Emotikony na Twitteru

Hlavní řešitel: Mgr. Zuzana Komrsková (zuzka.komrskova@centrum.cz)

Emotikony jsou grafické prostředky určené primárně k vyjadřování emocí, které se vyvinuly v prostředí internetu. Představují jeden z prostředků mluvenosti v psaných textech, v nichž nahrazují paralingvální a neverbální jazykové prostředky a tím pomáhají recipientovi rozkódovat obsah sdělení vzhledem k intenci autora. Podle Yuse (2011) většinou opakují informaci obsaženou v textu prostřednictvím vizuálního kanálu. Cílem projektu bylo shromáždit jazykový materiál z Twitteru obsahující emotikony a ten analyzovat vzhledem k sociologickým charakteristikám uživatelů, jazyku komunikace a vztahu verbální a obrazové složky.

Realizované výstupy

Články

Postery

  • KOMRSKOVÁ, Zuzana. Positive Emoticons and the Words of Love. ISRE; Geneva (Švýcarsko), 2015.
  • KOMRSKOVÁ, Zuzana. The Use of Emoticons in Twitter Communication. SLE2015; Leiden (Nizozemí), 2015.
  • KOMRSKOVÁ, Zuzana. Letní škola lingvistiky; Dačice (ČR), 2014.
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Emotikony na Twitteru