Výběrové řízení – stáž na Univerzitě v Bristolu

Výběrové řízení pro studenty UČCJ a UČSŠ na pozici stážisty/stážistky na Univerzitě v Bristolu (výuka českého jazyka). Přihlašování do 4. 5. 2017 do 17:00, výběrové řízení proběhne 5. 5. 2017.

Více informací

Výběrové řízení – Letní škola českého jazyka v Chicagu

ÚČJTK vyhlašuje pro studenty Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy výběrové řízení na dvě místa lektorů/lektorek na letní škole českého jazyka na České škole TGM v Chicagu v termínu 24. 7. – 20. 8. 2017.

Více informací

Výběrová řízení na stáže na Ukrajině v akademickém roce 2017/2018

Uzávěrka přihlášek je 3. 5. 2017 ve 13:00, výběrové řízení proběhne v pátek 5. 5. 2017 od 16:30.

Více informací

Výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+ (ZS 2017/2018)

ÚČJTK vypisuje výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+! Přihlašování je možné do 4. 5. 2017 (17:00), výběrové řízení proběhne v pátek 5. 5. 2017 (15:20–16:20).

Více informací

Studentské jazykové koutky III

Zveřejňujeme třetí sérii jazykových koutků, které vznikly v rámci semináře Drobnosti češtiny a jazyková popularizace vedeného Mgr. Hanou Prokšovou.

Více informací

Konference Linguistics Prague 2017

Konference se uskuteční od čtvrtka 27. 4. do soboty 29. 4. 2017, letos poprvé proběhne v anglickém jazyce.

Více informací

Prezentace publikací vzniklých v rámci řešení havlíčkovského grantu

Prezentace knih Magdaléna Pokorná: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká, Lucie Rychnovská – Robert Adam a kol: Karel Havlíček ve světle korespondence, Karel Havlíček: Korespondence I (1831–1842) proběhne v úterý 2. 5. od 17:00 v sále H nové budovy Národního muzea. Prezentované publikce si bude možno na místě zakoupit (se slevou). Akci pořádají FF UK, Nakladatelství Lidové noviny a Matice česká.