Letní škola českého jazyka v Chicagu 2016

ÚČJTK vyhlašuje pro studenty Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy výběrové řízení na dvě místa lektorů/lektorek na letní škole českého jazyka na České škole TGM v Chicagu v termínu 13. června – 8. července 2016.

Výuka českého jazyka bude probíhat denně od pondělí do pátku (10–15 hod) ve dvou oddělených skupinách – pro děti předškolního věku 4–5 let a pro školáky ve věku 6–10 let, tj. cca 40 hodin týdně (18 hodin výuka, 18 hodin příprav, 4 hodiny dozor). Jednou týdně bude také probíhat kurz češtiny pro dospělé. Výuka bude uznána jako PVP a ohodnocena 5 kredity.

Česká škola TGM (http://czechschoolchicago.org/language/en) má tradici více než 90 let, od roku 2013 do ní vysílá učitele českého jazyka (podobně jako k jiným krajanským komunitám v zahraničí) DZS z pověření MŠMT v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.

Nabídka:

 • Česká škola TGM zajistí ubytování lektorů (pravděpodobně přímo v budově školy)
 • Česká škola TGM poskytne příspěvek na stravné
 • FF UK poskytne příspěvek na dopravu formou stipendia

Kritéria výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis (včetně kontaktních údajů, zejména emailu, studijní kombinace, roku studia, dosavadních zkušeností s výukou)
 • motivační dopis
 • ročník studia (vyšší ročník v rámci standardní doby studia = větší šance)
 • absolvování povinné pedagogické praxe (větší počet praxí = výhoda)
 • reference o dosavadních pedagogických zkušenostech studenta, případně hodnocení od mentora domácí praxe
 • dobrá znalost anglického jazyka (B2 a vyšší) a doklad o ní; studijní výsledky v rámci aktuálního studia (výpis známek ze SIS)
 • student UČCJ má při rovném počtu bodů a ekvivalentní motivaci přednost před studentem UČJL
 • bude kladen zvýšený důraz na prokázání samostatnosti studentů (výhodou např. absolvovaný delší pobyt v zahraničí, samostatné vedení kurzů češtiny pro cizince apod.)
 • na výběru kandidáta se bude formou konzultace podílet i chicagská strana, jíž budou přeposlány materiály kandidátů

Výběrové řízení na ÚČJTK proběhne na základě předložených materiálů a pohovoru s uchazeči. Pohovor s uchazeči se bude konat ve čtvrtek 3. března 2016 v 15,00 hod v místnosti č. 24.

Přihlášky do konkurzu s potřebnými podklady (strukturovaný životopis, motivační dopis, potvrzení o ročníku studia, o absolvování pedagogické praxe, o dalších pedagogických zkušenostech, včetně případného hodnocení mentora, doklad znalosti anglického jazyka, výpis známek ze SIS) posílejte nejpozději do 29. 2. 2016 na adresu bozdiaff@ff.cuni.cz.

V Praze 27. 1. 2016
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
koordinátorka výběrového řízení na ÚČJTK