Synestézie

Synestézie představuje způsob vnímání, kdy určitý vjem vyvolává vjem jiný, který není reálně přítomen (například číslice, nebo písmeno vyvolává dojem určité barvy, určité slovo vyvolává dojem chutě, zvuk vyvolává pocit dotyku apod.). V praxi to může znamenat, že synestetikovy dny v týdnu jsou pevně propojeny s určitými barvami, že barevně slyší hudbu anebo že mu slova chutnají určitou chutí či voní konkrétní vůní.

V našem výzkumu se zabýváme synestéziemi, které nějak souvisí s jazykem. Jedním z druhů synestézie, které zkoumáme, je synestézie písmena – barvy. Lidé s tímto typem synestézie mají písmena abecedy spojena s určitým barvami, a to buď tak, že je přímo vidí nějak zbarvené (např. černě vytištěné písmeno A vidí částečně červené), anebo jim písmena navozují pocit určité barvy (černě vytištěné písmeno A navozuje dojem červené). Analogickým typem synestézie jsou číslice – barvy. Barvy mohou navozovat také celá slova, anebo určité specifické oblasti slovní zásoby, například časové jednotky (typicky názvy dnů v týdnu či měsíců). Časové jednotky mohou být pro některé jedince rovněž synesteticky uspořádány v prostoru.

Specifickým druhem synestézie je výše případ lexikálně-chuťové synestézie (z anglického lexical-gustatory synesthesia). U tohoto typu synestézie čtení, mluvení a/nebo poslouchání slov spouští pocit chuti. Ve všech případech tohoto druhu synestézie jsou průvodní chuťové vjemy komplexní a detailní, zahrnující nejen chuť, ale také teplotu a strukturu. Julia Simnerová a Sarah Haywoodová uvádí vjem synestetika, kterému anglické slovo clue navozovalo chuť „studených zbytků kusů brambor tuhnoucích v masové šťávě“. U jiného synestetika byla pozorována fonologická spojitost mezi spouštěným slovem a názvem jídla, jehož chuť byla vyvolána – kupř. název amerického státu Virginia vyvolával chuť „vinegar“ (octu), jméno Barbara vyvolávalo chuť „rhubarb“ (rebarbory), město Sydney vzbuzovalo chuť „kidney“ (ledviny).

Naším cílem je dozvědět se co nejvíce o synestézii českých rodilých mluvčích, protože na základě předchozích výzkumů víme, že projevy synestézie jsou u mluvčích různých jazyků částečně odlišné. Většina dosavadních výzkumů však byla realizována na mluvčích angličtiny a jaký vliv má mateřský jazyk na projevy synestézie je tak pořád dosti neprobádaná oblast. Z toho důvodu jsme vytvořili registrační formulář (odkaz je níže), jehož cílem je získat kontakt na co nejvíce českých synestetiků nejrůznějšího typu.

Pokud máte synestetické prožitky, anebo se domníváte, že je možná máte, budeme rádi, když se nám zaregistrujete a když o našem výzkumu případně řeknete svým přátelům a známým. Samotná registrace Vás ještě k ničemu nezavazuje, můžeme se na Vás ale obrátit s prosbou o Vaši účast v našem výzkumu. Účast je pochopitelně dobrovolná a z naší strany je finančně honorovaná. Zároveň slibujeme, že Vás vždy po skončení výzkumu obeznámíme s jeho výsledky.

 

REGISTRACE

Úvod > Věda a výzkum > Synestézie