Proč studovat bohemistiku na FF UK?

Seznamovací kurz

Seznamovací kurz v Roudnici nad Labem pro studenty nastupující do prvního ročníku

Ústav českého jazyka a teorie komunikace patří mezi přední pracoviště zaměřená na jazykovědnou bohemistiku a učitelství českého jazyka. V současnosti uchazečům nabízíme studium několika programů. Na bakalářské úrovni spolu s Ústavem české literatury a komparatistiky (ÚČLK) zajišťujeme programy Český jazyk a literatura a Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Na navazujícím magisterském stupni pak otevíráme celkově pět programů. Pro zájemce o přímé pokračování bakalářského studia je zde program Český jazyk a literatura, případně jeho učitelská specializace Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (obojí spolu s ÚČLK). Pro ty, kteří se chtějí orientovat ryze lingvisticky, nabízíme programy Český jazyk – specializační studium nebo Empirická a komparativní lingvistika. A v neposlední řadě nabízíme navazující magisterský program Učitelství češtiny jako druhého jazyka. Na úrovni doktorského studia pak realizujeme dva programy – Český jazyk a specializovaný doktorský program zaměřený převážně na osvojování a vyučování češtiny jako prvního i druhého jazyka a na jazyk krajanů v zahraničí Didaktika konkrétního jazyka.

 

Naše absolventka doktorského studia českého jazyka Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., převzala v roce 2014 Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Studium v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace se od studia na dalších pracovištích v ČR liší především důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Dobří studenti tak mohou již během studia získat cenné pracovní zkušenosti a zároveň si přivydělávat formou stipendií. V pozdějších fázích studia bývají naši studenti pravidelně úspěšní v získávání grantů na podporu začínajících badatelů (jak na FF UK, tak v rámci UK). Spolupracujeme rovněž s Ústavem pro jazyk český AV ČR, Ústavem Českého národního korpusu FF UK a s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK, kde naši studenti v průběhu studia nacházejí jednak praxi, jednak možnost přivýdělku a řada z nich zde později získá stálý úvazek. Z důrazu na vysokou kvalitu studia vyplývá i vysoká uplatnitelnost našich absolventů. Nacházejí uplatnění jak ve sféře výzkumné, tak v praxi, a to například jako redaktoři či editoři v nakladatelstvích, překladatelé, učitelé (jak rodilých, tak nerodilých mluvčích), novináři, tiskoví mluvčí apod.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace rovněž nabízí mnoho možností zahraničních pobytů studentů, a to na všech třech stupních studia. V současné době má v programu Erasmus+ uzavřeny smlouvy na studijní pobyty s řadou univerzit a k dispozici nabízíme za akademický rok kolem 25 jednosemestrálních pobytů (např. v Berlíně, Vídni, Udine, Lipsku, Krakově, Lundu, Stockholmu, Lublani, Tübingenu aj.). Kromě studijních pobytů náš ústav rozvíjí praktické stáže Erasmus+, u nichž nabízí ročně studentům učitelství cca 25 pobytů v délce trvání dva až pět měsíců, a to jak na univerzitách (např. v Santiagu de Compostela, Vídni, Heidelberku, Bruselu aj.), tak na neuniverzitních institucích (v Paříži, Madridu, Kodani, Mnichově, v chorvatském Daruvaru, u krajanů v rumunském Banátu atd.), které jsou nejčastěji součástí sítě Českých škol bez hranic. V posledních letech se rozběhla spolupráce s Českými centry, zřizovanými Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

 

886133_754991754517600_1161332457_o

Fotografie ze studentského workshopu Žďárek (v Litoměřicích)

Studenti Ústavu českého jazyka a teorie komunikace se účastní také nejrůznějších mimostudijních aktivit, například České lingvistické olympiády (jazykovědná soutěž s možností postoupit do Mezinárodní lingvistické olympiády). Každý rok se navíc koná výjezdní studentský workshop Žďárek, na kterém si studenti vzájemně představují svou práci a dostávají k ní zpětnou vazbu od kolegů i pedagogů.

Studovat v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace se vyplatí, v nabízených oborech se Vám dostane v kontextu České republiky vysoce kvalitního vzdělání. Podívejte se na přesnější specifikaci jednotlivých oborů a budete-li mít nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit (ucjtk@ff.cuni.cz). Pokud jste se již rozhodli, že bohemistika na FF UK je pro Vás to pravé, navštivte fakultní web pro uchazeče, kde najdete všechny potřebné informace administrativního rázu. Pokud jste aktivní na facebooku, doporučujeme Vaší pozornosti stránku Mířím na FF UK a facebookový profil ÚČJTK. Další informace můžete najít na našem ústavním kanálu na platformě Spotify nebo na ústavním Twitteru.

Poslechnout si můžete také následující podcast pro uchazeče:

 

 

Úvod > Uchazeč > Proč studovat bohemistiku na FF UK?