Diskurzní konektory v češtině

Hlavní řešitel: Mgr. Magdaléna Rysová (magdalena.rysova@post.cz)

Cílem projektu je prozkoumat na rozsáhlém jazykovém materiálu především víceslovné fráze s funkcí diskurzních konektorů, které se podílejí na strukturaci textu a vyjadřují sémanticko-pragmatické vztahy v textu. Jedná se o výrazy typu „důvodem je“, „za podmínky, že“, „z této příčiny“ apod. Analýza jazykového materiálu vychází zejména z anotace diskurzních vztahů v textech z Pražského závislostního korpusu (PDT). Hlavním cílem projektu je ukázat, jak anotace vztahů přesahující rámec věty mohou být využity pro další teoretický a empirický výzkum.

Výstupy projektu

Rysová, Magdaléna. Způsoby vyjadřování diskurzních vztahů v češtině a jejich anotace v Pražském závislostním korpusu. In: Czok, M. et al. (eds.). Między regionalizmami a kosmopolityzmem. Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu. Leipzig – Dresden – Wrocław: ATUT, Neisse Verlag, 2015, s. 233–241. ISSN 1426-7241. ISBN 978-83-7977-110-3. ISBN 978-3-86276-161-6.

Rysová, Magdaléna. Discourse Connectives in Broader Sense. 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea – Book of Abstracts. Split University. Split, 2013.

Rysová, Magdaléna. Způsoby vyjadřování vztahu příčiny a důsledku v textu – alternativy pro „proto“ a „protože“. Didaktické studie 5 (2), 2013, s. 39–54. ISSN 1804-1221.

Rysová, Magdaléna; Mírovský, Jiří. Use of Coreference in Automatic Searching for Multiword Discourse Markers in the Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of The 8th Linguistic Annotation Workshop (LAW-VIII). Dublin, Ireland: Dublin City University, 2014, s. 11–19. ISBN 978-1-941643-29-7.

Rysová, Magdaléna; Rysová, Kateřina. Secondary Connectives in the Prague Dependency Treebank . In Hajičová, Eva; Nivre Joakim (eds.): Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015). Uppsala, Sweden: Uppsala University, 2015, s. 291–299. ISBN 978-91-637-8965-6. WWW: http://www.aclweb.org/anthology/W/W15/W15-2132.pdf

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA UK > Diskurzní konektory v češtině