Anežka Kuzmičová

Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.


Korespondenční adresa:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

Sídlo:
Na Příkopě 29, Praha 1, 110 00 – 3. patro, č. 308

E-mail: anezka.kuzmicova@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření / Main Research Interests
Zkoumá čtení a čtenářství u dětí a dospělých. Dlouhodobě spolupracuje s kolegy z různých oborů humanitních a sociálních věd, jejichž metody přejímá a kombinuje. Zabývala se např. čtením z mobilních technologií (kvant. šetření) či vlivem literárního stylu na čtenářskou empatii a představivost (experimenty). Nyní pro výzkum čtení rozvíjí především kvalitativní metody (rozhovory, ohniskové skupiny, Q metoda). Vede mezifakultní skupinu Integrální výzkum textu a četby (PRIMUS/20/HUM/005) zaměřenou na školní i mimoškolní četbu dětí ve věku 8–12 let.
Odborný životopis / CV

Praxe od ukončení VŠ studia

 • leden 2020–: Vědecký pracovník, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK
 • 2014–2019: Vědecký pracovník, Dept of Culture and Aesthetics, Stockholm University
 • 2013–2014: Vědecký pracovník, Dept of Literature and History of Ideas, Stockholm University

Ukončené VŠ vzdělání

 • 2008–2013: Stockholm University, obor literatura (titul Fil.dr)
 • 2002–2007: FF UK, obor komparatistika & skandinavistika (titul Mgr.)

Stáže

 • říjen 2016–duben 2017: Ústav pro českou literaturu, AV ČR
 • červen 2016: Danish School of Education, Aarhus University
 • únor–červenec 2011: Dept of Psychology, University of Alberta
 • leden–duben 2009: Dept of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen
 • leden–červen 2007: Dept of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo
 • srpen 2004–leden 2005: Dept of Literature, Uppsala University

Další kvalifikace

 • září 2016: Empirical methods for humanities scholars, Max Planck Institute for Empirical Aesthetics
 • září 2015: Psychophysiological research methods, Dahlem Institute for Neuroimaging of Emotion, Free University Berlin
 • leden–březen 2010: Teaching at university, Centre for University Teacher Education, Stockholm University

Granty

 • 2020–2022: Hlavní řešitel projektu Primus/20/HUM/005 Integrating Text & Literacy Research
 • 2019: EU H2020-MSCA-IF-2018 Seal of Excellence
 • 2017–2019: NOS-HS Exploratory Workshops 327086 (hlavní řešitel s K. Kukkonen, M. Polvinen)
 • 2014–2019: COST Action IS1404 E-READ (vedoucí pracovní skupiny WG3 „Experiential and Emotional Aspects of Reading“; vědecký tajemník akce; člen řídící komise)
 • 2014–2019: Research School of Aesthetics, Stockholm University (postdoktorský grant)
 • 2013–2015: NOS-HS Exploratory Workshops ES521054 (člen týmu; tajemník)
 • 2012: Wenner-Gren Foundations International Symposium Grant

Stipendia

Výzkum

 • Anna Ahlström and Ellen Terserus Fund (2014); Birgit and Gad Rausing Research Fund (2014); Karl and Betty Warburg Fund (2012)

Mobilita

 • COST Short Term Scientific Mission (2016); Royal Swedish Academy of History, Letters, and Antiquities (2015; 2016); Stockholm University Strategic Area (2015); Helge Ax:son Johnson Foundation (2015); Knut and Alice Wallenberg Foundation (2014); Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (2010-2011)

Studium

 • Nordliks Nordplus (2008); European Summer School in Cultural Studies (2008); Financial Mechanisms of the EEA, Norway, Lichtenstein, and Iceland (2006–2007); Socrates Erasmus (2004–2005)

Další odborné aktivity

Redakční činnost

 • „The Place of the Cognitive in Literary Studies“, Cogent Arts & Humanities (tematické číslo časopisu, 2019; s K. Kukkonen, S. Ledet Christiansen, M. Polvinen) [pdf]

