Navazující magisterské studium

V ÚČJTK FF UK v Praze je od akademického roku 2011/2012 možno studovat čtyři bohemisticky zaměřené obory navazujícího magisterského studia. Všechny obory je možné studovat jak jednooborově, tak dvouoborově.

Český jazyk a literatura
Český jazyk – specializační studium
Učitelství češtiny jako cizího jazyka
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

 

Přehled počtu uchazečů a absolventů
Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium