Rozvrh

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2021/2022

 

Výuka proběhne od 21. 2. 2022 do 20. 5. 2022, zkouškové období pak od 23. 5. 2022 do 30. 6. 2022 a od 1. 9. 2022 do 16. 9. 2022.

BAKALÁŘSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2016/2017 do roku 2018/2019 (včetně)
samostatné sdružené
Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Studentům zapsaným na předmět Syntax doporučujeme zápis nově vypsaného volitelného předmětu ABO700568 Tutoring – syntax.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
samostatné sdružené
 Český jazyk – specializační studium – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
 — sdružené
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Empirická a komparativní lingvistika – studenti přijatí od akademického roku 2021/2022 dále
samostatné sdružené
Předmět Diplomový seminář bude vypsán až v akademickém roce 2022/2023.
Studentům NMgr. oborů Český jazyk a literatura a Český jazyk – specializační studium doporučujeme zapsání předmětu Specializační seminář ABO700750 (ideálně před absolvováním  diplomového semináře).

U povinných seminářů v SIS je maximální kapacita nastavena na nižší hodnoty. Pokud budou všechny seminární paralelky naplněny, bude kapacita povinných seminářů navýšena.

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů (u různých akreditací mohou mít tyto předměty různé kreditové ohodnocení). Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 4. 2. 2022 ve 14:00 a skončí 4. 3. 2022 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČJTK Mgr. Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh