Studentský workshop Žďárek

O co se jedná?

Workshop Žďárek je pravidelná neformální akce určená pro lingvisticky orientované studenty a doktorandy. Jeho cílem je poskytnout zejména pregraduálním studentům prostor, aby si vyzkoušeli prezentaci svých poznatků a prací, seznámili se s pracemi svých kolegů a rozvinuli inspirativní diskusi nejen na probíraná témata.

K čemu je dobré se zúčastnit?

Na Žďárku je možné v živě kritickém, ale příznivém prostředí prezentovat své práce s lingvistickým tématem (rozhodně nikoli pouze bohemistickým), a to jak bakalářské, diplomové či doktorské, tak i povedené seminární práce nebo výzkumy libovolného rozsahu. Každý si může vyzkoušet představit výsledky svého bádání, obhájit zvolenou metodologii nebo jednoduše jen poprvé vystoupit se svou prací před publikem. V době mezi příspěvky si lze společnými hovory rozšiřovat obzory ohledně smyslu studia lingvistiky, možností lingvistické práce, výjezdů do zahraničí apod.

Nestrachujte se, že vaše lingvistické zkoumání ještě nepokročilo do fáze, v níž by se dalo prezentovat před publikem. Vítáme zejména pregraduální studenty, kteří mají chuť sdílet své odborné nápady a názory.

Jaké by mělo být publikum?

V publiku bývají studenti a lingvisté z různých oborů na FF UK, ale i z jiných univerzit. Byť má Žďárek základnu na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, vřele zváni jsou i jazykovědně zaměření studenti mimo bohemistiku. Na každém Žďárku vystupují i zvaní lingvisté.

Aktuální informace

  • 43. studentský workshop Žďárek se uskuteční ve dnech 10.–12. 5. 2024 v Kutné Hoře (více zde).
  • Účastnický poplatek je 200 Kč.
  • Přihlašovací formulář naleznete zde.
  • Preferujeme účastníky s referáty, zájemci bez příspěvků budou pouze doplňovat kapacitu Žďárku (u přihlášených bez příspěvků rozhoduje termín přihlášení).
  • Přihlašování bude ukončeno 30. 4. 2024, případně dříve, naplní-li se kapacita Žďárku.

Organizační tým: Jan Henyš, Martina Rybová, Ondřej Vinš, Helena Kunertová. Pro bližší informace pište na ondrej.vins@ff.cuni.cz.

Informace o předchozích ročnících naleznete zde.

 

Úvod > Studium > Studentský workshop Žďárek