Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země

Hlavní řešitel: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Doba řešení: 2011-2013
Číslo grantu: GAP406/11/0861

Cíle projektu

Projekt Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země zkoumá jazykové aspekty doložených kenaanských glos zejména 10.−13. st. ve středověkém hebrejském písemnictví. Hlavním výstupem projektu bude kolektivní monografie, která shrne výsledky nového bádání a kriticky zhodnotí dosavadní výzkum, zveřejní a okomentuje dosud nepublikované výsledky R. Jakobsona a na základě autentických rukopisů zdokumentuje zkoumané glosy včetně dostupných variant. Dalšími plánovanými výstupy projektu jsou studie v odborném tisku, sborník z mezinárodní konference a tato webová stránka.

 

Postup řešení projektu a výstupy
Řešitelský kolektiv
 Sekundární literatura
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země