Silvie Převrátilová

Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 24

E-mail: silvie.prevratilova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 215

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zabývá se didaktikou a osvojováním češtiny jako cizího/druhého jazyka, zaměřuje se na motivaci v jazykovém vyučování a postavení češtiny v kontextu mnohojazyčnosti. Podílí se na tvorbě učebnic a doplňkových výukových materiálů pro výuku češtiny jako L2, vyučuje v kurzech pro zahraniční studenty na UK, vede semináře na podporu profesního rozvoje učitelů a na oboru Učitelství češtiny jako druhého jazyka vede praxe.
Odborný životopis / CV

Ukončené VŠ vzdělání

 • 2021: Didaktika konkrétního jazyka, FF UK Praha (Ph.D.)
 • 2006: Anglistika a amerikanistika, specializace anglický jazyk, FF UK Praha (Mgr.)
 • 2003: Český jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy, FF UK Praha (Mgr.)
 • 2002: Studijní pobyt na The University of Sheffield, Katedra slovanských jazyků

Praxe od ukončení VŠ studia

 • Od 2017: AUČCJ, Praha, semináře pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka
 • od 2007: FHS UK, Praha, výuka češtiny pro zahraniční studenty
 • od 2009: Akropolis, lektorská spolupráce: Čeština pro život, Čeština expres, Česky krok za krokem
 • 2018: Tvorba sylabů pro kurzy češtiny Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
 • 2014–2015: MU Brno, Projekt EU CZKey: webový portál mluvtecesky.net, členka odborného týmu
 • 2005-2019: Britská rada: testování ústní části zkoušek KET, PET, FCE a CAE
Publikační činnost / Bibliography

Články

 • Převrátilová, S. (2020). Deníková studie o učení se češtině jako cizímu jazyku. Didaktické studie, 12(2), 127–145.
 • Převrátilová, S. (2020). The dynamic process of motivation to learn Czech in Study Abroad courses. CASALC Review, 10(2), 69–80.
 • Převrátilová, S. (2019). O pejskovi a kočičce: práce s texty a videem. In L. Suchomelová (ed.), Sborník AUČCJ 2019  (s. 33–38). Praha: Akropolis.
 • Převrátilová, S. (2019). Should we make them study Czech while they study here? Change of Students’ Attitudes towards Learning Czech during Study Abroad. Studie z aplikované lingvistiky, 10(1), 52–65.
 • Bulejčíková, P., & Převrátilová, S. (2018). Kontakt s rodilými mluvčími jako motivační strategie. Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům, 61(5), 44–50.
 • Převrátilová, S. (2018). Motivační strategie ve výuce jazyků. CASALC Review, 8(1), 67–74.
 • Převrátilová, S. (2017). Workshop: Komunikační přístup a Pracovní sešit Česky krok za krokem 1. In M. Tomancová (ed.), Sborník AUČCJ 2016 (s. 121–125). Praha: Akropolis.
 • Převrátilová, S. (2016). Práce s (adaptovanou) prózou – rozvoj dovednosti čtení. CASALC Review, 6(1), 41–44.
 • Převrátilová, S. (2015). Workshop: Petr Šabach / První láska a jiné povídky. Možnosti práce s textem. In M. Tomancová (ed.), Sborník AUČCJ 2014 (s. 119–121). Praha: Akropolis.

Učební materiály

 • Čapek, J., Bulejčíková, P., & Převrátilová S. (2019). O pejskovi a kočičce. Praha: Akropolis.
 • Bulejčíková P., Holá, L., & Převrátilová, S. (2017). Česky krok za krokem 1/ Pracovní sešit 13-24. Praha: Akropolis.
 • Bulejčíková P., Holá, L., & Převrátilová, S. (2016). Česky krok za krokem 1/ Pracovní sešit 1-12. Praha: Akropolis.
 • Pawlowská, H., Bulejčíková, P., & Převrátilová, S. (2015). Košík plný milenců. Praha: Akropolis.
 • Šabach, P., Bulejčíková, P., & Převrátilová, S. (2014). První láska a jiné povídky. Praha: Akropolis.

Lektorská spolupráce

 • Malá, Z. (2019). Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny. A1.1. Praha: Akropolis.
 • Holá, L. (2016). Česky krok za krokem 1. Praha: Akropolis.
 • Nekovářová, A. (2012). Čeština pro život 2. Praha: Akropolis.
 • Holá, L., & Bořilová, P. (2010). Čeština expres 1. Praha: Akropolis.
Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • České reálie (povinný magisterský seminář)
 • Interkulturní komunikace (povinný magisterský seminář)
 • Výuka češtiny jako druhého jazyka v praxi (povinně volitelný seminář)
 • Individual differences among langauge learners: Why do some people learn better than other (povinně volitelný seminář)
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Silvie Převrátilová