Studie z aplikované lingvistiky

Recenzovaný časopis Studie z aplikované lingvistiky (SALi) se zaměřuje na vybraná témata aplikované lingvistiky, interdisciplinární oblasti popisu jazyka a styčné metodologické otázky. Vedle odborných studií časopis obsahuje portréty významných lingvistických osobností, překlady či přetisky základních a inspirativních prací ve vývoji relevantních oblastí lingvistiky, recenze odborných publikací a aktuální zprávy o dění v oboru, primárně ve středoevropském regionu. Příspěvky jsou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, každý příspěvek je doplněn anglickým abstraktem, popřípadě ještě rozsáhlým résumé v dalším cizím jazyce.


Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

Periodicita: 2× ročně

ISSN: 1804-3240

Objednávky vyřizuje:
Vydavatelství FF UK
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: books@ff.cuni.cz

K dostání také v knihkupectvích:

  • Karolinum – Celetná 18, Praha 1
  • Fišer – Kaprova 10, Praha 1
  • Academia – Václavské nám. 34, Praha 1

Cena: 200 Kč. Pro studenty a zaměstnance FF v Knihovně Jana Palacha (nám. J. Palacha 2) s 15% slevou.

Odkaz na webové stránky časopisu SALi naleznete zde, na facebookové stránky zde.

Úvod > Věda a výzkum > Publikace > Studie z aplikované lingvistiky