Odborné posudky

 • Cogent Arts & Humanities; Papers on Language and Literature; Participations; Thinking Skills and Creativity; Estetika; Studies in Applied Linguistics; Slovak Academy of Sciences

Redakční rada

 • Journal of Literary Education

Pořádání konferencí

 • The Place of the Cognitive in Literary Study: Method (Stockholm, 2018; hlavní pořadatel)
 • Living Well With Books (Bristol, 2018)
 • 16th Biennial Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media (Stavanger, 2018)
 • 5th Conference of the European Narratology Network (Praha, 2017; instruktor doktorského semináře)
 • Literature as Knowledge/Experience (Stockholm, 2012; hlavní pořadatel)
 • The Authentic in Aesthetics (Stockholm, 2012)

Řídící výbor

 • International Society for the Empirical Study of Literature and Media (2011–2013); Research School of Aesthetics, Stockholm University (2011–2012)

Vedení Ph.D.

 • Anna Thörnell (Stockholm University, 2015–)

Oborová rada

 • Komparatistika, FF UK (2015–)

Další spolupráce

 • Reading Europe Advanced Data Investigation Tool (externí člen projektu; 2018–)
 • Embodiment Research Coalition of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media (koordinátor; 2018–)
Publikační činnost / Bibliography
Monografie

 • Kuzmičová, A. (2013). Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied Cognition (diss.). Stockholm: Stockholm University. 177p. ISBN 978-91-7447-660-6. DOI: 10.13140/RG.2.2.30990.77128.

