Silvie Převrátilová

Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: silvie.prevratilova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se didaktikou a osvojováním češtiny jako cizího/druhého jazyka, zaměřuje se na motivaci v jazykovém vyučování a postavení češtiny v kontextu mnohojazyčnosti. Podílí se na tvorbě učebnic a doplňkových výukových materiálů pro výuku češtiny jako L2, vyučuje v kurzech pro zahraniční studenty na UK, vede semináře na podporu profesního rozvoje učitelů a na oboru Učitelství češtiny jako druhého jazyka vede praxe.
Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání

 • 2021: Didaktika konkrétního jazyka, FF UK Praha (Ph.D.)
 • 2006: Anglistika a amerikanistika, specializace anglický jazyk, FF UK Praha (Mgr.)
 • 2003: Český jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy, FF UK Praha (Mgr.)
 • 2002: Studijní pobyt na The University of Sheffield, Katedra slovanských jazyků

Praxe od ukončení VŠ studia

 • Od 2019: odborná asistentka ÚČJTK FF UK
 • Od 2017: AUČCJ, Praha, semináře pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka
 • od 2007: FHS UK, Praha, výuka češtiny pro zahraniční studenty
 • od 2009: Akropolis, lektorská spolupráce: Čeština pro život, Čeština expres, Česky krok za krokem
 • 2018: Tvorba sylabů pro kurzy češtiny Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
 • 2014–2015: MU Brno, Projekt EU CZKey: webový portál mluvtecesky.net, členka odborného týmu
 • 2005-2019: Britská rada: testování ústní části zkoušek KET, PET, FCE a CAE

Účast na mezinárodních konferencích

 • Převrátilová, S. (2023). Perceived positive language interaction: Plurilingual students learning Czech [Paper presentation]. Sustainable Multilingualism 2023 Conference, Kaunas, Lithuania.
 • Převrátilová, S. (2023). Plurilingual approach in a language tandem course [Paper presentation]. International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME), University of Malta.
Publikační činnost / Bibliography

