Kurzy CŽV

Kurzy celoživotního vzdělávání

 

 

Název kurzu Etymologie – pozoruhodné příběhy slov
Garant doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Termíny 4. 3. 2021 – 20. 5. 2021 (čtvrtky v čase 17:00–18:30)
Místo konání Filozofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1, 116 38 (místnost č. 26, zvýšené přízemí)
Forma kurzu prezenční (v případě přetrvávající distanční výuky se kurz uskuteční online)
Anotace Kurz se snaží přístupnou formou zájemcům zprostředkovat tajemství původu slov a jejich historického vývoje. Postupně se probírají různé jevy, které je třeba při etymologickém zkoumání brát v úvahu – hláskové změny, slovotvorba, lidová etymologie, významové změny, tabu apod., pozornost je věnována rovněž výpůjčkám. Jevy jsou demonstrovány převážně na českém jazykovém materiálu, i když v některých případech poslouží k jejich ilustraci i jazyky jiné. Aktivní zapojení účastníků kurzu, jejich etymologické návrhy a diskuse jsou vítány.
Program jednotlivých setkání
 1. Úvod, příklady zajímavých etymologických spojení
 2. Vývoj etymologického bádání
 3. Přehled indoevropských jazyků a jejich klasifikace
 4. Rekonstrukce prajazyků
 5. Hláskové změny
 6. Morfologie a slovotvorba v etymologii
 7. Lidová etymologie a jiné nepravidelné procesy
 8. Významové změny
 9. Tabu
 10. Slova zvukomalebného původu
 11. Výpůjčky z cizích jazyků
 12. Etymologie a jazykový obraz světa našich předků
Cena kurzu 1 694 Kč (včetně DPH)
Pokyny k přihlašování Přihlašovat se lze prostřednictvím elektronického formuláře (níže na této stránce), a to do 25. 2. 2021 (včetně). Po obdržení automatického e-mailu ohledně zaevidování přihlášky můžete uhradit kurzovné (1 694 Kč). Částku prosím zašlete převodem na účet 85631011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo kurzu (630199) a do poznámky uveďte své jméno, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Příkaz k úhradě je třeba zadat do 25. 2. 2021 (včetně).

Podáním závazné přihlášky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

Úvod > Studium > Kurzy CŽV