Inovace studijních plánů

Od akademického roku 2011/2012 probíhá výuka jazykové části bakalářského oboru Český jazyka literatura podle inovovaného studijního plánu. Nový studijní plán mj. obsahuje některé nově zařazené předměty (Úvodní jazykový seminář, Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky, Dějiny češtiny, Morfologie a Morfologický seminář, Syntax a Syntaktický seminář, Historická lexikologie a historická mluvnice, Základy kognitivní lingvistiky, Základy lingvistické pragmatiky, Základy psycholingvistiky, Základy sociolingvistiky, Praktika odborného diskurzu a Český jazyk pro odborný diskurz, Práce s empirickými daty, Mediální komunikace, Aplikovaná lingvistika).

Inovované studijní plány jsou k nahlédnutí zde:

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > OPPA > Inovace studijních plánů