Doktorské studium

Teoreticko-metodologický seminář / Doktorandský seminář

Podrobnosti ke studiu tří doktorských studijních oborů garantovaných Ústavem českého jazyka a teorie komunikace:

Český jazyk
Didaktika konkrétního jazyka (studenti přijímáni do akademického roku 2020/2021 včetně)
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka (studenti přijímáni od akademického roku 2021/2022)
Úvod > Studium > Doktorské studium