Články v recenzovaných časopisech

 • Kuzmičová, A., Supa, M., & Nekola, M. (2022). Children’s perspectives on being absorbed when reading fiction: A Q methodology study. Frontiers in Psychology, 13:966820. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.966820. [pdf]
 • Segi Lukavská, J., & Kuzmičová, A. (2022). Complex characters of many kinds? Gendered representation of inner states in reading anthologies for Czech primary schools. L1-Educational Studies in Language and Literature, 22, 1-24. DOI: 10.21248/l1esll.2022.22.1.406. [pdf]
 • Kuzmičová, A., Supa, M., Segi Lukavská, J., & Novák, F. (2022). Exploring children’s embodied story experiences: a toolkit for research and practice. Literacy, 56(4), 288-298. DOI: 10.1111/lit.12284. [pdf]
 • Magyari, L., Mangen, A., Kuzmičová, A., Jacobs, A., & Lüdtke, J. (2020). Eye movements and mental imagery during reading of literary texts in different narrative styles. Journal of Eye Movement Research 13(3): 3. DOI: 10.16910/jemr.13.3.3. [pdf]
 • Schilhab, T., Balling, G., & Kuzmičová, A. (2020). La disminución de la materialidad en el tránsito de la lectura impresa a la lectura en pantalla. Dosier CERLALC – Ecosistema del libro. Lectura en papel vs. lectura en pantalla, eds. M. Kovač and A. van der Weel, trans. L. Tibaquira. [pdf dostupné zde]
 • Kukkonen, K., Kuzmičová, A., Ledet Christiansen, S., & Polvinen, M. (2019). The place of the cognitive in literary studies. Introduction to edited collection, Cogent Arts & Humanities 6: 1691841. DOI: 10.1080/23311983.2019.1691841
 • Kuzmičová, A., & Bálint, K. (2019). Personal relevance in story reading: a research review. Special issue ‘Knowledge, understanding, wellbeing: cognitive literary studies,’ ed. N. Easterlin. Poetics Today 40(3): 429–451. DOI: 10.1215/03335372-7558066 [pdf]
 • Balling, G., Begnum, A. C., Kuzmičová, A., & Schilhab, T. (2019). The young read in new places, the older read on new devices: a survey of digital reading practices among librarians and Information Science students in Denmark. Special issue ‘Reading, Readers and Digital Media,’ eds. D. Fuller and D. Rehberg Sedo. Participations: Journal of Audience and Reception Studies 16(1): 197–236. [pdf]
 • Schilhab, T., Balling, G., & Kuzmičová, A. (2018). Decreasing materiality from print to screen reading. Special issue ‘Reading in the digital era,’ eds. M. Kovač and A. van der Weel. First Monday 23(10). DOI: 10.5210/fm.v23i10.9435. [pdf]
 • Mangen, A., Begnum, A. C., Kuzmičová, A., Nilsson, S. K., Steenberg, M., & Støle, H. (2018). Empathy and literary style: a theoretical and methodological exploration. Orbis Litterarum 73: 471–486. DOI: 10.1111/oli.12193. [pdf]
 • Moret-Tatay, C., Gamermann, D., Murphy, M., & Kuzmičová, A. (2018). Just google it: an approach to word frequencies based on online search result. The Journal of General Psychology 145(2): 170¬–182. DOI: 10.1080/00221309.2018.1459451.
 • Kuzmičová, A., Schilhab, T., & Burke, M. (2018). m-Reading: fiction reading from mobile phones. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. DOI: 10.1177/1354856518770987. [pdf]
 • Vogrinčič Čepič, A., Kuzmičová, A., & Dias, P. (2018). Vpliv fizičnega prostora in družbenega okolja na bralno izkušnjo: Izsledki študije šestih fokusnih skupin. Knjižnica 62(3): 51–67.
 • Kuzmičová, A., Dias, P., Vogrinčič Čepič, A., Albrechtslund, A.-M., Casado, A., Kotrla Topić, M., Mínguez López, X., Nilsson, S. K., Teixeira-Botelho, I. (2018). Reading and company: embodiment and social space in silent reading practices. Special issue ‘Reading for pleasure: supporting reader engagement,’ eds. T. Cremin & G. Moss. Literacy 52(2): 70-77. DOI: 10.1111/lit.12131. [pdf]
 • Kuzmičová, A., Mangen, A., Støle, H., & Begnum, A. C. (2017). Literature and readers’ empathy: a qualitative text manipulation study. Language and Literature 26(2): 137–152. DOI: 10.1177/0963947017704729. [pdf]
 • Burke, M., Kuzmičová, A., Mangen, A., & Schilhab, T. (2016). Empathy at the confluence of neuroscience and empirical literary studies. Scientific Study of Literature 6(1): 6–41. DOI: 10.1075/ssol.6.1.03bur. [pdf]
 • Kuzmičová, A. (2016). Does it matter where you read? Situating narrative in physical environment. Communication Theory 26(3): 290-308. DOI: 10.1111/comt.12084. [pdf]
 • Kuzmičová, A. (2014). Literary narrative and mental imagery: a view from embodied cognition. Special issue ‘Second generation approaches to cognition,’ eds. M. Caracciolo & K. Kukkonen. Style 48(3): 275-293. [pdf]
 • Kuzmičová, A. (2013). Outer vs. inner reverberations: verbal auditory imagery and meaning-making in literary narrative. Journal of Literary Theory 7(1-2): 111-134. DOI: 10.1515/jlt-2013-0005. [pdf]
 • Kuzmičová, A. (2012). Presence in the reading of literary narrative: a case for motor enactment. Semiotica 189(1/4): 23–48. DOI: 10.1515/semi.2011.071. [pdf]
 • Kuzmičová, A. (2009). Skalin, Lars-Åke: Narrative, Fictionality, and Literarines: The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction (recenze). Samlaren 130: 346-348.
 • Kuzmičová, A. (2005). En myrtenkvist i högra ögat: Torgny Lindgrens Legender i möte med bysantinska helgonberättelser. Samlaren 126: 204-248.

