Rozvrh

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

 

Výuka proběhne od 3. 10. 2022 do 6. 1. 2023, zkouškové období pak od 9. 1. 2023 do 12. 2. 2023.

Pokud se Vám rozvrh nezobrazuje (může se týkat především prohlížeče Google Chrome), zkuste z https v adrese odstranit písmeno s.

BAKALÁŘSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Předměty Dějiny češtiny, Syntax, Stylistika a analýza textu, Aplikovaná lingvistika, Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II, Úvodní náslechová praxe budou vypsány v letním semestru. Bakalářský seminář – jazyk bude vypsán v zimním i v letním semestru.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
samostatné sdružené
Předměty Kognitivní gramatika a sémantika, Seminář k historii jazykového systému češtiny, Dialektologie a jazyková variace a Přístupy k regulaci jazyka budou vypsány v letním semestru. Diplomový seminář – jazyk bude vypsán v zimním i v letním semestru
 Český jazyk – specializační studium – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
 — sdružené
Předměty Kognitivní gramatika a sémantika, Seminář k historii jazykového systému češtiny, Dialektologie a jazyková variace a Přístupy k regulaci jazyka budou vypsány v letním semestru. Diplomový seminář – jazyk bude vypsán v zimním i v letním semestru.
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Studentům doporučujeme navštěvovat didakticky orientované kurzy ABO700566 Digitální učení materiály pro češtinu, čeština a umělá inteligence, ABO700285 Rozvíjení digitálních kompetencí, ABO700326 Jak zkoumat čtení. Předměty Kapitoly z gramatiky češtiny, Lingvistická analýza pro učitele, Jazyk mládeže ve školním věku, Závěrečná práce – sběr a analýza dat (jazyk), Závěrečná práce – diplomový seminář II (jazyk), Praxe průběžná II. budou vypsány v letním semestru.
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2022/2023 dále
 — sdružené
Studentům programu doporučujeme zapsat si v rámci volitelných předmětů tyto kurzy: Výzkum v oboru vyučování češtiny jako druhého jazyka ABO700569, Komunikace v jazykové třídě ABO700570. Kurzy Kapitoly z gramatiky češtiny, Vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka II. a Druhý jazyk – osvojování, učení užívání; metody jeho studia budou vypsány v letním semestru.
Empirická a komparativní lingvistika – studenti přijatí od akademického roku 2021/2022 dále
samostatné sdružené

U povinných seminářů v SIS je maximální kapacita nastavena na nižší hodnoty. Pokud budou všechny seminární paralelky naplněny, bude kapacita povinných seminářů navýšena.

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů (u různých akreditací mohou mít tyto předměty různé kreditové ohodnocení). Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 23. 9. 2022 v 7:00 a skončí 14. 10. 2022 ve 23:59.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Mgr. Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh