Příčiny vidové nepárovosti v češtině

Doba řešení: 2016–2018
Vedoucí: Luboš Veselý
Spoluřešitel: Jan Chromý

Hlavním cílem projektu je analyzovat vidovou nepárovost v češtině. Primárně se budeme zabývat otázkou vidové nepárovosti u sloves, která jsou vytvořena prefixálně, a to především u těch, která lze řadit mezi způsoby slovesného děje. Předmětem analýzy bude otázka, které faktory způsobují, že tato slovesa, respektive slovesné skupiny netvoří sekundární imperfektiva. Hlavní analyzované faktory jsou lexikální sémantika, homonymie, morfologická komplexita, formální podobnost vedle sebe stojících segmentů a konkurence mezi způsoby vyjádření daného významu. Základním zdrojem dat bude Český národní korpus. Výstupem projektu bude 10 dílčích studií a 1 shrnující monografie.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > GA ČR > Příčiny vidové nepárovosti v češtině