Navazující magisterské studium

V ÚČJTK je možno studovat tyto programy navazujícího magisterského studia:

Český jazyk a literatura
Český jazyk – specializační studium
Učitelství češtiny jako cizího jazyka
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Empirická a komparativní lingvistika (program byl dodatečně akreditován a přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude vypsáno na září 2021)
Informace o dni otevřených dveří
Obecné informace o studiu na FF UK (odkaz na fakultní rozhraní)
Přehled počtu uchazečů a absolventů
Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium