Kurzy CŽV

Kurzy celoživotního vzdělávání

 

 

Název kurzu Etymologie – pozoruhodné příběhy slov
Garant doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Termíny 4. 3. 2021 – 20. 5. 2021 (čtvrtky v čase 17:00–18:30)
Místo konání Filozofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1, 116 38 (místnost č. 26, zvýšené přízemí)
Forma kurzu kurz se uskuteční v online podobě (pozor, změna!)
Anotace Kurz se snaží přístupnou formou zájemcům zprostředkovat tajemství původu slov a jejich historického vývoje. Postupně se probírají různé jevy, které je třeba při etymologickém zkoumání brát v úvahu – hláskové změny, slovotvorba, lidová etymologie, významové změny, tabu apod., pozornost je věnována rovněž výpůjčkám. Jevy jsou demonstrovány převážně na českém jazykovém materiálu, i když v některých případech poslouží k jejich ilustraci i jazyky jiné. Aktivní zapojení účastníků kurzu, jejich etymologické návrhy a diskuse jsou vítány.
Program jednotlivých setkání
 1. Úvod, příklady zajímavých etymologických spojení
 2. Vývoj etymologického bádání
 3. Přehled indoevropských jazyků a jejich klasifikace
 4. Rekonstrukce prajazyků
 5. Hláskové změny
 6. Morfologie a slovotvorba v etymologii
 7. Lidová etymologie a jiné nepravidelné procesy
 8. Významové změny
 9. Tabu
 10. Slova zvukomalebného původu
 11. Výpůjčky z cizích jazyků
 12. Etymologie a jazykový obraz světa našich předků
Cena kurzu 1 694 Kč (včetně DPH)
Pokyny k přihlašování Přihlašovat se lze prostřednictvím elektronického formuláře (níže na této stránce), a to do 25. 2. 2021 (včetně). Po obdržení automatického e-mailu ohledně zaevidování přihlášky můžete uhradit kurzovné (1 694 Kč). Částku prosím zašlete převodem na účet 85631011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo kurzu (630199) a do poznámky uveďte své jméno, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Příkaz k úhradě je třeba zadat do 25. 2. 2021 (včetně).

Podáním závazné přihlášky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

Úvod > Studium > Kurzy CŽV