Kapitoly v knihách

 • Schilhab, T., & Kuzmičová, A. (2020). Situated cognition and the places where we read. S. Walker & T. Schilhab (eds.). The Materiality of Reading. Aarhus: Aarhus University Press. 9-16. [pdf]
 • Vogrinčič Čepič, A., Dias, P., Kuzmičová, A., Nilsson, S. K. (2020). Books, comfort, and discomfort: Observations from six focus group interviews. S. Walker & T. Schilhab (eds.). The Materiality of Reading. Aarhus: Aarhus University Press. 24-34. [pdf]
 • Kuzmičová, A. (2020). Consciousness. L. Price & M. Rubery (eds.). Further Reading. New York: Oxford University Press. 271-281. [pdf]
 • Kuzmičová, A. (2016). Audiobooks and print narrative: similarities in text experience. J. Mildorf & T. Kinzel (eds.). Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative. Berlin: De Gruyter. 217-237. DOI: 10.1515/9783110472752-014. [pdf]
 • Esrock, E., & Kuzmičová, A. (2014). Visual imagery in reading. M. Kelly (ed.). Encyclopedia of Aesthetics: Second Edition. Oxford: Oxford University Press. Vol. 3. 416-420.
 • Kuzmičová, A. (2013). The words and worlds of literary narrative: the trade-off between verbal presence and direct presence in the activity of reading. L. Bernaerts et al. (eds.). Stories and Minds: Cognitive Approaches to Literary Narrative. Lincoln: University of Nebraska Press. 191-231. [pdf]
 • Kuzmičová, A. (2012). Fidelity without mimesis: mental imagery from visual description. G. Currie, P. Koťátko, & M. Pokorný (eds.). Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics. London: College Publications. 273-315. [pdf]

Zvané přednášky

2021

 • Investigating embodied and life-resonant reading – in children, First Online symposium on Reading in a Dialogical-embodied Perspective, University of Southern Denmark

2019

 • Reading, consciousness, and personal resonance to literature in education, Research in Literature in Language Learning Environments, University of Erfurt
 • Sharing tacit knowledge through literature, Oxford Research Centre in the Humanities
 • It depends: everyday practices of print vs. digital reading, School of Advanced Study, University of London

2018

 • Situated: from immersive styles to moments in our lives, The Place of the Cognitive in Literary Study: Object and Methods, Royal Swedish Academy of Letters and Antiquities
 • How do young people read today? Young People, Screens and Reading: A Workshop on Policy and Practice, Scottish Book Trust/Scottish Poetry Library, Edinburgh
 • Embodiment in reading: an introduction, University of Bristol
 • Where we read: text experience and the physical environment, University of Bristol
 • Empirical methods for studying reader response, University of Bristol (workshop)

2017

 • Story reading: it matters where it’s done, and who’s around, Ambient Literature Symposium, Pervasive Media Studio/UWE Bristol

2016

 • Mental imagery and imageability in written narrative, Charles University Prague
 • The physical and social environment in solitary reading, Aarhus University
 • m-Reading: fiction reading from mobile devices, Aarhus University
 • m-Reading: fiction reading from mobile devices, Stony Brook University, NY

2014

 • Mental imagery and imageability in written narrative, Palacky University Olomouc
 • Mental imagery and imageability in written narrative, 8th International Summer School of Linguistics, Charles University Prague
 • Does it make a difference where you read?, University of Turku

2013

 • Literary narrative and mental imagery: a view from embodied cognition, John’s College, University of Oxford
 • Mental imagery in the experience of narrative: a typology 2, Charles University Prague
 • Mental imagery in the experience of narrative: a typology 1, Charles University Prague

2012

 • Narrative (mental) imagery experiences: a survey, Stockholm University

2009

 • Neuronarratology, Czech Academy of Sciences

2008

 • I huvudet, på läsaren. Möjliga mötespunkter narratologi/kognitiv neurovetenskap, Stockholm University

