Přednáškový cyklus

Přednášky zahraničních profesorů představují cyklus přednášek hostů, kteří na FF UK zavítali na jaře a na podzim roku 2013. Cyklus se odehrál ve dvou bězích: jarním (březen–květen) a podzimním (září–říjen). Cílem cyklu bylo umožnit české lingvistické obci kontakt s inspirativními osobnosti z různých oblastí lingvistiky (např. sociolingvistika, kognitivní lingvistika a konstrukční gramatika, komputační lingvistika, korpusová lingvistika, psycholingvistika a osvojování jazyka) a seznámit je s aktuálním výzkumem v těchto oblastech. Studenti mohli cyklus absolvovat ve formě povinně volitelných předmětů Přednášky zahraničních profesorů I a II (ABO100987 a ABO100988) a získat za účast na přednáškách zápočty.

V jarním a podzimním běhu vystoupilo celkem 11 zahraničních lingvistů, předneseno bylo 30 přednášek.

Fotogalerie

Program

 

jaro 2013

Kerstin Fischer
25. 3.  /č. 18/ 14.10:
Conversation Analysis and Construction Grammar: The Beginning of a Beautiful Friendship
26. 3. /č. 300/ 17.30:
A Radical Construction Grammar Approach to Discourse and Modal Particles
27. 3. /č. 300/ 15.50:
Is Register a Part of Grammar? The Case of the so-called Simplified Registers

Remi van Trijp
2. 4. /č. 300/ 17.30:
Evolutionary Linguistics and Fluid Construction Grammar
3. 4. /č. 300/ 15.50:
Language Games as an Integrating Experimental Paradigm
4. 4. /č. 18/ 15.50:
Language Strategies and Language Evolution

Sabine Stoll
15. 4. /č. 18/ 17.30:
Comparative language acquisition research: some new methods
16. 4. / č. 18/ 14.10:
Learning argument structure with strong variation: item-specificity and conversational interaction

Balthasar Bickel
16. 4. /č. 300/ 17.30:
Distributional Typology: a probabilistic approach to linguistic universals and areal diffusion
17. 4. /č. 18/ 12.30:
Government vs. agreement in typological perspective

Lesley Milroy
18. 4. /č. 300/ 17.30:
Variationist approaches to language change
19. 4. /č. 300/ 10.50:
“Off the shelf” and  “under the counter”: why are some sound changes more accessible than others?
22. 4. /č. 200/ 17.30:
Wales and whales, Italy and bitterly, Smith and sniff: Language ideologies and phonological change

Arie Verhagen
22. 5.
/č. 200/ 12.30:
Human Cooperative Communication and Types of Linguistic Meaning
23. 5. /č. 300/ 10.50:
Linguistic tools for mind reading in narratives
24. 5. /č. 300/ 12.30:
The Proper Place of Conventionality in an Ethological Approach to Language

Peter Trudgill
28. 5.
/č. 300/ 14.10:
The sociolinguistics of non-equicomplexity
29. 5. /č. 300/ 14.10:
Societies of intimates and mature linguistic phenomena
30. 5. /č. 300/ 12.30:
Sociolinguistic typology and the uniformitarian hypothesis

podzim 2013

Stefan Newerkla
1. 10. /č. 300/ 17.30:
Počátky vídeňské bohemistiky a jejího slavistického zaměření: Maximilián Šimek (1748-1798) a jeho dílo
2. 10. /č. 18/ 15.50:
Habsburské jazykové zákony a diglosie v českém školství v tzv. dlouhém 19. století
3. 10. /č. 18/ 10.50:
Areály jazykového a kulturního kontaktu ve střední Evropě se zřetelem na česko-rakouské styčné body

Bernhard Forchtner
7. 10. /č. 18/ 17.30: Critical Discourse Analysis: Theory/ies and Methods
8. 10. /č. 300/ 17:30: On the Discursive Construction of a „Reformed/ing Subject“

Dagmar Divjak
14. 10. /č. 18/ 14.10: The quantitative turn in Cognitive Linguistics: why cognitive linguists (should) like data
15. 10. /č. 300/ 17.30: Modelling the aspect-modality interaction: pieces of a cognitive puzzle
16. 10. /č. 18/ 12.30: Machine meets man: can a statistical model predict what a speaker will like best?

Jóhanna Barðdal

22.10. /č. 300/ 17.30: Syntactic Reconstruction and Construction Grammar: Introduction
23.10. /č. 18/ 15.50: Reconstructing Argument Structure, Word Order, and Focus for Proto-Indo-European
24.10. /č. 18/ 10.50: Reconstructing Grammatical Relations for Proto-Germanic

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > OPPA > Přednáškový cyklus