SocioLex: Kvantifikace socio-sémantických reprezentací v české slovní zásobě

V rámci projektu bude založena výzkumná skupina, jejímž cílem bude rozvíjet dosavadní empirické a teoretické chápání sociosémantických reprezentací slov v češtině. Skupina bude zaměřena interdisciplinárně, přičemž bude využívat nejmodernější metody z oblasti psychologie a lingvistiky. V rámci megastudie získáme unikátní soubor dat, jehož následná analýza umožní kvantifikovat to, jak jsou v multidimenzionální sémantické síti zakódované sociální informace. Hlavním cílem bude realizovat první rozsáhlý výzkum toho, jak jsou tisíce slov reprezentovány z hlediska sociálních informací, které nesou. Je například ᴍᴏᴜᴅʀᴏsᴛ asociována s určitou věkovou skupinou? Je ᴘᴀᴛʀɪᴏᴛɪsᴍᴜs spojován s určitým politickým postojem? To bude doplněno detailní analýzou nasbíraných dat za použití pokročilých statistických přístupů, které nám pomohou odhalit sociální životy jednotlivých slov.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Primus > SocioLex: Kvantifikace socio-sémantických reprezentací v české slovní zásobě