OPPA

ÚČJTK od května 2011 do října 2013 řešil projekt Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka podpořeného z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) Evropského sociálního fondu.

Podstatou projektu je inovace jazykové části bakalářského studijního programu a podpora odborného a jazykového rozvoje pedagogicko-vědeckých pracovníků ÚČJTK, což by obojí mělo vyústit ve zvýšení odborné úrovně ÚČJTK i absolventů oboru český jazyk a literatura.

Mezi hlavní kroky vedoucí k realizaci tohoto cíle patří:

Celkově se počítá s tím, že díky projektu bude přímo podpořeno cca 850 studentů (převážně kmenových studentů ÚČJTK, ale i studentů jiných lingvisticky orientovaných oborů) a 14 vědecko-pedagogických pracovníků ÚČJTK.

O průběhu řešení projektu jsou vydávány tiskové zprávy. S komentáři a připomínkami k realizaci projektu je možné se obrátit na jeho koordinační tým:

Koordinátor projektu:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
eva.leheckova@ff.cuni.cz

Administrativní pracovník projektu:
Jakub Jehlička
jakub.jehlicka@ff.cuni.cz