Rozvrh

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2023/2024

 

Výuka bude probíhat od 19. 2. 2024 do 17. 5. 2024, zkouškové období pak od 20. 5. 2024 do 30. 6. 2024 a od 2. 9. 2024 do 13. 9. 2024.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
samostatné sdružené
 Český jazyk – specializační studium – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
 — sdružené
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Studentům doporučujeme navštěvovat tyto didakticky orientované povinně volitelné předměty: ABO500439 Mediální výchova, ABO700285 Rozvíjení digitálních kompetencí, ABO700622 Fonetika a fonologie češtiny jako cizího jazyka, ABO700630 Vývoj vypravování u dětí, ABO700638 Čeština jako zděděný jazyk, AFSV00402 Kritické myšlení pro učitele. Informace o plnění předmětu Praxe souvislá je možno dohledat v sylabu v SIS.
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2022/2023 dále
 — sdružené
Studentům doporučujeme zapsat si v rámci volitelných předmětů tyto kurzy: ABO500439 Mediální výchova, ABO700285 Rozvíjení digitálních kompetencí, ABO700622 Fonetika a fonologie češtiny jako cizího jazyka, ABO700630 Vývoj vypravování u dětí, ABO700638 Čeština jako zděděný jazyk, AFSV00402 Kritické myšlení pro učitele.
Empirická a komparativní lingvistika – studenti přijatí od akademického roku 2021/2022 dále
samostatné sdružené

 

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na případné nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 9. 2. 2024 v 7:00 a skončí 1. 3. 2024 ve 23:59.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Mgr. Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh