Rozvrh

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

 

Výuka proběhne od 1. 10. 2021 do 7. 1. 2022, zkouškové období pak od 10. 1. 2022 do 20. 2. 2022.

BAKALÁŘSKÉ OBORY

 

Předměty Syntax, Stylistika a analýza textu, Dějiny češtiny, Aplikovaná lingvistika, Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II budou vypsány v letním semestru.
Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2016/2017 do roku 2018/2019
jednoobor dvouobor
Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
jednoobor dvouobor
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
jednoobor dvouobor

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od akademického toku 2020/2021 dále
jednoobor dvouobor
Předměty Kognitivní gramatika a sémantika, Seminář k historii jazykového systému češtiny, Dialektologie a jazyková variace, Přístupy k regulaci jazyka budou vypsány v letním semestru.
 Český jazyk – specializační studium – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
 — dvouobor
Předměty Kognitivní gramatika a sémantika, Seminář k historii jazykového systému češtiny, Dialektologie a jazyková variace, Přístupy k regulaci jazyka, Slovanské jazyky budou vypsány v letním semestru.
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2019/2020 dále
jednoobor dvouobor
Předměty Praxe průběžná II., Lingvistická analýza pro učitele, Jazyk mládeže ve školním věku, Závěrečná práce – sběr a analýza dat (jazyk), Závěrečná práce – diplomový seminář II (jazyk) budou vypsány v letním semestru.

Studentům velmi doporučujeme navštěvovat tyto didakticky zaměřené PVP: Didaktické nástroje, Individual differences among language learners: Why do some people learn better than other, Rozvíjení digitálních kompetencí, Text v komunikační výchově, Výzkum v oboru vyučování prvního/druhého jazyka.

Empirická a komparativní lingvistika – studenti přijatí od akademického roku 2021/2022 dále
jednoobor dvouobor
Předmět Specializační seminář bude vypsán až v akademickém roce 2022/2023.

Sylaby předmětů budou vloženy do SIS do 31. 8. 2021.
U povinných seminářů v SIS je maximální kapacita nastavena na nižší hodnoty. Pokud budou všechny seminární paralelky naplněny, bude kapacita povinných seminářů navýšena.

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů (u různých akreditací mohou mít tyto předměty různé kreditové ohodnocení). Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 22. 9. 2021 ve 14:00 a skončí 15. 10. 2021 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Mgr. Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh