu v příspěvcích o jazykové kultuře v časopisech Slovo a slovesnost a Naše řeč v letech 1949–1968
Jehlička, Jakub 2014 Prostorová, kognice mluvčích češtiny a českého znakového jazyka: Jak mezijazyková, diverzita ovlivňuje nejazykovou kognici
Matějka, Štěpán 2012 Jazyková, relativita a gramatický rod v češtině
Sedláčková, Hana 2012 Aspekty variace předložek na a v(e) v současné češtině
Disertační práce
Kříž, Adam 2020 Jazykové chování slovenských rodilých mluvčích v Čechách
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jan Chromý