Rozvrh

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2022/2023

 

Výuka proběhne od 13. 2. 2023 do 12. 5. 2023, zkouškové období pak od 15. 5. 2023 do 30. 6. 2023 a od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023.

BAKALÁŘSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
samostatné sdružené
 Český jazyk – specializační studium – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
 — sdružené
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Studentům doporučujeme navštěvovat didakticky orientované kurzy ABO500439 Mediální výchova, ABO700616 Dialektologie pro praxi a pro výuku, ALINV515M Jazykové komunity, AFSV00402 Kritické myšlení pro učitele.
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2022/2023 dále
 — sdružené
Studentům doporučujeme zapsat si v rámci volitelných předmětů tyto kurzy: ALINV515M Jazykové komunity, ABO700619 Česká nářečí na Ukrajině, ABO700337 Osvojování zvukové stránky mateřského a cizího jazyka, ABO700287 Čeština u dětí žijících v zahraničí.
Empirická a komparativní lingvistika – studenti přijatí od akademického roku 2021/2022 dále
samostatné sdružené

U povinných seminářů v SIS je maximální kapacita nastavena na nižší hodnoty. Pokud budou všechny seminární paralelky naplněny, bude kapacita povinných seminářů navýšena.

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na případné nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 3. 2. 2023 v 7:00 a skončí 24. 2. 2023 ve 23:59.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Mgr. Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh