Rozvrh

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2019/2020

 

Výuka probíhá od 17. 2. 2020 do 15. 5. 2020 (zkouškové období pak bude probíhat od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020 a od 1. 9. 2020 do 11. 9. 2020).

BAKALÁŘSKÉ OBORY
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Český jazyk a literatura
Český jazyk – specializační studium
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství češtiny jako cizího jazyka

 

Doplnění k rozvrhu

 

  • Jako PVP si je možno zapisovat předmět Grammar of gestures: evolution, brain and linguistic structures ACN300617 z nabídky ÚJKN a předmět Česko-slovenský jazykový kontakt ASEV00465 z nabídky KSES. Rovněž je možné si jako PVP zapsat kurz Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního jazyka ABO500743 (povinný předmět pro starší akreditaci UČSŠ).
  • Seminář Čeština na vlnách doc. Bozděchové se přesouvá na čtvrtek na čas 9:10–10:40 (m. č. 300).
  • Předmět Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi (pro UŠSŠ) se z důvodu nízké obsazenosti ruší.
  • Seminář dr. Štěpánkové Hranice slovních druhů začíná až 27. 2. 2020, tj. druhý týden semestru.

 

Zápis do SIS

 

Pokyny technického rázu týkající se SIS najdete zde – sekce ELEKTRONICKÝ ZÁPIS PŘEDMĚTŮ A ROZVRHU.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 7. 2. 2020 v 10:00 a skončí 6. 3. 2020 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh