Anonymní studentské hodnocení výuky za LS 2017/2018

Zapojte se, prosím, do studentského hodnocení výuky letního semestru, které potrvá do 16. 6. 2018.

Více informací

5. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky

Tématem setkání, které pořádá volné sdružení ANTROPOLINGVA při FF UK, jsou schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Konference se koná ve dnech 22. a 23. 5. 2018.

Více informací