Studentské jazykové koutky IV

Na světě je čtvrtá série jazykových koutků, které vznikly v rámci semináře Drobnosti češtiny a jazyková popularizace vedeného Mgr. Hanou Prokšovou. Přejeme poučné/zábavné čtení!

Více informací

The Summer School of Linguistics | 20.–26. 8. 2017

The aim of the Summer School of Linguistics is to give an opportunity to students and young researchers who are interested in language and its use to get acquainted with the range of current achievements in linguistic research.

Více informací