 

Recenzované konferenční příspěvky (výběr)

 

 2019

 • Mental imagery between text, reader, and reading environment. CALC-1, Charles University Prague
 • Sheer sharing: the gratifications of not talking about books, 55th UK Literacy Association International Conference, Sheffield Hallam University

2018

 • Mental imagery in story reading: a multi-method study (fourth author with L. Magyari, A. Mangen, J. Lüdtke, A. Jacobs), 16th Biennial Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, University of Stavanger
 • Reading alone can be lonely: physical reading environments as social spaces, 54th UK Literacy Association International Conference, Cardiff
 • The reading consciousness: three common assumptions revisited, Cognitive Futures in the Arts and Humanities, University of Kent

2017

 • Narrative styles and mental imagery (fourth author with L. Magyari, A. Mangen, J. Lüdtke, A. Jacobs), What is Literariness?, Paris Institute for Advanced Study
 • Social space in silent reading practices (first author with P. Dias, A. Vogrinčič Čepič, A.-M. Albrechtslund, A. Casado, M. Kotrla Topić, X. Mínguez López, S. K. Nilsson, I. Teixeira-Botelho), Books and Screens and the Reading Brain, Vilnius University
 • Personal relevance in narrative reading (first author with K. Bálint), European Narratology Network 5th International Conference, Prague

2016

 • Reading strategy and personal relevance: a study of young adults, Style and Response: Minds, Media, Methods, Sheffield Hallam University
 • Experiential deep reading: a pilot study among students in teacher training programs in the Nordic countries (fourth author with S. K. Nilsson, A. Mangen, H. Støle, A. C. Begnum), 15th Biennial Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Chicago, IL

2015

 • Correlations between foregrounding, reading strategy, and theory of mind (first author with A. Mangen, H. Støle, A. C. Begnum), Annual Conference of the International Poetics and Linguistics Association, University of Kent

2014

 • The audiobook experience: attention and mental imagery, Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative, Paderborn University

2013

 • How the reader’s body meets the reader’s consciousness: four basic types of narrative mental imagery, Researching the Reading Experience, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

2012

 • Imaginace v procesu četby: pohled kognitivní vědy, Obrazotvornost: Fantasia – Imaginatio – Einbildungskraft, Charles University Prague
 • Length x embodiment interaction in readers’ assessment of description imageability (first author with P. Dixon and M. Bortolussi), 13th Biennial Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Montreal, QC
 • Mental imagery from visual description (first author with P. Dixon and M. Bortolussi), Science and Literary Criticism, St. John’s College, University of Oxford

2011

 • All meaning, all show? Towards a reader-centered theory of visual description, 26thInternational Conference on Narrative, Washington University St. Louis, MO

2010

 • Phenomenal presence in literary narrative: a case for empiricism, Aesthetics and History, Stockholm University

2009

 • Motor representation in literary narrative reading: grasping immersion, Minds and Narrative, Catholic University Leuven
 • Neuronarratology, Approaching Core Concepts and Disputed Forms in Interdisciplinary Narrative Studies, Örebro University

 

Popularizace a média (výběr)

 

2021

 • Fraňková, Ruth. “Reading adds profound qualities to your life,” says researcher Anežka Kuzmičová. (Radio interview.) Radio Prague International. https://tinyurl.com/pvbn75c7
 • Kultová, Petra. Čtenáři doby digitálně-covidové: Čtou dnešní děti jinak? (Interview.) Czech Radio https://tinyurl.com/xn7sermw

2020

2019

2018

2017

2016

2013-2015

Předměty vyučované v posledních letech / Recently Taught Courses
 • Čtení: teorie, praxe, reflexe (povinně volitelný seminář; s J. Segi Lukavskou)
 • Jak zkoumat čtení (povinně volitelný seminář)
Vedení závěrečných prací / Thesis supervision
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Anežka Kuzmičová