Rozvrh

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2017/2018

 

Zveřejňujeme rozvrhy pro letní semestr 2017/2018. Výuka probíhá od 19. 2. 2018 do 18. 5. 2018 (zkouškové období pak bude probíhat od 21. 5. 2018 do 30. 6. 2018 a od 1. 9. 2018 do 14. 9. 2018).

BAKALÁŘSKÝ OBOR
Český jazyk a literatura
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Český jazyk a literatura
Český jazyk – specializační studium
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství češtiny jako cizího jazyka

 

Doplnění k rozvrhu

 

 • Výuka dr. Martínka z důvodu čerpání tvůrčího volna začíná až od druhého týdne semestru.
 • Dodatečně nabízíme předměty Ústavu obecné lingvistiky a Ústavu anglického jazyka a didaktiky, které mohou být zařazeny do skupin jazykových PVP: ALINV416B Četba ze současné psycholingvistiky (F. Smolík, 0/2, 3 kredity, pondělí od 14:10, Cel. 20 / 424), AAA500146 Language acquisition (L. Cilibrasi, 0/2, 5 kreditů, čtvrtek od 10:50, Cel. 20 / 49), AAA500145 Psycholinguistics (L. Cilibrasi, 0/2, 5 kreditů, úterý od 12:30, Cel. 20 / 49), AAA500148 Středověká angličtina pro filology (J. Čermák, 0/2, 5 kreditů, pátek od 12:30, m. č. 1).
 • V letním semestru je poslední možnost zapsat si předmět ABO100523 Praktická rétorika (předmět lingvistického aplikovaného modulu pro bakalářské studenty přijaté do roku 2015/2016 včetně).
 • Byla vypsána další paralelka stylistického semináře (Mgr. Poulová, úterý od 17:30, m. č. 300).
 • Byla vypsána nová paralelka syntaktického semináře (dr. Pergler, čtvrtek od 12:30, m. č. 22).
 • Z důvodu nízké obsazenosti byla zrušena čtvrteční paralelka semináře Historie jazykového systému češtiny a dialektologie a předmět Interdisciplinární přístupy k jazyku a jeho užívání – seminář.
 • Seminář Práce s žáky cizinci ve škole se přesouvá z m. č. 24 do m. č. 409.
 • Studenti navazujících magisterských oborů, kteří si chtějí splnit předmět Metody lingvistické práce / Empirické metody v lingvistice a kteří zároveň během bakalářského studia absolvovali předmět Práce s empirickými daty, si mohou zapsat předmět ALINP204M Empirické metody v gramatické analýze vypisovaný Ústavem obecné lingvistiky, který vyučuje dr. Chromý (vyučován je v úterý od 14:10 v m. č. 26). U předmětů je nastavena záměnnost, takže MLP / EML se po absolvování tohoto předmětu v SIS zobrazí jako splněné.
 • Jako PVP si lze zapsat předmět AAA500147 Anglické diachronní korpusy (pondělí od 15:50, m. č. 1, 5, kreditů). Určen je všem studentům se zájmem o kvantitativní a především korpusové metody v diachronní jazykovědě.
 • Byla vypsána nová paralelka semináře Dějin češtiny (doc. Rejzek, čtvrtek od 9:10 v m. č. 26).
 • Byla vypsána nová paralelka předmětu ABO500806 Praktika odborného diskurzu / Základy odborného psaní a redigování textu. Bude ji vyučovat dr. Šebek z ÚČLK (středa od 17:30, m. č. 413). Výuka této paralelky začne až od druhého týdnu semestru.
 • Paralelka Teorie jazykové kultury ve středu od 10:50 se přesouvá do m. č. 319.
 • Obě didaktické/osvojovací skupiny bakalářského/diplomového semináře povede z organizačních důvodů namísto dr. Šormové doc. Saicová Římalová.

Zápis do SIS

 

Pokyny technického rázu týkající se SIS najdete zde – sekce ELEKTRONICKÝ ZÁPIS PŘEDMĚTŮ A ROZVRHU (2017/2018).

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (aktuální verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne v pátek 9. 2. 2018 v 10:00 a skončí ve středu 7. 3. 2018 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh