Struktura ústavu

Struktura ÚČJTK

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
ředitel ústavu

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
zástupkyně ředitele ústavu

Mgr. Ivan Kafka
sekretář a tajemník

 

Profesoři

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Docenti

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Odborní asistenti

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Asistenti

Mgr. Kamila Homolková
Mgr. Hana Prokšová

Vědečtí pracovníci (řešitelé a spoluřešitelé grantů)

Mgr. Lucie Kopecká
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

 

Úvod > Ústav > Struktura ústavu