Anonymní studentské hodnocení výuky v zimním semestru 2018/2019

Až do 27. 1. mají studenti bakalářských a magisterských oborů možnost hodnotit kurzy vyučované v ZS 2018/2019. Vítány jsou především slovní komentáře.

Více informací

Jan Palach – naše svědomí

Filozofická fakulta UK zve na akce spojené s palachovským výročím, které proběhnou 16.–17. 1. 2019 na několika místech Prahy.

Více informací

PF 2019

Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK Vám přejí šťastný a úspěšný rok 2019!

Kurz pro uchazeče

Kurz pro zájemce o studium bohemistiky se uskuteční v březnu 2019, přihlašování je možné do 24. 2. 2019.

Více informací

Vítejte na webových stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace!