Rozvojové projekty

Rozvojové projekty získané ÚČJTK

 

Jméno řešitele Typ projektu/grantu Název projektu/grantu

2018

Lucie Saicová Římalová rozvojové prostředky FF UK Cognitive Concepts in Czech Language and Culture (Kognitivní koncepty v českém jazyce a kultuře)
Kateřina Šormová rozvojové prostředky FF UK Language Testing and Assesment

2015

Jan Chromý rozvojové prostředky FF UK Vytvoření kurzu Sémantická typologie
Jan Chromý rozvojové prostředky FF UK Vytvoření předmětu Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I. a II.
Matouš Jaluška rozvojové prostředky FF UK Tristan a Isolda na pomezí literární fikce a historického pramene
Eva Lehečková rozvojové prostředky FF UK Elektronický přípravný kurz Uvedení do jazykovědné bohemistiky
Hana Voralová rozvojové prostředky FF UK Využití metody Instrumentálního obohacení prof. Reuvena Feuersteina ve výuce českého jazyka

2014

Alena Andrlová Fidlerová rozvojové prostředky FF UK Vytvoření interdisciplinárního povinně volitelného semináře Tradice rorátů v českých zemích v 16.–19. století I, II
Lucie Břinková Česko-německý fond budoucnosti Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s tématem aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics) – CISL 2014
Lucie Břinková Nadace Sirius Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014
Lucie Břinková US Embassy Summer school 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics
Veronika Čurdová rozvojové prostředky FF UK Elektronické kompendium textů z kognitivní lingvistiky
Naďa Hynková Dingová rozvojové prostředky FF UK Překlad Standardů podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na UK v Praze do českého znakového jazyka
Eva Lehečková rozvojové prostředky FF UK Inovace předmětu Současné lingvistické směry
Eva Lehečková specifický výzkum MŠMT Teorie komunikace
Piotr Pierscieniak rozvojové prostředky FF UK Variantnost v českém tvarosloví s ohledem na její lingvodidaktické zpracování ve výuce češtiny jako cílového jazyka
Lucie Saicová Římalová rozvojové prostředky FF UK Inovace bloku předmětů o osvojování češtiny dítětem
Kateřina Šormová rozvojové prostředky FF UK Inovace předmětu Pedagogická komunikace AUC500119

2013

Andrea Hudáková rozvojový projekt MŠMT Rozvoj speciální asistence pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících
Karel Šebesta AKTION (MŠMT) Vyučování a učení cizích jazyků

2011

Alena Macurová rozvojový projekt MŠMT Rozvoj speciální asistence pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících

2010

Alena Andrlová Fidlerová Fond rozvoje vysokých škol Vytvoření kurzu Rétorika v evropské tradici (včetně on-line složky)
Naďa Dingová Fond rozvoje vysokých škol Multimediální cvičebnice pro kurz Český znakový jazyk
Eva Lehečková Fond rozvoje vysokých škol Úvod do generativní gramatiky

2008

Lenka Okrouhlíková Fond rozvoje vysokých škol Odstranění bariér při výuce (interaktivní učebny s optimální akustickými a vizuálními vlastnostmi nejen pro studenty s vadou sluchu)

2007

Alena Macurová rozvojový projekt MŠMT Vzdělanost: cesta k integraci neslyšících
Karel Šebesta rozvojový projekt MŠMT Navazující magisterský program v oboru český jazyk s literaturou jako volitelným rozšířením
Karel Šebesta rozvojový projekt MŠMT Čeština jako jazyk cizí/druhý
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Rozvojové projekty