KPČJ

Kruh přátel českého jazyka

 

Kruh přátel českého jazyka (KPČJ) vznikl 25. února 1938 jako dobrovolné, všem zájemcům otevřené sdružení. U jeho zrodu stáli – kromě vlastních zakladatelů, jazykovědců prof. J. V. Bečky, prof. Jiřího Hallera a prof. Vladimíra Šmilauera – význační představitelé národa. V jeho čele byli básník Jaroslav Kvapil, spisovatelka Marie Majerová a bohemista prof. František Jílek-Oberpfalcer. Úkolem bylo „šířit, pěstovat a tříbit smysl pro dobrý, tj. správný a ušlechtilý jazyk…“ Po dobu války a ještě několik let po ní byl KPČJ samostatnou organizací, která měla pobočky v Brně, Plzni i dalších městech, vydávala svůj vlastní sborník, a dokonce i svou vlastní knižnici (v ní vyšly např. Česká stylistika, Novočeská skladba aj.). Přednášky Kruhu se týkaly stejně tak pravopisu nebo syntaxe jako literatury, překladatelství a divadelnictví. Mezi přednášejícími byli nejen spisovatelé, básníci, divadelníci a jazykovědci čeští i cizí, ale i lékaři či právníci.

Po úředním zrušení samostatné organizace (hned po únoru 1948) vystřídal Kruh řadu střechových organizací, až na počátku roku 2008 našel domov v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK v Praze. Za více než 60 let své existence uspořádal Kruh více než 1500 přednášek; z finančních důvodů však již od konce osmdesátých let nemůže vydávat oblíbené přednáškové sborníky. Kruh je totiž sdružením bez povinných členských příspěvků a bez jakýchkoli dotací.

Přednášky Kruhu jsou otevřeny a přístupny všem zájemcům. Konají se na Filozofické fakultě UK každou středu v podzimním (říjen–prosinec) a jarním (březen–květen) běhu. Jeho programy jsou zasílány všem členům a zveřejňovány v tisku i na internetu.

Organizační kolegium KPČJ tvoří Robert Dittmann (robert.dittmann@ff.cuni.cz; předseda), Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý a Irena Vaňková.

Úvod > KPČJ