Články

 • Převrátilová, S. (2024). Motivation to learn Czech as L4+: Erasmus students‘ perspective. Foreign Language Annals, 57(1), 93–108. https://doi.org/10.1111/flan.12721
 • Převrátilová, S. (2023). One mind, many languages: Czech as an additional language in plurilingual repertoires. Sustainable Multilingualism, 23(1), 91–120. https://doi.org/10.2478/sm-2023-0014
 • Převrátilová, S., & Šormová, K. (2023). Didaktické průsečíky mezi češtinou jako prvním a druhým jazykem v kontextu učebnice češtiny jako druhého jazyka Paráda! Učíme se česky. Studie z aplikované lingvistiky, 73–82.
 • Převrátilová, S. (2023). Výzkum motivace vyučujících a žáků v jazykovém vyučování: Teorie možných já. Didaktické studie, 15(1), 151-162.
 • Převrátilová, S., Šormová, K., & Treichel, T. (2023). Possible Czech teacher selves: Teaching Czech as a second language in primary schools. In S. Karpava (Ed.), Handbook of Research on Language Teacher Identity (pp. 172-186). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7275-0.ch010
 • Převrátilová, S., & Šormová, K. (2022). Čeština jako první, druhý, nebo cizí jazyk? In M. Janišová & M. Strouhal (eds.), Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Karolinum, 109–125.
 • Převrátilová, S. (2022). Representations of Plurilingualism in a Language Exchange [Paper presentation]. Teaching Languages in the Shadow of Lingua Franca Conference, Brno, Czech Republic.
 • Převrátilová, S. (2022). Jak učit čtení: Adaptovaná próza jako didaktický nástroj. In L. Suchomelová (ed.), Sborník AUČCJ 2021. Akropolis, 85–94.
 • Převrátilová, S. (2022). Student Voices form (Virtual) Language Classrooms. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 34(1), 1–8. https://doi.org/10.36366/frontiers.v34i1.565
 • Převrátilová, S. (2021). Mandatory Czech: A way to strenghten the Ideal Multilingual Self in young Americans? [Paper presentation]. Multilingual Sydney: The Value of Languages in a Multicultural World Conference, Sydney, Australia.
 • Převrátilová, S. (2021): Ideální cizojazyčné/mnohojazyčné já: motivační profily v kurzech češtiny pro Erasmus+. Nová čeština doma a ve světě, 2021(2) 93-104.
 • Převrátilová, S. (2021). Coping with online practicum: The case of pre-service teachers of Czech as a second l In J. LeLoup, & P. Swanson (Eds.), Handbook of Research on Effective Online Language Teaching in a Disruptive Environment (pp. 311-332). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7720-2.ch016
 • Převrátilová, S. (2021). Motivační desatero pro výuku cizího jazyka. Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům, 65(1), 3–11.
 • Převrátilová, S. (2021). Projekt Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2021(1), 105-106.
 • Převrátilová, S. (2020). Deníková studie o učení se češtině jako cizímu jazyku. Didaktické studie, 12(2), 127–145.
 • Převrátilová, S. (2020). The dynamic process of motivation to learn Czech in Study Abroad courses. CASALC Review, 10(2), 69–80.
 • Převrátilová, S. (2019). O pejskovi a kočičce: práce s texty a videem. In L. Suchomelová (ed.), Sborník AUČCJ 2019  (s. 33–38). Praha: Akropolis.
 • Převrátilová, S. (2019). Should we make them study Czech while they study here? Change of Students’ Attitudes towards Learning Czech during Study Abroad. Studie z aplikované lingvistiky, 10(1), 52–65.
 • Bulejčíková, P., & Převrátilová, S. (2018). Kontakt s rodilými mluvčími jako motivační strategie. Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům, 61(5), 44–50.
 • Převrátilová, S. (2018). Motivační strategie ve výuce jazyků. CASALC Review, 8(1), 67–74.
 • Převrátilová, S. (2017). Workshop: Komunikační přístup a Pracovní sešit Česky krok za krokem 1. In M. Tomancová (ed.), Sborník AUČCJ 2016 (s. 121–125). Praha: Akropolis.
 • Převrátilová, S. (2016). Práce s (adaptovanou) prózou – rozvoj dovednosti čtení. CASALC Review, 6(1), 41–44.
 • Převrátilová, S. (2015). Workshop: Petr Šabach / První láska a jiné povídky. Možnosti práce s textem. In M. Tomancová (ed.), Sborník AUČCJ 2014 (s. 119–121). Praha: Akropolis.

Učební materiály

 • Převrátilová, S., Šormová, K., & Bulejčíková, P. (2023). Paráda! Učíme se česky. Metodická příručka. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.
 • Převrátilová, S., Šormová, K., & Švíbková, Z. (2023). Paráda! Učíme se česky. Pracovní sešit. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.
 • Převrátilová, S., Bulejčíková, P., Dvorská, V., Šormová, K., Švíbková, Z. (2022). Paráda! Učíme se česky. FF UK.
 • Čapek, J., Bulejčíková, P., & Převrátilová S. (2019). O pejskovi a kočičce. Praha: Akropolis.
 • Bulejčíková P., Holá, L., & Převrátilová, S. (2017). Česky krok za krokem 1/ Pracovní sešit 13-24. Praha: Akropolis.
 • Bulejčíková P., Holá, L., & Převrátilová, S. (2016). Česky krok za krokem 1/ Pracovní sešit 1-12. Praha: Akropolis.
 • Pawlowská, H., Bulejčíková, P., & Převrátilová, S. (2015). Košík plný milenců. Praha: Akropolis.
 • Šabach, P., Bulejčíková, P., & Převrátilová, S. (2014). První láska a jiné povídky. Praha: Akropolis.

Lektorská spolupráce

 • Malá, Z. (2019). Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny. A1.1. Praha: Akropolis.
 • Holá, L. (2016). Česky krok za krokem 1. Praha: Akropolis.
 • Nekovářová, A. (2012). Čeština pro život 2. Praha: Akropolis.
 • Holá, L., & Bořilová, P. (2010). Čeština expres 1. Praha: Akropolis.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • České reálie (povinný magisterský seminář)
 • Interkulturní komunikace (povinný magisterský seminář)
 • Výuka češtiny jako druhého jazyka v praxi (povinně volitelný seminář)
 • Individual differences among langauge learners: Why do some people learn better than other (povinně volitelný seminář)
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Silvie Převrátilová