Struktura ústavu

Struktura ÚČJTK

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
ředitel ústavu

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
zástupkyně ředitele ústavu

Mgr. Ivan Kafka
sekretář a tajemník ústavu

 

Profesoři

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Docenti

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Odborní asistenti

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Asistenti

Mgr. Kamila Homolková

Vědečtí pracovníci (řešitelé a spoluřešitelé grantů, projektoví pracovníci)

Mgr. Lucie Kopecká
Mgr. Adam Kříž
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.
Mgr. Marie Štěpánová

Úvod > Ústav > Struktura ústavu