Rozvrh

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

 

Výuka bude probíhat od 2. 10. 2023 do 12. 1. 2024, zkouškové období pak od 15. 1. 2024 do 18. 2. 2024.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Předměty Dějiny češtiny, Syntax, Stylistika a analýza textu, Aplikovaná lingvistika, Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II budou vypsány v letním semestru. Bakalářský seminář bude vypsán v zimním i v letním semestru.
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Předmět Úvodní náslechová praxe se bude konat v úterý od 15:50 v m. č. 409. Předměty Dějiny češtiny, Syntax, Stylistika a analýza textu, Aplikovaná lingvistika budou vypsány v letním semestru. Bakalářský seminář bude vypsán v zimním i v letním semestru.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
samostatné sdružené
Předměty Kognitivní gramatika a sémantika, Seminář k historii jazykového systému češtiny, Přístupy k regulaci jazyka budou vypsány v letním semestru. Diplomový seminář bude vypsán v zimním i v letním semestru.
 Český jazyk – specializační studium – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
 — sdružené
Předměty Kognitivní gramatika a sémantika, Seminář k historii jazykového systému češtiny, Přístupy k regulaci jazyka budou vypsány v letním semestru. Předmět Jazyky střední Evropy bude vypsán v zimním semestru (čeká se na rozvržení předmětu katedrou středoevropských studií). Předmět Slovanské jazyky již vypisován nebude. Diplomový seminář bude vypsán v zimním i v letním semestru.
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Studentům doporučujeme navštěvovat tyto didakticky orientované povinně volitelné předměty: ABO700326 Jak zkoumat čtení, ABO700793 Čtení rychlé a čtení pomalé.
Předměty Lingvistická analýza pro učitele, Kapitoly z gramatiky češtiny, Praxe průběžná I., Praxe průběžná II. budou vypsány v letním semestru. Informace o plnění předmětu Praxe souvislá je možno dohledat v sylabech v SIS.
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2022/2023 dále
 — sdružené
Studentům doporučujeme zapsat si v rámci volitelných předmětů tyto kurzy: ABO700570 Komunikace v jazykové třídě, ABO700787 Výuka a úskalí výuky češtiny jako druhého a cizího jazyka na mezinárodní škole.
Předměty Kapitoly z gramatiky češtiny (UČDJ), Vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka II., Druhý jazyk – osvojování, učení, užívání; metody jeho studia budou vypsány v letním semestru.
Empirická a komparativní lingvistika – studenti přijatí od akademického roku 2021/2022 dále
samostatné sdružené

Další informace a doplnění k rozvrhu

 

  • Do učitelských jazykových PVP nově zařazujeme didakticky (pedagogicky) zaměřené předměty: Korpusová analýza žákovských textů (ACC500140), Využití dramatické výchovy ve vyučování (AVES01115) a Digitální technologie ve výuce cizích jazyků (AVES00963).
  • Z organizačních důvodů se mění čas výuky předmětu Current Approaches in Linguistics. Bude vyučován ve čtvrtek v časech 12:30–14:00 (místnost 18) a 15:50–17:20 (místnost 18). Obě paralelky budou vyučovat napůl Mgr. Staňková a Mgr. Ceháková.
  • Bylo změněno rozvržení Úvodního jazykového semináře (paralelka doc. Rejzka): středa 10:50–12:20 (místnost 26) a středa 15:50–17:20 (místnost 423). Paralelka dr. Perglera se přesouvá na čtvrtek na čas 12:30–15:40 (místnost 218).
  • Paralelka Empirických metod v lingvistice doc. Chromého byla přesunuta z m. č. 300 do m. č. 11.
  • Sylaby kurzů v SIS budou zveřejněny do 31. 8. 2023.
  • Harmonogram akademického roku najdete na této stránce.
  • U povinných seminářů je v SIS maximální kapacita nastavena na nižší hodnoty. Pokud budou všechny seminární paralelky naplněny, bude jejich kapacita navýšena.
  • Kurz Komunikace v jazykové třídě (nabízen zejména pro program Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy) bude probíhat v pondělí v čase 12:30–14:00 v místnosti 423.

 

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na případné nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 22. 9. 2023 v 7:00 a skončí 13. 10. 2023 ve 23:59.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Mgr. Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh