Navazující magisterské studium

V ÚČJTK FF UK v Praze je možno studovat čtyři bohemisticky zaměřené obory navazujícího magisterského studia.

Český jazyk a literatura
Český jazyk – specializační studium
Učitelství češtiny jako cizího jazyka
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Přehled počtu uchazečů a absolventů

Den otevřených dveří se v roce 2020 uskuteční 11. 1. v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 (Praha 1).

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium