Navazující magisterské studium

Ústav českého jazyka a teorie komunikace realizuje pět navazujících magisterských programů:

Český jazyk a literatura (zajišťováno společně s ÚČLK)
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (zajišťováno společně s ÚČLK)
Český jazyk – specializační studium
Učitelství češtiny jako cizího jazyka
Empirická a komparativní lingvistika

 

Studijní plány
Státní závěrečná zkouška
Tematické okruhy SZZK
Diplomová práce
Informace k pedagogickým praxím
Zkouška z didaktiky českého jazyka a literatury (součást tzv. pedagogického minima v rámci CŽV)

 

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium