Studenty, kteří mají předepsaný diplomový seminář a kteří plánují obhajovat diplomovou práci v tomto akademickém roce, upozorňujeme, že předmět Diplomový seminář – jazyk bude vypsán pouze v zimním semestru. Pokud diplomový seminář nemáte ve studijním plánu a chtěli byste na něj docházet, je možné jej uznat jako PVP. Předmět se v zimním semestru koná v pondělí v čase 15:50–17:20 v m. č. 24.