LABELS

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií, zkráceně LABELS, je společné výzkumné pracoviště Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK. Poskytuje prostor výzkumníkům z obou institucí pro realizaci experimentů a dalších studií a studentům dává možnost vyzkoušet si různé aspekty výzkumu chování a mysli.

Stránky pracoviště naleznete zde.

Úvod > Věda a výzkum > LABELS