Úspěchy studentů

Ocenění studentů bohemistiky a komparatistiky

 

2020

Hana Hledíková Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

2019

Jakub Sláma Cena Josefa Hlávky

2016

Jiří Hubáček Cena Jana Palacha za práci o Bedřichu Frídovi a Jaroslavu Vrchlickém

2015

Alžběta Stančáková Cena Jiřího Ortena za básnickou sbírku Co s tím?

2014

Michal Ctibor 1. cena v Překladatelské soutěži Jiřího Levého
Ladislav Futtera Cena rektora za rok 2013/2014 – Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů
Ondřej Hanus Cena Jiřího Ortena za básnickou sbírku Výjevy
Barbora Kukrechtová Ceny ministra školství pro vynikající studenty a jejich mimořádné činy
Kateřina Rysová Bolzanova cena za rok 2013/2014 za práci O slovosledu z komunikačního pohledu
Kateřina Voleková Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

2011

Tomáš Koblížek Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

2008

František Martínek Mimořádná cena rektora za vědeckou činnost v oboru bohemistika a za činnost popularizační a organizační

2006

Vojtěch Malínek Bolzanova cena za práci Zdeněk Kalista jako literární kritik

2005

Václav Cvrček Cena Jana Palacha z práci Vývoj polemických názorů na kodifikaci češtiny po roce 1945
Ondřej Macura Bolzanova cena za práci Naši Josefa Holečka (Jihočeská selská epopej a její literárněhistorické souvislosti)

2002

Martin Stluka Bolzanova cena za rok 2001/2002 za práci Jazykový rozbor staročeských Životů Krista Pána

1998

Lucie Římalová Bolzanova cena za rok 1998/1999 za práci Proměny adresáta a pisatele (dopisy B. Němcové ženám)
Lucie Římalová Cena Josefa Hlávky

1997 

Ondřej Koupil Cena Jana Palacha za překlad části Rosovy Čechořečnosti s komentářem
Úvod > Studium > Úspěchy studentů