Zpřístupněna digitální verze ediční řady „Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně“

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně zdigitalizovala a zveřejnila převážnou většinu publikací, jež vyšly v rámci Spisů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Volně přístupná je nyní řada bohemisticky zaměřených titulů. Vybíráme následující:

František Trávníček: Neslovesné věty v češtině I. a II.
Václav Machek: Recherches dans le domaine du lexique Balto-Slave
Radoslav Večerka: Syntax aktivních participií v staroslověnštině
Arnošt Lamprecht: Vývoj fonologického systému českého jazyka I. a II.
Jaroslava Pačesová: The development of vocabulary in the child
Jaroslava Pačesová: Řeč v raném dětství
Gramatika česká Jana Blahoslava
Dušan Šlosar: Slovotvorný vývoj českého slovesa
Marie Krčmová: Běžně mluvený jazyk v Brně
Petr Karlík: Studie o českém souvětí
Jana Pleskalová: Tvoření nejstarších českých osobních jmen
Dušan Šlosar: Česká kompozita diachronně
sborníky Brno studies in English (mj. s příspěvky Josefa Vachka a Jana Firbase)
sborníky Otázky slovanské syntaxe

Zdigitalizovanou ediční řadu najdete na stránkách Digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.