Vytvoření databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem

Řešitel: Mgr. Katsiaryna Ramasheuskaya
Realizace projektu: 2008- 2009
Vedoucí: Doc. PhDr. Karel Šebesta CSc.

Téma

Navrhovaný projekt Vytvoření databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem (dále jen projekt) sleduje tři hlavní cíle: (a) vytvořit databanku nahrávek česky mluvených projevů cizinců s ruštinou jako prvním jazykem a jejich fonetických přepisů, mj. jako základ pro budoucí elektronický jazykový korpus; (b) ověřit možnosti jejího praktického využití při zkoumání procesů osvojování češtiny jako druhého/cizího jazyka, (c) přispět k vytvoření a ověření metodiky tvorby elektronického korpusu češtiny cizojazyčných mluvčích obecně.

Cíle projektu

(a) Vytvořit databanku nahrávek česky mluvených projevů cizinců s ruštinou jako prvním jazykem a jejich fonetických přepisů, mj. jako základ pro budoucí elektronický jazykový korpus.

(b) Ověřit možnosti jejího praktického využití při zkoumání procesů osvojování češtiny jako druhého/cizího jazyka.

(c) Přispět k vytvoření a ověření metodiky tvorby elektronického korpusu češtiny cizojazyčných mluvčích obecně.

Realizované výstupy projektu

(a) Databanka cca 100 nahrávek česky mluvených projevů cizinců s ruštinou jako prvním jazykem a jejich ortografických a fonetických přepisů.

(b) Odborný seminář na UKFF.

(c) Elektronické číslo časopisu Čeština doma a ve světě s tématem Čeština jako cizí jazyk (editorky čísla Mgr. J. Janoušková a Mgr. K. Romaševská)

(d) Šablona pro potřeby fonetické transkripce databázových záznamů TRIPAC#FDB-foreign.dot

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > VG FF UK > Vytvoření databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem