Zveřejněn program přednášek Kruhu přátel českého jazyka